Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Tweede Kamer: Psychiaters hebben zich bewezen en nu is het tijd om in te grijpen

Datum: 20 mei 2009, 07:43 ~ Bron: De Telegraaf

Hoe kan een ‘arts’ het over zijn hart verkrijgen om een onschuldig meisje van 19 jaar voor 6 maanden in een isoleercel gevangen te houden, terwijl ze dus niets misdaan heeft, geen moment agressief is geweest en geen bewezen gevaar vormt?

Sommige mensen hebben dan wel een zelfmoord poging ondernomen, maar ook heel veel mensen die deze gruwelijke straf moeten ondergaan hebben dat niet, en vormen geen ‘bewezen’ gevaar. (in de Nederlandse psychiatrie kun je opgesloten worden om veronderstelde gevaren)

Langer dan jaar in isoleercel

Langer dan jaar in isoleercel

Veel mensen kunnen het maar moeilijk geloven, en het is eigenlijk toch ook absurd dat een arts dit soort wrede dingen met mensen zou doen. En waarom in hemelsnaam?

Maar toch doen psychiaters het, op grote schaal, en het gebeurt in heel Nederland.

Recent nog werd duidelijk dat psychiaters in Nederland anno 2009 meer dan 150 mensen voor meer dan een jaar in een isoleercel gevangen houden. En dan moet je niet meteen denken aan mensen met een laag IQ of een zware handicap, maar er zitten ook mensen tussen die naar eigen zeggen (voordat ze werden opgesloten) helemaal niets mankeerden, en die zich al die tijd zijn blijven verzetten tegen de injecties met zware psychiatrische medicijnen en de behandeling met isoleercel.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Wanneer een patiënt dan na 1-2 jaar isoleercel volledig moe gestreden is, kan een psychiater tot elektroshock onder dwang overgaan. En dit gebeurt dus echt, ook in Nederland anno 2009.

Zo’n twintig jaar geleden deden psychiaters dit nog met ‘lastige patiënten’, bijvoorbeeld een jongen die wil roken maar dat niet mag, en het toch doet. Die werden daarbij niet van tevoren verdoofd. Het was een regelrechte marteling die kon eindigen met botbreuken door de vele spasmen die veroorzaakt worden door de shocks.

Waarom doen psychiaters dit soort verschrikkelijke dingen met mensen?

YouTube voorvertoningsafbeelding

Mitch, onze webmaster, heeft op zijn meest 7 maanden gevangen gezeten in een afgesloten kamer zonder een moment naar buiten te mogen, en op zijn meest 1,5 maanden in een isoleercel (in totaal in 4 jaar meer dan 2500 uur in een isoleercel). Dit was voor hem een ware marteling, en het meest verschrikkelijk vond hij de injecties met antipsychotica onder dwang, die zijn lichaam zeer ernstig deed verkrampen, zo erg dat hij bijna verstikte.

En Mitch had helemaal niets misdaan. Hij was altijd (vooral in het begin) uitermate beleefd en altijd rustig. Hij was nooit agressief, en hij had psychisch – voordat hij werd opgenomen – ook geen enkel probleem.

Mitch bleef vragen aan de psychiater: “waarom zit ik in de isoleercel gevangen?“, maar de psychiater wilde geen antwoord geven en sloot dan vaak gefrustreerd het gesprek af (omdat Mitch bleef doorvragen). Pas na enkele weken waarin Mitch de vraag beleefd maar kordaat bleef herhalen, kwam het antwoord: “Mitch zou te weinig drinken en daarom een gevaar voor zichzelf zijn”. Maar Mitch lette heel goed op wat hij dronk, en dronk ten minste twee liter per dag…

En Mitch heeft ook gezien hoe de behandelaren genieten van hun werk. Hij heeft de injectiesessies altijd laten begaan, maar toch namen ze hem dan altijd met 4-5 man in de houtgreep en injecteerden ze de lichaamsverkrampende medicijnen in zijn bil, die zijn lichaam en geest gevoelsmatig (en ook wetenschappelijk gezien) ziek maakten. Wanneer Mitch dan ontdaan bleef liggen na de injectie, dan sprongen de verpleegkundigen bangerig en snel de cel uit en hij kon merken dat ze er plezier aan beleefden door de manier waarop ze dat deden, door bijvoorbeeld een ‘vrolijk spannend’ kreetje te uiten bij het wegrennen uit de isoleercel.

Mitch is 1m95 en zwaar gebouwd, wat mogelijk de reden is dat ze het zo spannend vonden. Maar Mitch heeft zich nooit verzet, en de injecties altijd laten begaan.

De reden dat Mitch om te beginnen werd opgesloten was “risico op maatschappelijke teloorgang“. Mitch was enige tijd dakloos, maar er klopte niets van het verhaal van de psychiater. Mitch was vaak druk bezig met het vinden van een kamer of had reeds (met steun van de sociale dienst, die hem altijd zeer goed heeft geholpen) een kamer gevonden. Dat werd nooit aan de rechter vermeld.

Het enige wat vermeld werd aan de rechter en waarmee de psychiater het ernstige risico probeerde duidelijk te maken, waren ’40 politie contacten’ in één maand. Maar wanneer je de feiten zou kennen, dan zou je weten dat dit 40 telefoontjes van de CWI waren, waar Mitch niet meer mocht komen omdat hij daar van de internet pc’s gebruik maakte voor ‘oneigenlijk gebruik’ (weliswaar voor werk, maar niet voor het vinden van werk, en te lang). En telkens wanneer Mitch stiekum even snel zijn e-mail kwam controleren, dan belden zij de politie en werd er zo’n politie contact geregistreerd, terwijl Mitch natuurlijk al weer weg was voordat de politie eventueel zou zijn gearriveerd.

De meeste rechters hebben Mitch geen moment echt aangekeken, en gingen volledig af op het relaas van de psychiater en lieten Mitch, die dan al 10 dagen isoleercel achter de rug had, na 10-20 minuten de psychiater te hebben moeten aanhoren, in 2-3 zinnen reageren op het negatieve relaas van de psychiater. Maar een andere rechter was iets ‘menselijker’ en liet Mitch aan het woord gedurende de hele zitting en liet de psychiater op hem reageren waardoor het voor haar duidelijk werd dat Mitch erg netjes was, en dat het beeld dat de psychiater over hem trachte te schetsen, niet juist was. Om de mening van de psychiater niet direct in de wind te slaan, besloot ze haar oordeel te baseren op de politierapporten over Mitch, waarin stond dat Mitch zich altijd zeer beleefd en netjes heeft gedragen, en zij heeft de aanvraag voor een Rechterlijke Machtiging toen afgewezen. Maar vaak gebeurde dat niet, en dan zat Mitch zo een paar maanden gevangen, tot hij de kans weer zag om te ontsnappen (op een nette manier vrijkomen bleek voor hem niet mogelijk).

Maar waarom zat Mitch eigenlijk al die tijd in een isoleercel? Het was in ieder geval niet omdat hij een gevaarlijke moordenaar was, of omdat hij agressief was, of omdat hij een bewezen gevaar vormde.

Gelukkig ziet de politiek nu ook in dat je psychiaters niet maar zo kan vertrouwen dat ze het beste voor hebben met mensen, omdat ze toevallig ‘arts’ zijn. Psychiaters zijn misdadigers en zijn tot verschrikkelijk inhumane dingen in staat, ook al is het misschien niet duidelijk waarom ze het doen.

Misschien zijn veel mensen die psychiater worden van nature een martelaar, die genieten van het leed van mensen en/of het gevoel dat die speciale macht over mensen geeft. Dat moet eigenlijk ook wel, want anders zou je het werk (op gesloten afdelingen, maar ook het voorliegen van patiënten in een praktijk) niet kunnen doen denk ik.

Één ding weten we inmiddels zeker: psychiaters zijn over het algemeen geen eerlijke en ‘goedaardige’ mensen. En als je de feiten zou kennen, dan denk ik niet dat je dat kan ontkennen, ook al bedoelen sommige psychiaters het misschien niet kwaad, echt goed is de psychiatrie eigenlijk nooit.

Zie ook: Hoogleraar psychiatrie geeft titel “psychiater” op: “Ik doe niet meer mee aan deze fraude!”

~ Quote uit De Telegraaf ~

DEN HAAG –  Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van de isoleercel in psychiatrische inrichtingen. Het moet duidelijk worden wanneer instellingen tot separatie van patiënten overgaan en of ze dit melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ook moet het onderzoek meer inzicht geven in het aantal gevallen van separatie en hoe lang dit dan duurt.

Dat schrijft minister Ab Klink (Volksgezondheid) dinsdag aan de Tweede Kamer. Die had om een onderzoek naar dwangmaatregelen in de psychiatrie gevraagd na berichten dat de afgelopen vijf jaar 151 mensen langer dan een jaar in een isoleercel of in afzondering op de eigen kamer hadden gezeten. De minister had al aangegeven dat deze cijfers een vertekend beeld kunnen geven. Volgens gegevens die de inspectie opvroeg bij de instellingen blijkt nu dat per april vijf patiënten langer dan drie maanden continu in afzondering of separatie zitten.

Bron: De Telegraaf

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Collision Metanoia Psychiaters te koop? Afscheid van autisme en ADHD
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net