Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Voorschriften ADHD medicijnen blijft fors stijgen (SFK, 2012)

Datum: 11 februari 2012, 10:51 ~ Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

In 2011 werden meer dan 1,1 miljoen pakjes ADHD medicijnen voorgeschreven aan voornamelijk kinderen, 22% meer dan in 2010. Er is een vloedgolf van ADHD medicatie gebruikers zichtbaar (zie grafiek), mede gelet op het ongeneeslijke karakter van de vermeende hersenaandoening.

Vloedgolf ADHD middelengebruik Nederland

Vloedgolf ADHD middelengebruik in Nederland

Het gebruik van geneesmiddelen bij ADHD overstijgt in 2011 de 1 miljoen voorschriften. Het zijn hoofdzakelijk jonge tieners van 10 tot 12 jaar die deze middelen gebruiken. Van de € 42,5 miljoen omzet komt 60% in beginsel voor rekening van de patiënt.

Recentelijk meldde de staatssecretaris van VWS dat de overheid wil dat kinderen minder medicijnen slikken tegen aandoeningen als ADHD en PDD–NOS. Hoewel ze van mening is dat kinderen niet ten onrechte de diagnose ADHD krijgen en niet ten onrechte behandeld worden met geneesmiddelen, vindt ze wel dat deze jongeren sneller dan nodig specialistische hulp of medicijnen krijgen. Het meest ingezette geneesmiddel bij ADHD is methylfenidaat (Ritalin, Concerta, Medikinet en Equasym), op afstand gevolgd door atomoxetine (Strattera). Ook bij PDD–NOS, een term die wordt gebruikt voor kinderen met kenmerken van autisme, maar niet genoeg kenmerken om ze de diagnose autisme te geven, kunnen ADHD–middelen worden voorgeschreven om de aandacht en concentratie te verbeteren. Het door de staatssecretaris geuite standpunt aangaande de medicalisering van kinderen met gedrags– en concentratieproblemen kan worden gezien als een proefballon over dit onderwerp.

Forse stijging gebruik

In 2011 zullen de openbare apotheken naar verwachting zo’n 1,1 miljoen keer een geneesmiddel verstrekken dat wordt toegepast bij ADHD. Ten opzichte van eerdere jaren zet de sterke groei in het gebruik van deze middelen hiermee door. Sinds enkele jaren stijgt het aantal verstrekkingen van deze geneesmiddelen bovengemiddeld met zo’n 10 tot 12% per jaar. Methylfenidaat zal in 2011 1,07 keer worden afgeleverd, 10% meer dan in 2010. De toename in het gebruik van methylfenidaat zit zowel bij de varianten zonder gereguleerde afgifte (Ritalin) als bij de varianten met gereguleerde afgifte (Concerta, Medikinet, Equasym). Het grote voordeel van de tabletten en capsules met gereguleerde afgiste is dat met een eenmaaldaagse dosis kan worden volstaan, in tegenstelling tot de gewone tablet van methylfenidaat die tot 4 keer per dag moet worden ingenomen. Atomoxetine zal dit jaar 47.500 keer worden verstrekt, een afname van 5%. In de eerste helft van dit jaar gebruiken 145.000 personen methylfenidaat en 5.600 personen atomoxetine.

Kinderen

Van alle verstrekkingen aan ADHD–middelen is het merendeel bestemd voor jongeren tot 20 jaar. Tweederde van de gebruikers van methylfenidaat valt in deze leeftijdscategorie; bij atomoxetine is dit zelfs ruim driekwart. De meeste gebruikers van ADHD–middelen vallen in de leeftijdsgroep 10– tot 12 –jarigen. Behalve dat het gebruik van middelen bij ADHD over alle leeftijden een stijgende lijn laat zien, starten er naar verhouding meer jongeren dan ouderen met deze middelen.

42,5 miljoen euro medicijnkosten

De totale uitgaven aan de ADHD–middelen methylfenidaat en atomoxetine zijn beperkt gestegen van € 40 miljoen in 2010 tot € 42,5 miljoen in 2011. Hiervan werd slechts € 17,8 miljoen vergoed uit de basisverzekering. De rest, € 24,7 miljoen, moest als GVS–bijdrage door de verzekerden zelf worden opgebracht of werd vanuit aanvullende verzekeringen vergoed. Het is de SFK niet bekend in welke mate de bijbetaling vanuit een aanvullende verzekering wordt vergoed. Bijbetaling is van toepassing op alle varianten van methylfenidaat en atomoxetine die bedoeld zijn voor eenmaal daags gebruik. Deze vormen precies de helft van het aantal verstrekkingen van beide middelen. Fabrikanten wijzen de gebruikers van hun producten gedetailleerd op de mogelijkheden die de aanvullende verzekeringen bieden voor de vergoeding van de bijbetalingen van ADHD–middelen.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Medicijnen 2006-2007 Hoezo ADHD? Medicijnen 2008-2009
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!