Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Valse propaganda vanuit de psychiatre: ‘schizofrenie gen gevonden’

Datum: 10 oktober 2008, 10:50

Telkens weer bereiken ons berichten via wetenschappelijke publicaties in tijdschriften als Nature en daarmee de grote kranten, dat de psychiatrie vooruitgang boekt in het vinden van de oorzaak van de (zogenaamd bewezen fysiologische) ‘ziekte’ schizofrenie.

Zo blijkt maar weer uit de publicatie in Nature van 30 juli j.l. dat het psychiaters eindelijk is gelukt om het schizofrenie gen te vinden!

Het 'schizofrenie gen' (bedrog in Nature)

Het 'schizofrenie gen' (bedrog in Nature)

Maar, zoals wederom blijkt achteraf was het bedrog of in iets andere woorden: de psychiaters hadden het helaas bij het verkeerde eind. Ze hadden een foutje gemaakt. Maar daar zie je natuurlijk niets over terug in de media…

Wat er dus gebeurt is dat mensen massaal gaan geloven dat schizofrenie een fysiologische ziekte is waarvan de oorzaak gevonden kan worden in genen, terwijl daar absoluut geen bewijs voor is. Het is zelfs zo dat het allergrootste genen onderzoek naar het schizofrenie gen tot nu toe (The American Journal of Psychiatry, september 2008) min of meer heeft bewezen dat het verband tussen genen en schizofrenie gewoonweg niet bestaat en dus ook nooit gevonden zal worden.

We hebben tot op de dag van vandaag nog geen enkel bewijs voor ofwel de oorzaak of de fysiologie voor geen van elke psychiatrische diagnose.

Elk geval waarin een “hersenstoornis” gevonden zou zijn, bleek vals te zijn. Geen enkele claim voor genen die bepaalde psychiatrische condities zouden veroorzaken heeft de tands des tijd doorstaan. Ondanks de populaire valselijke propaganda.

Prof. Dr. Joseph Glenmullen, M.D.

Door de valse publicaties in de media ontvangen psychiaters veel sociale gelden voor hun onderzoek naar het schizofrenie-gen. En het heeft indirect ook invloed op de mogelijkheid om schizofrenie patiënten te blijven behandelen met antipsychotische medicijnen omdat het zoeken naar de oorzaak voor een ‘fysiologische ziekte’ impliceert dat schizofrenie een bewezen fysiologische ziekte is, terwijl daar tot op de dag van vandaag nog geen enkel bewijs voor is gevonden en het om die reden na 50 jaar onderzoek aannemelijk is dat schizofrenie geen ‘ziekte’ is, maar een verzameling van onafhankelijke psychische problemen die onder een noemer zijn geplaatst om het behandelen daarvan te vereenvoudigen.

Zie ook: http://www.zielenknijper.nl/geen-verband-genen-schizofrenie.html

 

Mogelijk interessante boeken

Met gezond verstand Haal je een moederband niet meer in? Wat je niet verteld is... Uw brein als medicijn
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net