Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Tweede Kamer: Psychiaters gaan te ver, ADHD fiasco veroorzaakt ramp

Datum: 13 augustus 2010, 07:00 ~ Bronnen: Elsevier, MinVWS

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil van het kabinet weten waarom zoveel kinderen in Nederland een psychiatrisch etiket krijgen opgeplakt. De verkoopcijfers voor ADHD medicatie stijgen explosief. (SFK, 2012, 1,1 miljoen pakjes gingen over de toonbank in 2011)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Verkoopcijfers ADHD medicatie (aantal pakjes), bron: SFK

Uit onderzoek van Elsevier blijkt dat in Nederland veel meer kinderen worden gediagnostiseerd met een psychiatrische aandoening dan in andere westerse landen.

Veel van deze kinderen, met labels als ADHD, PDD-NOS of een andere gedragsstoornis, komen terecht op het speciaal onderwijs. Dit fungeert vaak als een glijbaan naar een levenslange arbeidsongeschiktheidsuitkering, de Wajong, en additionele sociale zorg zoals het PGB budget. Gevreesd wordt voor een nieuw AOW-debâcle.

Psychiaters gaan te ver

In vragen aan minister André Rouvoet (ChristenUnie) voor Jeugd en Gezin en staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap roept  D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya het kabinet op om deze problemen serieuzer te nemen. D66 wordt gesteund door een ruime meerderheid van VVD, PvdA, SP, GroenLinks, CDA en de SGP.

Koser Kaya:

‘Het lijkt erop dat de diagnose van een lichte psychiatrische aandoening erger is dan de kwaal. Een diagnose zou de eerste stap naar hulp moeten zijn, maar het lijkt de eerste stap naar een leven met weinig kansen en veel werkloosheid.’

Gedragsgestoorde kinderen

Uit het Elsevieronderzoek blijkt dat het aantal kinderen dat op jonge leeftijd als ‘gedragsgestoord’ wordt bestempeld hand over hand toeneemt. Pas als een kind een diagnose als ADHD of autisme heeft, kan het in aanmerking komen voor extra zorg.

Koser Kaya noemt het ‘zorgelijk’ dat 55% van de kinderen die speciaal onderwijs hebben gevolgd arbeidsongeschikt worden.

Koser Kaya:

‘Hoe meer hulp, hoe minder kansen lijkt het wel. Ik wil dat we alles op alles zetten om de kansen op werk voor jongeren met een vlekje vergroten. Werk maakt mensen sterk en onafhankelijk.’

Bron: Elsevier

Kamervragen aan Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2009Z05860

Vragen van de leden Koser Kaya (D66), Dibi (GroenLinks), Bouchibti (PvdA), Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Langkamp (SP), Van der Vlies (SGP) en Ferrier (CDA) aan de minister voor Jeugd en Gezin en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Dijksma, over het bericht dat te veel kinderen in Nederland een psychiatrisch etiket krijgen opgeplakt (ingezonden 1 april 2009)

Vraag 1
Kent u het bericht dat te veel kinderen in Nederland een psychiatrisch etiket opgeplakt krijgen? 1)

Vraag 2
Is het bericht waar dat het aantal Nederlandse jongeren met een psychiatrische diagnose explosief stijgt?

Vraag 3
Hoe verhoudt deze stijging zich volgens u tot onderzoek waaruit blijkt dat het aantal probleemkinderen in Nederland de afgelopen twintig jaar gelijk is gebleven?

Vraag 4
Is het bericht waar dat deze kinderen hierdoor onnodig vaak in het speciaal onderwijs terechtkomen en later vaak in een uitkering belanden? Zo ja, wat is hiervan volgens u de oorzaak?

Vraag 5
Onderschrijft u de analyse dat scholen baat hebben bij een indicatie van deze leerlingen in verband met de doorverwijzing van deze kinderen naar het speciaal onderwijs of de subsidie die deze leerlingen meebrengen?

Vraag 6
Welke maatregelen bent u van plan te nemen om deze perverse prikkels uit het systeem ongedaan te maken

Vraag 7
Hoe vaak wordt het psychiatrisch etiket van deze kinderen geëvalueerd?

Vraag 8
Wat gebeurt er met deze kinderen als later blijkt dat hun psychiatrische stoornis is veranderd of genezen? Hoe verandert dit hun schoolsituatie en wat betekent dit voor hun dossier?

1) Elsevier, 26 maart 2009, Is de Nederlandse jeugd echtknettergek?; zes jaar en bij de psychiater: steeds meer jonge kinderen krijgen een psychiatrisch etiket opgeplakt en komen er niet meer vanaf

Bron: MinVWS

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! The Diseasing of America's Children Psychiaters te koop? Hoezo ADHD?
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!