Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Vragenlijst voor vervroegde ontdekking manisch depressieve stoornis

Datum: 25 augustus 2008, 15:08

Manisch Depressief, manisch depressieve stoornis

Volgens gerenommeerde psychiaters lopen veel mensen te lang rond met een manisch depressieve stoornis voordat de aandoening wordt geconstateerd. Ze stellen dat doordat de stemmingsstoornis moeilijk is vast te stellen, er gemiddeld twaalf jaar tussen de eerste symptomen en het stellen van de juiste diagnose ligt.

Men stelt soms wel eens de vraag: is het wel verstandig om een potentieel levenslang beperkende psychiatrische diagnose in een vroeg stadium te ontdekken? Het is namelijk mogelijk dat er dan geen mogelijkheden meer bestaan dat de problemen zichzelf oplossen of zelfs ten gunste kunnen worden benut.

Is het belangrijk dat deze mensen van wie uiteindelijk bekend wordt dat ze al 12 jaar eerder symptomen hebben ervaren, 12 jaar eerder onder psychiatrische behandeling zouden zijn gesteld? Kan het niet zo zijn dat wanneer je dat probeert te bewerkstelligen je de mogelijkheid op natuurlijk herstel teniet doet voor veel mensen?

Volgens een publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde kan een nieuw screeningsintrument bij het eerder signaleren van deze aandoening helpen. Psychiaters pleiten voor invoering van een vragenlijst waardoor in enkele minuten aanwijzingen kunnen worden gevonden of een patiënt lijdt aan een manische depressiviteit en vervolgens een behandeling met medicijnen kan worden gestart.

De medicijnen onderdrukken de symptomen en daarmee wordt verondersteld een potentiële escalatie in de toekomst voorkomen. Maar is dat wel werkelijk een wezenlijk risico? Wie zegt dat er niet duizenden mensen zijn die eveneens de symptomen hebben ervaren maar wie nooit werden gediagnosticeerd met de stoornis en daardoor een minder beperkt leven hebben gehad?

Wanneer men deze screening massaal gaat toepassen resulteert het onvermijdelijk in meer chronisch zieken die de rest van hun leven met medicijnen zullen worden behandeld en het is aannemelijk dat er veel mensen tussen zullen zitten die zonder de screening mogelijk nooit met de stoornis zouden zijn gediagnosticeerd.

Evenals dat met ADHD het geval is kan een stoornis je ook worden aangeleerd. Mensen zijn bange en onzekere wezens die constant op zoek zijn naar zichzelf. En wanneer een arts symptomen van een stoornis bij ze ontdekken en ze hem of haar leren wat de stoornis precies inhoudt kunnen ze zich daar ook naar toe leven.

Trevor Parmenter, hoogleraar ontwikkelingsbiologie handicap studies aan de faculteiten van de onderwijs-en geneeskunde aan de Universiteit van Sydney, zegt dat ondanks dat hij wel geloofde dat sommige kinderen een conditie hadden waarvoor behandeling gewenst was, de aanwezigheid van ADHD bij de kinderen meestal kunstmatig aangeleerd was.

Het is belangrijk om in acht te nemen dat het diagnosticeren van een volwaardige stoornis op basis van milde symptomen in een verondersteld vroeg stadium kan leiden tot het diagnosticeren van mensen die zonder diagnosticering gewoon ‘gezond’ zouden zijn gebleven.

Soms zijn er ook voordelen aan iemands natuurlijke persoonlijkheid verbonden zoals we hebben kunnen zien in het artikel over de voordelen van ADHD. Hoe men, zowel iemand zelf als zijn naasten, er mee om gaat is daarvoor alles bepalend.

 

Mogelijk interessante boeken

Nieuwe wegen voor de geneeskunde De depressie-epidemie Medicijnen 2004-2005 Medicijnen 2008-2009
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!