Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

UMC Utrecht verplaatst psychiatrische behandeling naar internet

Datum: 23 september 2008, 13:13 ~ Bron: Algemeen Dagblad

UTRECHT – Psychiatrisch patiënten en psychiaters van het UMC gaan online verder. Dat het gevolg van een nieuw initiatief van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht).

Internetpsychiater, online consult bij een psychiater

Online consult bij een psychiater

Via het Psychiatrieportaal kunnen patiënten met psychische klachten een deel van hun behandeling online volgen. Zowel de patiënt als de psychiater kunnen voor de verdere behandeling op een zelf gekozen moment en locatie contact opnemen met elkaar.

Volgens het UMC heeft de online therapie meerdere voordelen. Patiënt en psychiater kunnen op eigen tijd en plaats zich bezig houden met de behandeling. De patiënt is niet meer afhankelijk van de beschikbaarheid van de psychiater, maar kan 24 uur per dag zijn niet-urgente vragen, bijvoorbeeld m.b.t. herhaalrecepten, indienen. ,,Dit alles kan de regie over het eigen ziekteproces bevorderen’’, aldus het UMC.

Binnen het Psychiatrieportaal kunnen e-consultberichten uitgewisseld worden tussen de internet psychiater en patiënt. De patiënt kan daarnaast uitslagen van laboratoriumonderzoeken, voorgeschreven medicatie, behandeladviezen en afspraken inzien en op verzoek van de arts een digitaal dagboek bijhouden. Ook is het mogelijk op verzoek van de psychiater een vragenlijst in te vullen. Deze funkties geven de behandelaar en de patiënt inzicht in het verloop van het ziektebeeld en de rol van het medicatiebeleid hierin. Het portaal bevindt zich in een beveiligde internetomgeving.

Bron: Algemeen Dagblad

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Met gezond verstand Psychiaters te koop? Wie is van hout ...
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net