Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Waarom vrouwen zo ongelukkig zijn

Datum: 28 mei 2010, 16:12
Dit artikel is op verzoek geselecteerd uit het archief van hoogleraar Ivan Wolffers, en kan gedateerd zijn. Copyright © Ivan Wolffers

ongelukkige vrouwOm op de hoogte te blijven van de stand van zaken van onze kennis is het gebruikelijk dat we onze wetenschappelijke tijdschriften volgen. Alleen professionals lezen die echter en andere mensen krijgen het nieuws dus binnen via de media die interessante wetenschappelijke artikelen oppikken. Daarom kun je soms een interessant artikel in een doordeweekse krant vinden, dat minstens net zo de moeite waard is als iets dat staat in een wetenschappelijk tijdschrift waar verslag gedaan wordt van het tweeduizendste onderzoek naar antidepressiva. Een voorbeeld van zo’n goed artikel trof ik in de Daily Mail van begin mei 2010 met de titel ‘The depression epidemic: We’ve got more freedom, wealth and opportunity… so why are so many women unhappy?

Het begint met een opsomming van de ervaringen van een aantal bekende succesvolle Britse vrouwen die last van een depressie kregen. In verschillende media waren interviews met ze verschenen en soms hadden ze zelf iets opgeschreven. Over vrouwen die merken dat ze in de keuken zitten, starend naar de televisie, vrienden vermijdend en zelfs niet in staat de telefoon te beantwoorden. Elke dag was alsof ze een enorme berg moesten beklimmen en ‘s nachts lagen ze slapeloos in bed te piekeren over hoe nutteloos ze waren. Toch waren zij de vrouwen die als anderen naar ze keken succesvol waren, alles hadden wat hun hart maar begeerde en die geboren leken voor het geluk.

De Daily Mail gaat even in op de cijfers. Depressies zouden tien keer zo vaak voorkomen als in 1945 en het is vooral iets waar vrouwen meer last van hebben dan mannen. Maar liefst een kwart van alle vrouwen zal er vroeger of later in hun leven mee te maken krijgen. Wat zulke cijfers precies waard zijn weet niemand. Is het echt erger dan vroeger? Durven we er vaker voor uit te komen? Hebben we er nu andere namen voor? Het maakt eigenlijk niet uit, want wat vooral belangrijk is dat er wel degelijk een groot probleem te signaleren is en hoe dat komt is voor de onderzoekers.

Eén van de vrouwen die aan het woord is vraagt: “Zijn vrouwen nu gek geworden, of is het de samenleving waarin we leven?” Antidepressiva helpen wel om je beter te laten functioneren, maar volgens veel vrouwen is het een eenzijdige aanpak. De cultuur geeft er de voorkeur aan om depressie als een chemisch probleem met een chemische oplossing te definiëren. Dat gaat helemaal voorbij aan het idee dat zoveel vrouwen slachtoffer worden van veel te hoge verwachtingen. We leven in een samenleving die ons kinderlijke fantasieën over geluk als doel en onhaalbare wensen als haalbaar voor te zetten. We moeten de beste moeders zijn, een fantastische, geestige partner die ook nog veel verdient aan de haak slaan, en eruit zien als een fotomodel. Dat grote vrijstaande huis en die grote gezinsauto moeten we hebben. Als je met zo’n wensen- en verwachtingenpakket bent opgescheept zit je vanzelf vast in een leefstijl die je leegzuigt. En als het misgaat voelen we grote ontevredenheid, want geluk was ons toch beloofd. De gewone droefheid die dat oproept is vervolgens nog eens gemedicaliseerd. We worden gedirigeerd in de richting van de dokter, die een paar minuten luistert en al weet wat er nodig is.

Het artikel besluit dat als we er werkelijk iets aan willen doen en echt aan preventie willen werken ten behoeve van de generaties die nog komen, dan zou daar echt iets aan moeten gebeuren. Zo’n artikel zou je ook regelmatig in medische vakbladen willen lezen, maar die beperken zich tot wat evidence-based is. Daarbij verliezen ze al te gemakkelijk uit het oog dat evidence gekocht wordt door de belangengroepen die bereid zijn onderzoek te financieren dat in hun prioriteitenlijstje staat. Dat houdt automatisch in dat er veel is dat nooit grondig onderzocht wordt, simpel omdat er geen geld voor is. Daarom zal er ook nooit en te nimmer over worden geschreven in onze medische vakbladen.

Deze publicatie is onderdeel van het column van prof. dr. Ivan N. Wolffers, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Medicijnen 2006-2007 Top 100 van meest gebruikte medicijnen Medicijnen 2004-2005 Medicijnen 2008-2009
 

Toezicht op psychiaters faalt

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net