Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) op de schop

Datum: 14 oktober 2008, 07:34 ~ Bron: Zorgkrant

Tweede Kamer zetels De oorspronkelijke doelstelling van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) (inwerking sinds 17 januari 1994) was het afwenden van gevaar, dat de psychiatrische patiënt ten gevolge van een geestesstoornis vormt. Tegelijkertijd moest de Wet Bopz de psychiatrische patiënt beschermen tegen inbreuken op zijn zelfbeschikkingsrecht.

Het gevaar kan op verschillende manieren worden afgewend, zonder dat de patiënt bereid is tot vrijwillig verblijf: via een dwangopname, of door het stellen en naleven van voorwaarden.

Verruiming dwangbehandeling

Na de gedwongen opneming is behandeling in principe slechts mogelijk met toestemming van de patiënt. Bij gebrek aan toestemming mag iemand alleen behandeld worden als dat volstrekt noodzakelijk is ter afwending van gevaar dat veroorzaakt wordt door de stoornis.

De Eerste Kamer heeft op 12 februari 2008 een wetsvoorstel aangenomen om ook behandeling zonder toestemming mogelijk te maken. Dan moet wel aannemelijk zijn dat zonder die behandeling het gevaar niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen. Patiënten blijven nu nog te vaak onnodig lang gedwongen opgenomen. GGZ Nederland, de NVvP en de KNMG steunen deze wetswijziging. Zij vinden dat patiënten zonder ziekte-inzicht recht hebben op goede zorg en behandeling ook wanneer zij die behandeling weigeren.

Zelfbinding

Per 1 januari 2008 is de zelfbinding in werking getreden: met behulp van een verklaring kunnen patiënten meer regie blijven uitoefenen over hun behandeling ook wanneer zij met een zelfbindingsmachtiging zijn opgenomen.

Observatiemachtiging

De observatiemachtiging is geëvalueerd; het evaluatierapport wordt dit voorjaar aangeboden aan de Tweede Kamer. Mogelijk is dat de observatiemachtiging als modaliteit binnen de Wet Bopz komt te vervallen; mocht besloten worden dat de modaliteit blijft bestaan, dan is daar een aparte Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor nodig.

Nieuwe regeling

De ministers Klink en Hirsch Ballin hebben op 12 februari in de Eerste Kamer aangegeven nog deze kabinetsperiode te willen komen tot een nieuwe wettelijke regeling, ter vervanging van de Wet Bopz (zie ook het evaluatierapport van de derde evaluatiecommissie). Zij hebben aangekondigd enkele pilots te willen starten om de nieuwe regeling van dwangbehandeling te kunnen volgen.

Lidinstellingen hebben de mogelijkheid om de juridische helpdesk van GGZ Nederland te benaderen voor vragen over de Wet Bopz en de samenhang met andere wetten.

Bron: Zorgkrant

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Psychiaters te koop? Wie is van hout ... Morgen ben ik een leeuw
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family