Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Zomergasten (TV interview): hoogleraar Trudy Dehue over de depressie epidemie

Datum: 4 augustus 2009, 22:53 ~ Bron: VPRO Noorderlicht

Door de psychiatrische bedriegerij over ‘onmeetbare onbalanzen van stofjes in de hersenen‘ en zogenaamde effectiviteit van medicijnen ter verhelping van het hypothetische onbalans, slikken inmiddels meer dan 1 miljoen Nederlanders iedere dag antidepressiva. Mensen vertrouwen de psychiater, die zich voordoet als een echte arts.

Bezig met laden video…

Klik op het vierkantje voor volledig scherm weergave.

In de media tonen ze zich van hun kwetsbare kant (bekijk uitzending), alsof ze zich van geen kwaad bewust zijn. Maar ondertussen is er sprake van een depressie epidemie, en een ADHD epidemie, en een epidemie van nog veel meer psychiatrische stoornissen. Op basis van valse wetenschap worden mensen immens schadelijke of verslavende middelen voorgeschreven die de problemen op termijn verergeren of chronisch maken. Steeds meer mensen worden psychiatrisch ziek, en de psychiater weet van niets. Hij is druk met zijn patiënten, als een echte ‘arts’.

Maar een echte arts werkt niet mee aan een dergelijke kwade praktijk, indien de wetenschap aantoont dat hij er meer kwaad dan goed mee doet.

Hoogleraar Trudy Dehue heeft een boek geschreven over de depressie epidemie, waarin het duidelijk wordt welke immense fraude er gaande is in de psychiatrie. Zelf wijt ze de fraude voor een groot deel aan de invloed van farmaceutische bedrijven. Maar een bedrijf voorziet altijd in vraag. Indien psychiaters het niet zo zouden willen dan verkocht het niet, en dan maakt een bedrijf het niet…

Komende zondag in Zomergasten: hoogleraar wetenschapsgeschiedenis Trudy Dehue, auteur van onder meer ‘De depressie-epidemie’.

prof dr trudy dehueTrudy Dehue is hoogleraar wetenschapstheorie en wetenschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze won dit jaar de NWO Eureka Boekenprijs 2009 voor haar boek De depressie-epidemie.

Na eerst een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de kinder- en jeugdpsychiatrie studeerde Trudy Dehue af in de psychologie (1983) en de filosofie (1985). Meer nog dan de menselijke psyche die psychologen bestuderen, bestudeert Dehue juist die psychologen zelf. Ze promoveerde cum laude op ‘De regels van het vak’ (Van Gennep 1990), een kritische studie van het ‘meten en tellen’ en de vooronderstellingen die bepalend zijn geworden voor psychologisch onderzoek.

In ‘De depressie-epidemie’ analyseert Dehue hoe het kan dat juist in rijke en welvarende landen steeds meer mensen lijden aan depressie. Dehue laat zien dat wat in de loop van de geschiedenis als melancholie, neerslachtigheid of depressie beschreven is, steeds sterk tijdsgebonden is geweest. Heeft depressie bijvoorbeeld te maken met levensomstandigheden en is het iets wat ‘op de sofa’ behandeld kan worden, of eerder iets biologisch, wat met pillen bestreden kan worden? Dehue neemt ook de invloed van de farmaceutische industrie kritisch onder de loep. Haar opinieartikel in NRC Handelsblad over de mogelijke bijwerkingen van antidepressiva deed recentelijk veel stof opwaaien.

In haar werk laat Dehue zien hoe de ‘depressie-epidemie’ verbonden is met het huidige maatschappelijke ideaal van het maakbare individu: we zijn zelf verantwoordelijk geworden voor ons lot: schoonheid en succes zijn een keuze geworden, en het antidepressivum steeds meer een ‘prestatiepil’. Dehue laat zien hoe een samenleving ervaart en bepaalt wat ‘normaal’ is en geeft daarmee niet alleen een analyse van depressie, maar ook van onze tijd.

De favoriete televisieavond van Trudy Dehue is een avond over afwijken van de norm, wetenschap en vooroordelen, de vrouw als hoeder van de stemming en hoe grillig de grens tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ zich kan tonen. Met o.a. fragmenten uit de Scandinavische tragikomedie ‘Kitchen Stories’ (Bent Hamer 2003), een zeer surrealistische reclamefilm voor antidepressiva uit de jaren 50, beelden van o.a. Joni Mitchell, Bob Dylan en Neil Young tijdens het afscheidsconcert van The Band in ‘The Last Waltz’ (Martin Scorsese 1978), Uma Thurman in de science fiction film ‘Gattaca’ (Andrew Niccol 1997) en de Britse serie ‘The Singing Detective’

Uitzending: zondag 9 augustus, ca. 20.10 uur, Nederland 2. Tijdens de uitzending kunt u meetwitteren via #zg.

Bron: VPRO Noorderlicht

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

De depressie-epidemie Uw brein als medicijn Denken over geneeskunde Psychiaters te koop?
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net