Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Groningen: Psychotherapie minimaal zo effectief als antidepressiva bij zware depressie

Datum: 21 juli 2009, 21:08 ~ Bron: Psycholoog.net

Er is recent veel ophef over de werking van antidepressiva. Deze week is er een onderzoek gestart naar een alternatief voor medicatie voor de behandeling van langdurige depressie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Er zijn aanwijzingen dat er een alternatief is voor het levenslang doorslikken van antidepressiva. De Universiteit in Groningen bericht over onderzoek dat laat zien dat een psychologische training een even goede bescherming biedt tegen depressieve terugval vergeleken met het jarenlang doorslikken van antidepressiva (Kuyken et al., eind 2008). De training bestaat uit acht sessies.

Psychotherapie minimaal net zo effectief bij zware depressie

Psychotherapie en herstel in plaats van levenslang medicijnen

De uitkomst is van groot belang gezien de recente ophef in o.a. kranten, waarbij de effectiviteit van antidepressiva in twijfel wordt getrokken. Daarnaast geven veel mensen aan niet graag jarenlang antidepressiva te willen slikken en bovendien moeite te hebben medicatietrouw te zijn (Ten Doesschate et al., in press, 2009). Maar er was tot voor kort geen enkel bewijs dat een andere methode dan het doorslikken van deze pillen bescherming biedt tegen terugval.
Ook in Nederland is deze psychologische training nu beschikbaar, die zelfs minstens 5.5 jaar bescherming zou blijven geven tegen terugval (Bockting et al., 2009 in press: Journal of Clinical Psychiatry).

Groningen gaat nu nogmaals grondig onderzoeken of deze psychologische training een alternatief vormt voor het jarenlang doorslikken van antidepressiva. Dit is een landelijke studie uitgevoerd door Klinische Psychologie en Psychiatrie van de Universiteit Groningen (H.J. Elgersma, C.L.H. Bockting) in samenwerking met meerdere Nederlandse en Amerikaanse universiteiten.
(doorbreekdepressie@gmail.com)

Bron: Psycholoog.net

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • Pingback: Antidepressiva verdubbelen kans op zelfmoord: België wil psychiatrie aan banden()

 • Pingback: Hoogleraar psychiatrie doet boekje open: antidepressiva is fopspeen()

 • Pingback: Duitse top-keaper slikte antidepressiva, psychiater Bram Bakker misleidt publiek in Het Elfde Uur (EO)()

 • Jan Prins

  Weten de mensen wel dan er 2 soorten
  behandelingen zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

  U hebt bijvoorbeeld een depressie, er
  is een behandeling met medicijnen en er is een behandeling middels
  psychotherapie.

  Dit zijn onthullende waarheden over
  PSYQ en de geestelijke gezondheidszorg.

  De meeste mensen weten niet eens dat er
  onderscheid wordt gemaakt in geestelijke gezondheidszorg tussen

  de onderlaag van de bevolking en
  bovenlaag van de bevolking.

  Deze denkwijze is ouderwets, iets van
  ziekenfonds of particulier, maar nog steeds aanwezig.

  Zelf heb ik dit ook zelf mogen ervaren
  in de geestelijke gezondheidszorg.

  Een voorbeeld is een therapie voor een
  depressie bij PSYQ of RIAGG.

  Voor mensen die bijvoorbeeld een
  depressie hebben die door mensen in de omgeving wordt veroorzaakt
  heeft PSYQ een therapie die eigenlijk zeer schadelijk is.

  Ook verteld men bij PSYQ ook niet waar
  ze mee bezig zijn, daar wordt geen antwoord op gegeven, maar na lang
  aandringen krijgt men misschien antwoord.

  Na jaren van aandringen kreeg ik het
  antwoord van de psycholoog van PSYQ over wat hij nu precies aan het
  doen was, het is gewoon complete

  geestelijke mishandeling, dit is geen
  behandeling.

  Ook 2 artsen hebben al tegen mij gezegd
  dat er met mij aan gerotzooid werd bij PSYQ, het is gewoon bekend in
  de gezondheidszorg,

  maar het wordt geheim gehouden en
  verzwegen.

  Bij een depressie die door mensen is
  veroorzaakt heeft PSYQ een therapie waar men eigenlijk heel vaak
  vraagt WAAROM het

  zo is. Eigenlijk wil de psycholoog van
  PSYQ iemand laten weten waarom mensen dit doen en eigenlijk willen ze
  iemand laten weten dat hij of zij niet

  braaf en gehoorzaam was geweest aan die
  mensen die de depressie hebben veroorzaakt.

  Je krijgt een soort schuld complex
  aangepraat dat het jouw schuld is, dat kun je al een depressieve
  patient toch niet aandoen, dat is een mishandeling.

  PSYQ probeert je bewust te maken dat
  jij alles fout doet en dat er verder niet aan de hand is, complete
  onzin toch.

  Of je krijgt de vraag wie precies wat
  heeft gezegd, dat is ook soort manier om je bewust te maken dat je
  gehoorzaam moet zijn.

  Er wordt van uit gegaan dat de
  depressie is veroorzaakt door autoritair gezag om mij braaf en
  gehoorzaam te maken.

  Ook mensen die pesten bijvoorbeeld zijn
  mensen die een depressie of andere psychische problemen kunnen
  veroorzaken met de bedoeling

  je klein te krijgen en macht over je te
  hebben.

  Ook wordt er nog eens iets heel
  schadelijk erbij gedaan, er wordt er voor gezorgd dat je ook nog eens
  passief wordt gemaakt,

  je niet verzet tegen de mensen die de
  depressie veroorzaken.

  In de therapie zeg je bijvoorbeeld, de
  mensen deden dit of dat, en dan krijg je in eens te horen dat mensen
  dat allemaal niet doen,

  dat is een soort dom houden, je sussen
  van wat er eigenlijk echt aan de hand is, je in de onderdrukte
  psychische toestand houden.

  Ervaringen die je opgedaan hebt met
  mensen worden niet gebruikt om je wijzer en mondiger te maken, je
  leert niet van je fouten.

  Menselijk inzicht in emoties,
  machtsverhoudingen, strijd wordt je onthouden, worden uit je hoofd
  gepraat.

  Deze therapie door PSYQ kost handen vol
  geld betaald door de zorgverzekering, het is eigenlijk kwakzalferij
  en oplichting van de bevolking.

  Geestelijke gezondheid is een
  grondrecht voor iedereen

  Deze zogenaamde therapie van PSYQ komt
  er op neer dat je medicijnen krijgt om rustig te zijn en je wat
  gelukkiger te voelen en

  tegelijkertijd krijg je een
  hersenspoeling om passief te blijven en het allemaal te verdragen wat
  mensen je aandoen of iets in trend van

  steek je hoofd maar in het zand, mensen
  doen dit allemaal niet, pieker maar niet.

  Of je krijgt te horen dat je maar
  troost moet zoeken bij lotgenoten of neem een huisdier, maar dat is
  allemaal geen oplossing voor een depressie.

  Ik heb zelf het advies gekregen van de
  PSYQ psycholoog om te gaan winkelen om mij beter te laten voelen, dit
  is geen grap maar echt waar.

  Deze therapie van PSYQ wordt de patient
  voorgehouden als zijnde een behandeling tegen depressie, maar het is
  geen behandeling en dat weten de

  psychologen bij PSYQ ook heel goed, de
  eigenlijke behandeling zijn de medicijnen. PSYQ is eigelijk een
  instituut om de onderlaag van de bevolking onnodig

  vol te stoppen met schadelijke
  medicijnen.

  Ook wordt er voor gezorgd dat medicijn
  gebruik aangemoedigd wordt, je krijgt bijvoorbeeld te horen dat er
  geen andere behandeling is,

  dit een een grote leugen.

  Ook inzicht over verwerking of andere
  menselijke psychologisch inzicht wordt de kop ingedrukt als zijnde
  een onzin volgens PSYQ.

  PSYQ is al tientalllen jaren bezig met
  dergelijke behandelingen, misschien zijn al een miljoen mensen op
  deze wijze mishandeld, zonder dat ze wisten waar ze werkelijk mee
  bezig waren,

  een gevaar voor de volksgezondheid!!!!

  Wees mondig in de gezondheidszorg, kies
  een juiste behandeling, vraag na wat ze aan het doen zijn, als er
  geen duidelijk antwoord is,

  ga weg en kies iets anders.

  Mensen die andere pesten en een
  depressie veroorzaken kunnen gewoon hun gang gaan, patienten worden
  niet weerbaar gemaakt, maar passief.

  Er wordt van uit gegaan dat de
  depressie is veroorzaakt door autoritair gezag om mij braaf en
  gehoorzaam te maken.

  Ook mensen die pesten bijvoorbeeld zijn
  mensen die een depressie of andere psychische problemen kunnen
  veroorzaken met de bedoeling

  je klein te krijgen en macht over je te
  hebben.

  Ik hoop dat deze informatie de ogen
  opent door mensen en hopelijk wordt erg opgehouden met deze onzin,
  behandel mensen echt,

  Als alle psychische problemen zoals
  depressie niet goed worden behandeld dan heeft dit een grote impact
  op de samenleving, dit veroorzaakt ook

  lichamelijke problemen,
  verkeersongelukken, geweld, zelfmoord en ga zo maar door.

  Een depressie heeft bijvoorbeeld
  invloed op de bloeddruk.

  Een persoon met een depressie kan zich
  moeilijker concentreren en kan hierdoor ongelukken veroorzaken in het
  verkeer.

  Hoeveel mensen plegen geen zelfmoord
  door een depressie.

  Voor een depressie moet je eigenlijk
  naar psychotherapie worden doorgestuurd, je moet niet worden
  doorgestuurd naar de schadelijke onzin van

  PSYQ. Ik zeg niet dat alles onzin is
  bij PSYQ, daar kan ik niet over oordelen. IK hoop dat er nog een
  onderzoek wordt ingesteld door de

  politiek of anderen om deze
  wantoestanden eens aan de kaak te stellen. Wat een onnodig leed voor
  mensen uit de onderlaag,

  onmenselijk onnodig geestelijk leed is
  dit allemaal.

  Depressie of andere psychische
  problemen wordt gezien door de machthebbers als een soort onderdrukte
  toestand voor de onderlaag van de bevolking, een ouderwetse

  denken uit het verleden, niet meer van
  deze tijd, maar nog steeds wordt het toegepast

  Onderstaande informatie heb ik uit het
  boek `Zelfbewust door het leven` geschreven door Peter Lauster.

  In het boek wordt bevestigd wat mijn
  eigen bevindingen zijn bij PSYQ.

  Op blz 60 staat

  `Psychofarma brengen de patienten tot
  bedaren en helpen zo mee, de maatschappelijke rust te handhaven.

  De patient wordt tegen overbelasting
  beschermd, en de overbelastende factoren kunnen blijven voorbestaan.

  De dokter kan ze met tabletten
  tijdelijk opheffen, ´genezen´.´

  `Psychotherapie zou de waarheid aan het
  licht brengen en de patient de oorzaken van zijn symptomen laten
  inzien.

  Hij zou zijn leven opnieuw richting
  kunnen geven en niet meer met psychofarmaca zijn problemen hoeven af
  te weren,

  verschuiven en verdringen.`

  Bovenstaande citaten geven aan dat er
  patienten zijn die worden behandeld met psychofarma of medicijnen die
  alleen eigenlijk

  vaak de symptomen wegnemen, dit is geen
  eigenlijke genezing.

  Psychofarma of medicijnen hebben ook
  veel bijwerkingen en gewenning.

  Dan zijn er patienten die worden
  behandeld met psychotherapie.

  Het verschil van behandeling heeft
  eigenlijk te maken of u in de bovenlaag of onderlaag van de bevolking
  bevind, er is een

  discriminatie naar afkomst of rijkdom.

  U gelooft dit misschien niet, maar
  zoals zo vaak geloven mensen de waarheid niet, de waarheid is niet
  altijd geloofwaardig, aangenaam en fijn.

  Daarom lopen ook zoveel mensen uit de
  onderlaag van de bevolking rond met psychische problemen,

  gewoon omdat deze mensen niet altijd
  echt worden behandeld, psychoframa nemen alleen de symptomen weg om

  de mensen rustig te houden. De
  onderlaag van de bevolking dient rustig, machteloos en braaf te
  blijven.

  Wat is nu de reden van deze onderscheid
  die zoveel mogelijk geheim wordt gehouden dor de geestelijke
  gezondheidszorg.

  Dit onderscheid wordt al weet niet
  hoelang toegepast, dit is echt iets uit het verre verleden, de
  geestelijke gezondheidszorg snapt

  volgens mij ook zelf niet waar ze
  eigenlijk mee bezig zijn, zij hebben het overzicht ook niet.

  De onderlaag van de bevolking dient
  eigenlijke in een soort onderdrukte toestand te blijven, deze
  toestand is eigenlijke ook

  voor een gedeelte een psychische
  onderdrukte toestand.

  Mensen die psychisch onderdrukt zijn
  kunnen zich niet verzetten, voelen zich machteloos, gehoorzaam aan
  autoritair gezag, beperkt denken,

  zijn braaf en gehoorzaam. Dit is een
  toestand die voor de onderlaag van de bevolking is bedoeld.

  op blz 63 staat

  `De weg naar psychische gezondheid is
  een weg van verzet tegen introjectie door autoritair gezag. Nu is te
  begrijpen waar de

  psychotherapie niet door machthebbers
  wordt bevorderd. Ze moet een bovenlaagtherapie blijven maar het gros
  van de bevolking in zijn

  toestand van manipuleerheid laten. De
  psychofarma worden getolereerd omdat zij de symptomen wegwerken
  zonder de oorzaken te belichten

  en uit de wereld te helpen`.

  Dit erg lastig om dit te beschrijven,
  ook lijkt het zo ongeloofwaardig, maar het heeft met een machtspel te
  maken waarbij de

  onderlaag van de bevolking in een
  onderdrukte toestand blijft.

  Ik hoop dat deze informatie de ogen
  opent door mensen en hopelijk wordt erg opgehouden met deze onzin,
  behandel mensen echt,

  ook uit de onderlaag van de bevolking,
  iedereen heeft recht op een echte goede geestelijke gezondheid!!!!!

Mogelijk interessante boeken

Uw brein als medicijn Het einde van de psychotherapie Psychiaters te koop? De depressie-epidemie
 

Bijwerkingen antidepressiva verzwegen

Meer dan 1 miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Er is sprake van een depressie epidemie. De middelen blijken verslavend en hebben nare bijwerkingen.
Een fopspeen (actieve placebo) werkt 100% zo effectief. En er is helemaal geen bewijs voor een ziekte in de hersenen.
Daarbij veroorzaken antidepressiva juist meer zelfdodingen en extreem gewelddadig gedrag.
Argos op Radio 1 over antidepressiva

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Bron: VPRO/Vara

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net