Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Vereniging tegen de Kwakzalverij maakt zichzelf ten schande…

Datum: 28 augustus 2009, 10:49

Het volgende betreft een conversatie met de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ze negeren de psychiatrie totaal, terwijl de psychiatrie een valse wetenschap is en in tegenstelling tot mensen als bijvoorbeeld Jomanda, miljarden euro’s aan schade veroorzaken en mensen juist zieker maken dan ze al zijn, terwijl de handen van Jomanda hoogstens ‘geen resultaat’ kunnen hebben.

Hoe kan het zijn dat ze de psychiatrie in bescherming nemen? Waarom doet deze organisatie niets tegen de kwakzalverij die de psychiatrie in werkelijkheid is?

Zijn ze corrupt? Of wat is er aan de hand? Wat duidelijk is, is dat er iets niet deugt aan de organisatie. En zoals blijkt heeft de vereniging een Nazi grondslag wat misschien een hoop verklaart.

~~

Geachte mijnheer de hypocriet,

Maar waarom doet u alsof ik een of andere gek ben en negeert u de psychiatrie? Wat is er met uw organisatie aan de hand dat u Jomanda aanvalt en onderwijl zo stellig gelooft in de wetenschappelijke basis van de psychiatrie die kant nog wal slaat?

Nada Stotland (president van de American Psychiatric Association, red.) zegt toch duidelijk in de video dat steeds meer mensen geloven in de echtheid van psychiatrische ziektes en in de effectiviteit van psychiatrische behandelingen?

Dit terwijl er in de wetenschapgeen enkel bewijs bestaat dat wat ze zegt de waarheid is? In tegendeel zelfs. De wetenschap laat zien dat de psychiatrische ziektes wetenschappelijk ondeugdelijk zijn en dat er geen enkel bewijs is dat die ‘ziektes’ ook daadwerkelijk bestaan.

Gelooft u mij niet? Luister dan bijvoorbeeld eens naar psychiater van het jaar 2008 prof. dr. Jim van Os:

http://www.psy.nl/nieuws/nieuwsbericht/article/wetenschappelijk-gezien-slaat-schizofrenie-nergens-op/

Discussievoorzitter en psychiater Jim van Os greep die kans aan om zijn stelling te poneren dat het wetenschappelijk gezien volstrekte onzin is om schizofrenie als een hersenziekte te beschouwen. ‘Wat wij schizofrenie noemen, is alles behalve een duidelijk afgebakende ziekte.’

Of verdiept u zich eens in de wetenschappelijke basis van ‘ADHD’, nog zo’n ‘ziekte’ waar mevrouw Stotland van stelt dat mensen er steeds meer in ‘geloven’:

In het boek “Het ziekmaken van Amerikaanse Kinderen: Het ontmaskeren van het ADHD Fiasco en het helpen van ouders om de controle terug te pakken” (Thomas Nelson), houden de auteurs niet alleen de voeten van het ADHD kamp aan het vuur – ze gooien het ADHD kamp in het vuur met gekozen texten als “een travestie van de wetenschap” “ondeugdelijk bewijsmateriaal” “een schandaal dat op het punt staat uit te barsten” en “een poging dat heeft geleid tot het ontwikkelen van stoornissen die niet bestaan”.

Specifiek betogen de auteurs dat de “ziektes die niet bestaan” – namelijk ADD (attention-deficit-disorder), ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) en ODD (oppositional defiant disorder) – gebaseerd zijn op slechte wetenschap, zeer waarschijnlijk niet afkomstig van genetische hersenafwijkingen, en welke daarom geen noodzaak hebben voor de schadelijke medicijnen als behandeling.

En dan wat betreft die effectiviteit waar mensen steeds meer in ‘geloven’ volgens mevrouw Stotland:

ABSTRACT: The author reviews the clinical and special social environmental data from the Soteria Project and its direct successors. Two random assignment studies of the Soteria model and its modification for long-term system clients reveal that roughly 85% to 90% of acute. and long-term clients deemed in need of acute hospitalization can be returned to the community without use of conventional hospital treatment. Soteria, designed as a drugfree treatment environment, was as successful as anti-psychotic drug treatment in reducing psychotic symptoms in 6 weeks. In its modified form, in facilities called Crossing Place and McAuliffe House where so-called long-term “frequent flyers” were treated, alternative-treated subjects were found to be as clinically improved as hospital-treated patients, at considerably lower cost. Taken as a body of scientific evidence, it is clear that alternatives to acute psychiatric hospitalization are as, or more, effective than traditional hospital care in short-term reduction of psychopathology and longer- social adjustment. Data from the original drug-free, home-like, nonprofessionally staffed Soteria Project and its Bern, Switzerland, replication indicate that persons without extensive hospitalizations (<30 days) are especially responsive to the positive therapeutic effects of the well-defined, replicable Soteria-type special social environments. Reviews of other studies of diversion of persons deemed in need of hospitalization to “alternati-ve” programs have consistently shown equivalent or better program clinical results, at lower cost, from alternatives. Despite these clinical and cost data, alternatives to psychiatric hospitalization have not been widely implemented, indicative of a remarkable gap between available evidence and clinical practice.

Geen behandeling is vaak effectiever dan psychiatrische behandeling, toont de wetenschap aan. (zie deze PubMed studie bijvoorbeeld)

Psychiatrie is dus een religie, geen wetenschap.

Koser Kaya (D66):

‘Het lijkt erop dat de diagnose van een lichte psychiatrische aandoening erger is dan de kwaal. Een diagnose zou de eerste stap naar hulp moeten zijn, maar het lijkt de eerste stap naar een leven met weinig kansen en veel werkloosheid.’

De diagnose en behandeling is erger dan de kwaal… En mensen geloven steeds meer in de effectiviteit van de behandeling volgens mevrouw Stotland.

Meneer, waarom doet jullie organisatie hier niets mee? Waarom negeert u dit??? Beseft u wel dat u uw gehele organisatie ten schande maakt door geen aandacht te besteden aan de kwakzalverij die de psychiatrie in werkelijkheid is?

Met vriendelijke groet,
Arjan Dokelaar

De reactie:

Wij (degeen die u geantwoord heeft) heeft u
al medegedeeld dat hij de discussie gesloten
acht.

JWN

Eerdere reactie op een ingezonden persbericht:

Geachte persberichter,
Er zijn u twee tegenstrijdige meningen van psychiaters in het buitenland ter kennis gekomen. Daarom, en op grond van enkele andere tegenstrijdigheden die u vermeldt, gaat u ervan uit dat de betreffende psychiaters zich zonder meer hebben laten leiden door gevoelens van sympathie en antipathie in plaats van door symptomen die zij wél of niet op verschillende momenten hebben vastgesteld en u kenschetst hun professionele conclusies als kwakzalverij. Uw visie kunnen wij niet delen, ook al is ons bekend dat medische (en niet alleen psychiatrische) conclusies in de rechtspraak soms vertroebeld zijn door verschillende, tegenovergestelde belangen van partijen, maar soms zelfs ook door verschillende (door voortschrijdend inzicht veranderende) voorkeuren van de individuele betrokkene zelf.
U heeft voorts het idee dat de Nederlandse TBS “een misdaad op zichzelf” is, hoewel die na zorgvuldige weging bij wet is vastgesteld en uitgewerkt omdat noch de psychiatrie, noch de Nederlandse regering en volksvertegenwoordiging behoefte hebben aan wildgroei op het delicate gebied van vrijheid en onvrijheid voor psychiatrische patiënten die misdaden hebben begaan. Uw visie als zou TBS een misdaad op zichzelf zijn is dus niet de onze.
U combineert uw twee ideeën tot een suggestieve vraag over het gehele vakgebied van de psychiatrie (of dat “kwakzalverij” is) en generaliseert die vraag dan tot een vraag van velen (“hoe vaak ontvangen jullie die vraag?”). Hierbij maakt u tweemaal een redeneerfout die in de klassieke retorica al bekend stond: één (klein) deel wordt door u geïnterpreteerd als geheel en verder generaliseert u uw eigen vraag tot een algemene vraag van veel vragenstellers. Vervolgens vraagt u of wij corrupt zijn. Dat laatste kan niet anders beschouwd worden dan als een suggestieve vraag, die aansluit op de voorafgaande incorrecte redeneertrant.
Ten eerste: wij zijn niet corrupt en geheel onafhankelijk. Wij ontvangen geen steekpenningen, noch subsidie, noch van de overheid, noch van de industrie, noch van medische beroepsgroepen, noch van onduidelijke dubieuze instanties of personen.
Ten tweede: uw incorrecte redeneertrant maakt de serieuze beantwoording van uw persbericht nogal ingewikkeld. Maar voor de duidelijkheid nogmaals:wij delen uw visies niet, ook al zijn wij niet corrupt.
Ten derde: wij ontvangen vragen als de uwe slechts een heel enkele keer. Die vragen worden zo serieus mogelijk beantwoord, net als de uwe bij deze gelegenheid.
Wij achten ons overigens niet gebonden aan verdere discussie over uw onderwerpen. Wij houden ons namelijk bezig met de bestrijding van directe, kennelijke kwakzalverij, liefst binnenslands (voor de overzichtelijkheid), ook op het gebied van de psychiatrie. Zie bijvoorbeeld http://www.kwakzalverij.nl/697/Homeopaat_zonder_grenzen_ook_niet_begrensd_door_IGZ
Hoogachtend,
namens het bestuur van de VtdK,

Frits van Dam, secretaris
Vereniging tegen de Kwakzalverij
Harmoniehof 65hs, 1071 TD Amsterdam
020-6739479; 06-20616743

Nergens heb ik het over gevoelens. Daarbij worden in de reactie verschillende ongegronde aannames gedaan op basis waarvan dhr. van Dam verder redeneert. Een psychiatrisch patiënt is bijvoorbeeld een mens die door een psychiater een wetenschappelijk dubieus etiket is opgeplakt en niet iemand die (aantoonbaar) biologisch ziek is. De basis van de psychiatrie wordt gevormd door een dogma, niet door wetenschap.

Daarbij was mijn redenering gebaseerd op verschillende eerdere pogingen om een antwoord te krijgen op de vraag of de psychiatrie als kwakzalverij kan worden gezien, niet alleen door mijzelf, die onbeantwoord zijn gebleven.

En dan om het volgende te zien op de hoofdpagina van deze vereniging:

Vereniging tegen de Kwakzalverij over "wetenschap"...

Vereniging tegen de Kwakzalverij over "wetenschap"...

Belachelijk toch? De psychiatrie is heilig voor ze, en onderwijl vallen ze mensen aan omdat hetgeen ze doen niet ‘wetenschappelijk’ zou zijn.

De Vereniging tegen Kwakzalverij deugt van geen kanten. Zie ook de volgende publicatie waarin het duidelijk wordt dat de vereniging een Nazi grondslag heeft…

Nazi’s in stelling gebracht tegen Geintegreerde Geneeskunde door Cees Renckens (voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij)

De kerstboodschap van de voorzitter van de Vereniging tegen de kwakzalverij dit jaar schokt ieder weldenkend mens. Voorzitter Renckens voert twee Nazi’s ten tonele, Hermann Goering, de rechterhand van Hitler, en Hans Johst, een bekende Nazi-auteur.  Renckens citeert daarbij uitdrukkelijk Veldmaarschalk Goering. En hoe! Luister en huiver!

Lees verder op IOCOB

YouTube voorvertoningsafbeelding

Zie ook www.dokterlutser.nl

 

Mogelijk interessante boeken

Morgen ben ik een leeuw Medicijnen 2006-2007 Wat je niet verteld is... Afscheid van autisme en ADHD
 

Tros Radar undercover bij farmaceutische bedrijven

Bezig met laden video...
Tros Radar: Deel 1 / Deel 2
Jaarlijks overlijden in Nederland meer mensen door medicijnen dan in het verkeer. Toch wil de farmaceutische industrie documenten over bijwerkingen niet openbaar maken.

Steeds vaker wordt het duidelijk dat dodelijke bijwerkingen worden verzwegen, en dat de bedrijven weinig tot niets om het welzijn van mensen geven.

De bedrijven worden beloond voor het zo lang mogelijk 'beter maken' van mensen, en niet voor het beter gemaakt hebben van mensen. En dat is te merken, vooral in de psychiatrie, waar medicijnen ongegeneerd mensen chronisch ziek maken en houden.

Zie ook: Farmaceutische bedrijven houden bewust fatale bijwerkingen geheim

Nu in de winkel:

De Pillen Maffia

Maandblad KIJK: De Pillenmaffia

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net