Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Verlichting: bron van ontregeling

Datum: 28 juni 2011, 20:49
Tekst gepubliceerd 28 juni 2011. Copyright © prof. dr. Wim J. van der Steen. Plaatsing van de tekst door derden in enig ander medium is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. Weergave van kleine gedeelten of van de kern van de inhoud is toegestaan, mits de bron (auteur, titel, gegevens website, datum) expliciet worden vermeld.

biologische klokPolitici komen soms bijeen tijdens de donkere uurtjes en soms zie je als je voor de buis zit ze ook debatteren als de duisternis is ingetreden. Wie zoiets ziet en van de hoed en de rand weet, begrijpt meteen hoe het komt dat onze politiek vaak in het ongerede raakt: De debatterende dames en heren dragen geen rode brillen.

Dit komt vermoedelijk over als een wat vreemde constatering. Ik heb dus wat uit te leggen. Het punt is dat je als het donker is beter blauw licht—en wit licht, waar blauw in zit— kunt vermijden. Dit hangt samen met de werking van het hormoon melatonine. De spiegel daarvan is overdag laag en in de nacht hoog. Melatonine is, zeg maar, ons ritmiekhormoon. Het wordt afgebroken als we bloot staan aan blauw licht terwijl rood licht die werking niet heeft. Het hormoon heeft trouwens nog meer nuttige functies, maar daar heb ik het niet over omdat ik mijn verhaal eenvoudig wil houden.

De ritmiek in ons lijf en in onze geest is voor een groot deel circadiane ritmiek, gereguleerd door onze “biologische klok” met melatonine in een sleutelrol (zie Van der Steen, 2008, voor een uitgebreid overzicht). Circadiane ritmiek betekent: ritmiek met een periode van ongeveer (circa, Latijn = ongeveer) een dag (dies, Latijn = dag, in de zin van etmaal). Dit houdt het volgende in. Als we steeds in het donker verblijven—of steeds in het licht—dan gaat onze klok er spontaan etmalen op na houden die wat afwijken van 24 uur. In het gewone doen zorgt blootstelling aan de schemering ervoor dat de klok wordt bijgesteld en er etmalen van 24 uur op na gaat houden.

Na een transatlantische vlucht is het even wennen. Onze klok zit zo in elkaar dat het dan een paar dagen duurt voor we in de nieuwe pas lopen. Dat heet jetlag. Een soortgelijk verschijnsel doet zich ook voor als we bijvoorbeeld een paar keer op een afwijkend tijdstip eten. Je krijgt dan wat je eatlag zou kunnen noemen. Ook bij sociale contacten op afwijkende tijdstippen kan zich zoiets voordoen.

Licht is de belangrijkste factor die zorgt voor bijstelling van onze klok. Daarom is de huidige lichtvervuiling waaraan we dagelijks blootstaan een gezondheidsramp. Deze is vermoedelijk medeverantwoordelijk voor de wereldwijde toename van borstkanker en de verhoogde kans op borstkanker bij vrouwen die in ploegendienst werken (Stevens, 2009), en allerlei andere kwalen (Chepesiuk, 2009). Het leven van planten en dieren wordt er ook danig door verstoord (Shuboni & Yan, 2010).

Gelukkig begint men deze dingen langzamerhand in te zien. Er is bijvoorbeeld een Platvorm Lichthinder dat regelmatig berichten op internet plaatst. Weinigen zijn echter op de hoogte van het immense belang dat de kleur van licht heeft. Veel kinderen zitten bijvoorbeeld in de avond, als het buiten al donker is, achter schermen van televisies of computers, waarbij ze blootstaan aan veel blauw licht. Mogelijke remedie: brillen die weinig blauw licht doorlaten (Salti et al, 2006).

Hebben jullie wel eens de behoefte om in de nacht even het bed te verlaten? Gebruik dan een zaklamp die rood licht geeft. Dat voorkomt onnodige gezondheidsschade.

Simpele maatregelen kunnen blijkbaar onze gezondheid ten goede komen. De grootschalige lichtvervuiling aanpakken, dat is wel even lastiger. Maar de kwestie hoort hoog thuis op de politieke agenda.

Hebben jullie ook wel eens het idee dat niet alles wat politici ons live voorhouden als de avond is gevallen verstandig is? Misschien kont dat wel doordat hun circadiane ritmiek is verstoord. Mentale processen zijn onderworpen aan de wetten van de circadiane ritmiek. Als je die met voeten treedt, dan wordt je denkvermogen aangetast. Misschien zou het wijs zijn om in de Tweede Kamer rode brillen uit te delen.

Literatuur

  1. Chepesiuk, R. (2009). Missing the Dark: Health Effects of Light Pollution. Environmental Health Perspectives, 117 (1), A20-A27.
  2. Salti, R., Tarquini, R., Stagi, S., Perfetto, F., Cornélissen, G., Laffi, G., Mazzoccoli, G. & Halberg, F. (2006). Age-dependent association of exposure to television screen with children’s urinary melatonin excretion? Neuro Endocrinology Letters, 27, (1-2), 73-80.
  3. Shuboni, D. & Yan, L. (2010). Nighttime dim light exposure alters the responses of the circadian system. Neuroscience, 170, 1172-1178.
  4. Stevens, R.G. (2009). Working against our endogenous circadian clock: Breast cancer and electric lighting in the modern world. Mutation Research, 680(1-2),106-108.
  5. Van der Steen, W.J. (2008). Nieuwe wegen voor de geneeskunde. Amsterdam: SWP.

Deze publicatie is onderdeel van het column van prof. dr. Wim J. Van der Steen, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Beyond Boundaries of Biomedicine Denken over geneeskunde Evolution as Natural History Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand
 

Psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd

In deze uitzending van VARA/VPRO Argos worden psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd. Antidepressiva van het type SSRI blijken de kans op zelfmoord bij kinderen te verdubbelen. Maar de bewuste psychiatrische onderzoekers trachten het publiek het tegenovergestelde wijs te maken met gehaaide misleiding. In deze reportage vallen ze door de mand.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net