Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Zaterdag 21 november 2009: Protest tegen ADHD op het Spuiplein in Amsterdam

Datum: 20 november 2009, 17:27

Het NCRM (Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, dat misstanden binnen de psychiatrie aan de kaak stelt en is opgericht door de Scientology kerk en psychiater T.Sazs) houdt zaterdag op het Spuiplein in Amsterdam een informatieve demonstratie om het publiek op de hoogte te brengen van de verwoestende werking van ADHD-medicatie.

Protest tegen adhd screening in Ede

Protest tegen adhd screening in Ede (Gelderland)

Het NCRM heeft moeten constateren dat ondanks na het verschenen rapport van de Europese Commissie – dat aanbeveelt dat methylfenidaat (een stof dat o.a. is verwerkt in Ritalin / Concerta/ Medikinet/ Equasym/ Tifinidat en valt onder de Opiumwet) niet meer mag worden voorgeschreven aan kinderen onder de zes jaar en aan volwassenen boven de 18 jaar en aan ouderen – dit nog steeds gebeurd.

“Het is zelfs zó grof dat na het verschijnen van dit wetenschappelijke rapport de farmaceutische industrie hun propaganda meteen hebben uitgebreid door reclamemateriaal te verspreiden onder huisartsen en andere medische deskundigen met de mededeling om volwassenen aan te sporen om ADHD-medicatie te blijven slikken. Opmerkelijk is vooral dat in de redactie van deze promotiematerialen “hoogstaande” psychiaters deelnemen.” aldus de woordvoerder van het NCRM.
”Het is om die reden dat wij een documentaire hebben uitgebracht “het Marketen van Psychische Stoornissen” om dit aan de kaak te stellen”.

De Europese Commissie stelt na wetenschappelijk onderzoek dat Methylfenidaat aanzet tot agressie/ geweld/ zelfmoord/ psychiatrische stoornissen/ hartstilstand/ herseninfarct/ stagnatie van groei/ kanker etc. etc. (zie rapport op: http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/ho11401.htm).

“Het is een dusdanig macaber rapport dat indien een ouder of verzorger dit leest de verantwoordelijke partij die het middel uitschrijft waarschijnlijk voor de rechter zou willen slepen. Dit kan niet ongestraft verder gaan. Als een supermarkt een voedingsmerk verkoopt dat een groot risico vormt voor de volksgezondheid dan wordt het ook uit de handel genomen”, meent de zegsman van het NCRM.

Het NCRM laat daarom op zaterdag 21 november op het Spuiplein tussen 13.00 uur en 15.00 uur een “ander geluid” horen dan doorgaans in behandelkamer van de psychiater. Er zal materiaal uitgedeeld worden aan ouders met o.a. mogelijke alternatieven.

Voor meer informatie www.ncrm.nl.
M.Steentjes 06-21964248.

 

Mogelijk interessante boeken

Hoezo ADHD? Medicijnen 2008-2009 Denken over geneeskunde Wat je niet verteld is...
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!