Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Wikipedia doet Psychiater.nu in de ban

Datum: 23 september 2008, 10:42

Wikipedia, psychiatrisch propaganda platform Wikipedia voorziet in een online encyclopedie waar de gebruikers kunnen helpen met het aanmaken en onderhouden van de artikelen. Dat het bij sommige gevoelige onderwerpen zoals bijvoorbeeld de psychiatrie wel eens fout kan gaan dat blijkt uit het feit dat Psychiater.nu verbannen is omdat het vermeend gelieerd zou zijn aan Scientology, en daarom niet neutraal zou zijn en haat zou zaaien tegen psychiaters.

Die veronderstelling is totaal ongegrond en onjuist. Psychiater.nu voert geen vete tegen de geestelijke gezondheidszorg, ook al uit het geregeld kritiek over de gang van zaken binnen de psychiatrie. De bronnen voor de berichten zijn echter grote kranten en nieuwsbronnen, hoogleraren, artsen, psychiaters en geregeld ook de ervaring van patiënten en andere betrokkenen zelf. Boven alles is het ons doel om op een neutrale wijze ‘de andere kant van de medaille te laten zien’ en wetenschappelijke informatie uit andere landen voor Nederlandse lezers toegankelijk te maken.

Voor wat betreft een online encyclopedie die door veel mensen geraadpleegd wordt is het natuurlijk erg belangrijk dat de informatie zo volledig mogelijk en neutraal is. Omdat psychiater.nu wetenschappelijke stukken uit het Engels op eigen kosten door professionele vertalers laat vertalen is het natuurlijk in sommige gevallen wenselijk om ter referentie aan stukken op Wikipedia het artikel op Psychiater.nu aan te kunnen halen. Maar daar hebben de anti-scientologisten nu iets tegen ondernomen. Ze hebben de website verbannen…

Tot ziens neutraalheid Wikipedia en de vrijheid om wetenschap, standpunten en informatie van experts met een andere visie te kunnen aanhalen in artikelen voor een volledig beeld. Hallo misleidende propaganda plaats voor de psychiatrie…

Onze hoop is nu gevestigd op Google Knol.

 

Mogelijk interessante boeken

Met gezond verstand Haal je een moederband niet meer in? Het einde van de psychotherapie Uw brein als medicijn
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!