Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

VVD geschokt over isoleercelgebruik in psychiatrische jeugdinrichtingen

Datum: 2 maart 2009, 00:10 ~ Bron: Algemeen Dagblad

GOUDA/ALPHEN – Het gebruik van isoleercellen in open en gesloten psychiatrische jeugdinstellingen in de provincie, is schokkend.

Dat stelt de VVD-statenfractie. De partij pleit dan ook voor een meldingsplicht van isoleren.

Al wordt een jongen of een meisje maar een uur opgesloten, het dient wel bekend te worden gemaakt, aldus statenlid Ank van Ginkel.

Hiermee zullen de excessen hopelijk kunnen worden voorkomen. Het mag nu duidelijk zijn dat we psychiaters niet maarzo blindelings kunnen vertrouwen de kinderen geen weken tot maanden in een isoleercel gevangen te houden. Kinderen worden tot vele maanden achtereen opgesloten, en niet alleen omdat ze agressief zijn of omdat ze een bewezen gevaar vormen. Een personeelsgebrek alleen kan deze excessen niet gaan verklaren.

In de provincie Zuid-Holland bestaan gesloten justitiële jeugdinrichtingen waar het gebruik van separeercellen vaker voorkomt. In de open, provinciale jeugdinstellingen komt het minder voor, dat zegt althans een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland.

De inspectie van het ministerie van Justitie laat weten scherp te letten op het gebruik van separeercellen in de gesloten justitiële jeugdinrichtingen. Hetzelfde geldt voor de open jeugdzorg- en kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen. Hier ziet de inspectie voor de jeugdzorg toe op het gebruik van het zware middel om iemand te isoleren.

De VVD’er zegt geschrokken te zijn van diverse berichten in de media over honderden kinderen en jongeren die tegen hun wil worden opgesloten in een isoleercel.

,,Ik wil gewoon weten hoe het er in de psychiatrische jeugdinstellingen en de jeugdzorg van onze provincie aan toe gaat,’’ zegt Van Ginkel.

,,Ik heb weliswaar begrip voor de werkvloer, maar er dient uiterst terughoudend te worden omgegaan met het separeren van mensen. Je pakt wel hun laatste stukje vrijheid af en dat kan schade toebrengen. Het dient eigenlijk alleen te worden toegepast wanneer acuut gevaar dreigt. Nu lijkt het erop dat het soms ook gebeurt bij ‘lastige klanten’ en dat hoeft in de jeugdzorg niet eens te worden gemeld.’’

Minister Rouvoet wil hier overigens verandering in gaan aanbrengen.

In de jeugdpsyhiatrische centra en justitiele jeugdzorginstellingen moet straks in tegenstelling zoals het nu is, alles worden vastgelegd. Rutger Jan van der Gaag, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie in Nijmegen en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP):

,,Er mag niet gesepareerd worden als de formulieren niet zijn ingevuld en als geen toestemming is gevraagd aan de ouders. Bovendien dient meteen de inspectie op de hoogte te worden gebracht,’’ stelt Van der Gaag.

Hij begrijpt de zorg van de statenfractie naar eigen zeggen heel goed.

,,Het is een noodoplossing, een intensive care-maatregel. Eigenlijk betreft het in juridische termen wederrechtelijke vrijheidsberoving. Je moet er dus heel zorgvuldig mee omgaan. Daar heeft Van Ginkel gelijk in.’’

Van der Gaag benadrukt dat de separeercel alleen in beeld komt in gevallen van extreme agressie, verwardheid of suïcidaal gedrag.

Maar dat is volgens insiders anders. Kinderen zitten geregeld weken in een isoleercel gevangen en soms alleen maar omdat het kind lastig is, en niet ‘mee wil werken’ of bijvoorbeeld omdat het kind zijn medicijnen weigert te slikken.

Psychiaters zoals Van der Gaag houden het publiek een mooi plaatje voor dat de isoleercel alleen maar wordt gebruikt in de uiterste gevallen, maar de realiteit is anders en hij zal daar als hoogleraar zeker weet van hebben.

De wet staat isoleercel opsluiting alleen toe bij acuut gevaar. Maar het gebeurt ook als kinderen lastig zijn, blijkt uit gesprekken met psychiaters van zeven grote jeugdklinieken en een academisch ziekenhuis. Verpleegkundigen van Curium in Oegstgeest isoleerden onlangs een jongen die steeds water naar personeel en medepatiënten gooide. Een autistische jongen zit nu in Limburg in de separeer omdat hij naakt over de gang liep na het douchen.

„Het heeft ook te maken met de cultuur op een afdeling”, zegt psychiater Arien Storm van jeugdkliniek Accare in Noord-Nederland.

„Met adrenaline die gaat stromen bij verpleegkundigen die op een boze patiënt afrennen.” Ook de personeelssterkte is van invloed. „In Oostenrijk is isoleercel opsluiting uit den boze”, zegt René Kahn, hoofd psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. „Dat kan door het medicatiebeleid en doordat er altijd een verpleegkundige in de buurt is. Dat is duur. Hoeveel hebben we daar als maatschappij voor over?”

Het is overigens ook nog de vraag of het beleid in Oostenrijk wel humaner is, wanneer je je bedenkt dat de medicijnen onherstelbare schade veroorzaken. En in Nederland gebeurt allebei, én isoleren én platspuiten. Het is de vraag of men de nare gevolgen van de medicijnen niet op de isoleercel gaat afschuiven.

Psychiater Van der Gaag probeert het tij echter te keren: Voor het niet leeg eten van een bord eten, wordt een kind of jongere niet opgesloten. “Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken,’’ aldus Van der Gaag. Hij constateert wel een ander probleem in jeugdzorginstellingen. Veel centra kampen met een tekort aan personeel en vooral aan ervaren medewerkers. Het komt voor, stelt Van der Gaag, dat uit machteloosheid en paniek jongeren, maar ook volwassenen, enige tijd in afzondering door moeten brengen (een foutje). Training van medewerkers kan al veel helpen. Hier is nog een wereld te winnen, aldus Van der Gaag. ,

,Een goed getrainde en ervaren medewerker staat niet zo snel machteloos. Die weet zo’n jongen of meisje uiteindelijk wel te bereiken,’’ licht de jeugdpsychiater toe.

Volgens andere psychiaters zijn dit maar smoesjes en kunnen de psychiaters mensen wel helpen, maar houden ze zich tegenwoordig steeds meer alleen nog bezig met managen zodat er een enorme overhead ontstaat en er te weinig geld overblijft voor verzorgend personeel. Psychiater Daniël van Dijk vertelde onlangs nog in radio 1 programma Goedemorgen Nederland dat verschillende patiënten in zijn voormalige instelling hierdoor (indirect) om het leven zijn gekomen, omdat psychiaters alleen nog maar aan het managen waren (lees: nieuwe patiënten werven/promotie GGZ) en vrijwel geen tijd meer aan hun patiënten besteden die in isoleercellen achtergelaten aan hun einde kwamen, terwijl dit volgens de psychiater met de juiste zorg had kunnen worden voorkomen.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Kinderpsychiater Van der Gaag vraagt zich overigens nog wel af: is het alternatief om zo’n jongere plat te spuiten, dan zo aantrekkelijk?

,,In het buitenland wordt weinig gebruikgemaakt van separeercellen, tegelijkertijd zie je dat daar gedwongen medicatie vaker wordt toegepast.’’

Antipsychotische medicijnen zijn zeer giftige middelen die acuut fataal kunnen zijn en die het leven van de gebruiker met gemiddeld 10 tot 30 jaar verkorten. De medicijnen maken de psychiatrische problemen daarbij tevens chronisch zodat de kans op herstel aanzienlijk achteruitgaat.

Daarbij zal een platspuiting mogelijk voor een groter trauma zorgen dan een dag isoleercel opsluiting met een ongeschonden lichaam.

Een isoleercel heeft een deur die ooit weer opengezet kan worden. De schade aan het centrale zenuwstelsel door psychiatrische medicijnen is vaak onherstelbaar.

De jeugdzorginstellingen in Zuid-Holland zijn huiverig om over het gebruik van de isoleercel te praten of ontkennen de aanwezigheid van isoleercellen terwijl die er wel zijn. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland reageren volgende week op het verzoek van de VVD om een inventarisatie van het gebruik van de isoleercel in de provinciale jeugdzorg.

Bron: Algemeen Dagblad

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Psychiaters te koop? Wie is van hout ... Morgen ben ik een leeuw
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net