Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Volkskrant: ‘Wie wordt er nog psychiater als de wethouder ADHD maar onzin vindt?’

Datum: 15 oktober 2013, 08:35 ~ Bron: De Volkskrant

De overheid voelt zich genoodzaakt om in het belang van kinderen maatregelen te nemen om ADHD diagnostiek tegen te gaan.

Drukke kinderen van vijf jaar oud krijgen te horen dat ze een aangeboren hersenziekte hebben. Zelf zeggen de kinderen zich niet ziek te voelen en er zijn hoogleraren die zeggen dat ADHD bedrog is.

ADHD is bedrog

ADHD in grote media

Zie: Publicaties over ‘ADHD fraude’ in grote media

De Tweede Kamer heeft jarenlang schande gesproken van het groeiende aantal ADHD diagnosen en noemt het ‘etiketten plakken’, maar het aantal diagnoses bleef groeien met 20 tot 30% per jaar.

Minister Edith Schippers zei vorig jaar in een officiële brief aan alle psychiaters in Nederland dat de Tweede Kamer zich beraadde op “een aanvalsplan tegen de medicalisering van de jeugd

Als ze dat negeren, dan zullen er dus maatregelen komen om de psychiatrie te forceren. Net zoals toen isoleercel voor meerdere jaren van onschuldige meisjes van 17 jaar oud aan het licht kwam. De psychiatrie was niet gemotiveerd om te veranderen, waarna de toon en mate van publieke verontwaardiging vanuit de Tweede Kamer toenam en uiteindelijk de politiek maatregelen moest forceren om de onmenselijke praktijken te stoppen.

Column in De Volkskrant

De jeugdzorg gaat op de schop. Alles wordt ondergebracht bij de gemeente. Die herkent probleemkinderen eerder. Dat is beter voor ze. Of toch niet? Opinieredacteur Henk Müller in een twistgesprek met Menno Oosterhoff. ‘De gemeenten willen Jeugdzorg ‘ontmedicaliseren’, alsof er te snel artsen bij worden gehaald en/of pilletjes worden voorgeschreven. Allemaal borrelpraat.’

Gemeenten gaan jeugdzorg, jeugdreclassering en de jeugdpsychiatrie regelen. U heeft deze week een petitie aan de Kamer overhandigd. U bent tegen.
‘De petitie is getekend door 25 duizend mensen. Ik ben niet de enige die tegen is. Het hele veld is tegen: de hoogleraren kinderpsychiatrie, de grootste cliëntenraden, GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie , het Nederlands Instituut voor Psychologen. De hoogleraren spreken van een historische blunder.’

Gemeenten staan dichter bij burgers en kennen de kinderen beter.

‘Het is principieel onjuist om gemeenten te laten bepalen of een kind autistisch is of anorexia heeft. Of dat een gemeente kan zeggen dat een kind met adhd maar wat meer moet sporten. Kinderen hebben recht op medische zorg. Maar kinderen met psychiatrische aandoeningen zijn dan niet langer verzekerd en de gemeente bepaalt en betaalt. Kinder- en jeugdpsychiatrie is medische zorg en die is collectief geregeld via de Zorgverzekeringswet. Je moet die niet overhevelen naar gemeenten en kinderen uit de verzekering halen. Waarom heeft een kind met leukemie wel recht op medische zorg en een kind met anorexia niet? Dat is discriminerend. Als je die hulp niet meer wilt verlenen, zeg dat dan.’

Gemeenten zijn zuiniger, ze moeten ook wel, want ze krijgen 15 procent minder voor dit werk.

‘We hebben het wel over een kwart miljoen kinderen. Waarom worden die anders behandeld dan volwassenen met een psychisch probleem en waarom gooi je hangjongeren, kinderen uit probleemgezinnen en kinderen met een psychisch probleem op één hoop en betaal je ze uit één potje? En waarom zou dat goedkoper zijn? Alle 408 gemeenten moeten zelf een heel apparaat optuigen. Ik ben bang dat de expertise verdwijnt. Wie wordt er nog psychiater als de wethouder adhd maar onzin vindt? De gemeenten willen Jeugdzorg ‘ontmedicaliseren’, alsof er te snel artsen bij worden gehaald en/of pilletjes worden voorgeschreven. Allemaal borrelpraat.

Een béétje druk kind heeft adhd, of iets anders uit het psychiatrische handboek. Gemeenten willen terecht ontmedicaliseren. Meer en eerder ouders, buurt en school inschakelen…
‘Grappig genoeg blijven medicijnen wél in de verzekering, dus een gemeente met geldproblemen kan goedkoper uit zijn met medicijnen dan met behandelen. Maar kennelijk weten gemeenten beter hoe ze met jongeren moeten omgaan. Ze denken dat ouders, buren, klasgenootjes en de sportclub snel doorhebben wat er aan de hand is, en vroegtijdig kunnen ingrijpen zodat er minder snel een beroep wordt gedaan op jeugd-ggz. Waar baseren ze dat op? En dan komt er misschien wat getutteflut met een zelfbewustzijnscursusje, maar denkt u nou echt dat een gemeenteambtenaar diagnosen kan of moet stellen? Dan zwijg ik nog maar over de bureaucratische rompslomp bij deze ‘transitie’. Gemeenten, ze hebben geen idee wat er op ze afkomt.’

Wouter Bos schreef in een column dat decentralisatie problemen kan geven. Dat hoort erbij.

‘Bos schreef dat bij decentralisatie ongelijkheid hoort en dat gemeenten naar eigen inzicht geld mogen besteden. Dus als ze liever geld uitgeven aan lantarenpalen, een sporthal of huisvesting dan aan autisten, dan kan dat. Ik vind dat knap eng.’

Maar je kunt de wethouder wegstemmen.

‘ Nou en? Dan kan het te laat zijn. En nog iets, je gaat willekeur krijgen. De ene gemeente doet zus, de andere zo. Mogelijk op basis van vooroordelen.’

Dus dat de wethouder in een ultra-christelijke gemeente een druk kind door geestuitdrijving wil helpen en homo’s met problemen door te bidden? Lijkt me onzin, dat staat het Rijk nooit toe.
‘Dat zijn extreme voorbeelden, maar theoretisch kan dat. En de gemeenten bepalen, niet het Rijk.’

Feit blijft dat er vaak te veel hulpverleners bezig zijn met een gezin, en er móet bezuinigd worden. Bent u niet vooral bang voor banenverlies?

‘Inderdaad zijn soms meer hulpverleners bezig met één gezin: met een lastige zoon, een depressieve moeder en wat al niet. Maar kun je dat voorkomen? Niemand weet hoe vaak dat voorkomt. En helpt het als de gemeenten, zoals het plan is, een regisseur aanstellen voor zo’n gezin? Wéér iemand erbij. Zeker, er kan best bezuinigd worden. Gemeenten krijgen in de toekomst 15 procent minder op de 3 miljard op jaarbasis van nu. Van mij mag je ons ook 15 procent bezuiniging opleggen, als het daarom gaat. Het klopt dat er misschien 30 procent aan banen verdwijnt. Zorgelijk, maar daar gaat het niet om. Ik ben arts, en dáárom ben ik bezorgd.’

Kamerleden zijn toch niet gek?

‘Als je iets bedenkt voor slagers en alle slagers zeggen dat het een knettergek plan is, dan aarzel je. Maar in Den Haag is geen spoor van twijfel. Er is een heilig, totaal niet onderbouwd, geloof dat alles ‘slimmer’ en goedkoper wordt als de gemeente het doet.’

Bron: De Volkskrant

Zie ook:

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Hoezo ADHD? Het einde van de psychotherapie Haal je een moederband niet meer in?
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!