Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Wet WWB: Uitkeringsinstanties mogen psychiatrische behandeling afdwingen

Datum: 14 september 2008, 07:35

DEN HAAG – Uitkeringsinstanties mogen op basis van de vernieuwde wet werk en bijstand (Stb. 2003, 375) mensen van wie zij vermoeden dat zij psychische problemen hebben, dwingen om zich te laten behandelen door een psychiater.

Op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) mogen gemeenten hen zelfs verplichten een psychiater te bezoeken op straffe van een korting of zelfs het inhouden van de uitkering.

Cliëntenraden, psychologen en advocaten hebben grote moeite met deze verregaande vorm van bemoeizucht. “Dit is een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht van een mens”, zegt de Amsterdamse advocaat Marc van Hoof, die veel bijstandsgerechtigden bijstaat. “Het kan niet zo zijn dat een bijstandsconsulent op de stoel gaat zitten van een arts. Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen patiënten gedwongen worden een behandeling te ondergaan”, zegt directeur Dick Nieuwpoort van de Landelijke Vereniging van Eerstelijns psychologen. Het Landelijk Netwerk Cliëntenorganisaties vreest dat bijstandsgerechtigden hier juist aan onderdoor gaan.

Gemeenten erkennen dat zij bij sommige bijstandsgerechtigden dwang uitoefenen om hen in een behandeling te krijgen. Volgens directeur Thof Thissen van Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, is het dan in het belang van die persoon zelf om hem naar een hulpinstantie te sturen.

Dit is juist de menselijke aanpak. Het zou veel erger zijn als we mensen die bijvoorbeeld manisch-depressief zijn, zouden dwingen te werken. Dan jaag je mensen pas over de kling.

Dat veel mensen het er niet mee eens zijn, geeft mogelijk een andere werkelijkheid aan. Mensen die psychische problemen hebben kunnen juist werk nodig hebben om zich weer goed te voelen. Voor veel mensen werkt psychiatrische behandeling onder dwang traumatiserend en averechts.

Gisteren werd bekend dat de gemeente Amsterdam in overleg is met GGZ-instellingen in die stad om voortaan gegevens van cliënten uit te wisselen. Dit om beter te weten hoe met sommige uitkeringsgerechtigden om te gaan. Volgens Thissen zou dit overal moeten gebeuren zodat mensen met een psychiatrische diagnose adequate behandeling zal ondergaan.

 

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Met gezond verstand Psychiaters te koop? Wie is van hout ...
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!