Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Zaak Kim De Gelder (Joker Baby Killer uit België): kaartenhuis psychiatrie op het spel

Datum: 13 mei 2009, 05:50

Gepubliceerd door apotheker Fernand Haesbrouck

Een cordon van vijf gerechtspsychiaters is aangesteld om te verhinderen dat enkele fantoomdogmas’s, die de psychiatrie als medisch icoon overeind moeten houden, zullen sneuvelen.

Al is het zonneklaar welke stemmen van bovennatuurlijke krachten de jongen hebben gedwongen zijn missie te volbrengen, een simpele scholing en kennis van de chemicaliën waarmee gedragsdokters goochelen in hun tovenarij is ze vreemd.

En juist die kennis en die scholing is vereist als sleutel voor het probleem.

Vraag is daarbij of het kleine peloton zal volstaan om met nieuwe fabeltjes de reeds bekende verhaaltjes van die medische kunsten overeind te houden.

Joker Kim De Gelder, dader van de steekpartij in een crèche in Dendermonde

Joker Kim De Gelder, dader van de steekpartij in een crèche in Dendermonde

Alvast een meesterlijke zet van het gerechtelijk apparaat om marionetten van de farmaceutische scheikunde te dwingen een nieuwe kaart te leggen bovenop de piramide van het gevestigde aanzien.

Tenzij, natuurlijk… medische dossiers zullen verloren zijn gegaan als deus ex machina, zoals ook in de zaak Lhermitte een verrassend document uiteindelijk als bliksemafleider heeft gediend om het kaartenhuis van de psychiatrie even overeind te houden.

Al gok ik op een nieuw fabeltje, want bovennatuurlijke stemmen die beginnen spreken, die beginnen dwingen, die een gedrag beginnen sturen van een persoon wanneer die chemisch wordt behandeld om daar helemaal vrij van te zijn, dat kan alleen maar wanneer tegelijk met die chemicaliën ook bovennatuurlijke krachten en stemmen zijn toegediend, door artsen gespecialiseerd in gedrag.

De farmaceutische industrie staat bovendien garant dat de producten, die ze slijten, alleen maar gecontroleerde chemie bevatten en zeker geen stemmen of tovenarij waarmee artsen patiënten willen genezen.

Benieuwd hoe men die tovertruc aan het parket zal verkopen. Er komen immers nog zaken, waar medische deskundigen het nieuwe fabeltje zullen nodig hebben om een soort establishment overeind te houden.

Deze publicatie is onderdeel van het column van apotheker Fernand Haesbrouck, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

ADHD-medicatie
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!