Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Ziekenhuis Nijmegen opent polikliniek voor versnelde ADHD diagnose en behandeling

Datum: 21 april 2009, 05:31 ~ Bron: Nijmegen Nieuws

UMC St Radboud Totaal tegen de draad in, en ondanks de ophef in de Nederlandse politiek over het feit dat steeds meer kinderen de omstreden diagnose ADHD krijgen en daardoor voor een steeds groter wordende financiële last zorgen, opent het Sint Radboud ziekenhuis in Nijmegen op 22 april a.s. een polikliniek speciaal voor het diagnosticeren van ADHD bij kinderen.

Binnen één dag krijgen ouders en huisarts een passend behandelplan voor het kind. De nieuwe poli is bedoeld voor kinderen bij wie het vermoeden bestaat van een lichte vorm van ADHD, de zogenoemde ‘ongecompliceerde’ vorm van de gedragsstoornis. Die kan door de eigen huisarts worden behandeld met medicijnen en begeleiding. In Nederland wordt bij zo’n 3 tot 5% van de kinderen ADHD geconstateerd. De snelpoli moet wachtlijsten bekorten en op korte termijn meer kinderen van een diagnose en behandeling voorzien.

Bron: Nijmegen Nieuws

Dubieus

Volgens verschillende wetenschappers en hoogleraren zijn dit soort ontwikkelingen dubieus. De behandeling met medicijnen is namelijk in vrijwel alle gevallen erger dan de kwaal.

ADHD medicijnen hebben gelijke effecten op de hersenen als regelmatig cocaïne gebruik, en zijn alleen op de korte termijn effectief tegen de symptomen zoals druk gedrag en moeite hebben met concentreren op taken. Grotere studies hebben in de afgelopen jaren aangetoond dat de medicijnen na 3 jaar gebruik voor slechtere resultaten zorgen, zodat het kind én meer behandeling met medicijnen behoeft waardoor de problemen steeds erger worden, en daarbij zorgen de medicijnen voor talloze problemen buiten het ADHD spectrum. (zie BBC reportage) De medicijnen remmen bijvoorbeeld de groei zodat de kinderen intellectueel achtergesteld raken, en de kinderen klagen zelf ook vaak over verminderde creativiteit. Het is ook niet voor niets dat ADHD medicijnen inmiddels verboden zijn in het Verenigd Koninkrijk, en dat de eerstelijns behandeling voor de gedragsproblemen nu ouders opvoedcurssussen bieden is, wat veel effectiever blijkt.

Volgens hoogleraar Trudy Dehue is er sprake van een ADHD epidemie, en het zijn dit soort ontwikkelingen die er direct de oorzaak van zijn dat steeds meer kinderen worden gediagnosticeerd met een hersenstoornis waarvoor geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat, ondanks de leugens van psychiaters in de media waarmee mensen worden misleid om te geloven dat het wel bestaat. Maar dat bewijs voor een ziekte of afwijking in de hersenen is er dus niet.

Recent nog was er in Australië ophef ontstaan binnen de wetenschappelijke gemeenschap over het feit dat de symptomen van ADHD in essentie stuk voor stuk ‘normaal kindergedrag’ zijn.

De diagnosticering van ADHD is gebaseerd op een kind jonger dan 7 jaar dat tekenen vertoont van onachtzaamheid of hyperactieve en impulsieve gedragingen.

De criteria zijn onder andere tollen in een stoel, antwoord geven voordat de vraag uitgesproken is, moeite hebben met op de beurt wachten, stoeien tijdens gesprekken of spelletjes en veel praten.

Andere symptomen zijn onder meer onzorgvuldig zijn en fouten maken op school, instructies niet opvolgen, taken niet afmaken, spullen verliezen omdat ze te vaak worden afgeleid en vergeetachtig zijn in dagelijkse activiteiten.

De diagnose voor ADHD wordt gebaseerd op criteria die worden voorgeschreven door de American Psychiatric Association (APA), bekend als DSM-IV. Kinderen die aan ten minste aan 6 criteria van onachtzaamheid of 6 criteria van hyperactieve en impulsieve gedragingen voldoen, hebben vermeend ADHD.

Trevor Parmenter, hoogleraar ontwikkelingsbiologie handicap studies aan de faculteiten van de onderwijs-en geneeskunde aan de Universiteit van Sydney, zegt dat ondanks dat hij wel geloofde dat sommige kinderen een conditie hadden waarvoor behandeling gewenst was, de aanwezigheid van ADHD bij de kinderen meestal kunstmatig aangeleerd was.

Zie: ADHD symptomen zijn ‘normaal gedrag’

De Nederlandse politiek maakt zich ernstig zorgen om deze gang van zaken binnen de psychiatrie.

In vragen aan minister André Rouvoet (ChristenUnie) voor Jeugd en Gezin en staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap roept  D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya het kabinet op om deze problemen serieuzer te nemen. D66 wordt gesteund door een ruime meerderheid van VVD, PvdA, SP, GroenLinks, CDA en de SGP.

Koser Kaya:

‘Het lijkt erop dat de diagnose van een lichte psychiatrische aandoening erger is dan de kwaal. Een diagnose zou de eerste stap naar hulp moeten zijn, maar het lijkt de eerste stap naar een leven met weinig kansen en veel werkloosheid.’

Zie ook:

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Hoezo ADHD? Met gezond verstand
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!