Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Tweede Kamer geschokt over psychiatrische epidemieën onder kinderen

Datum: 22 december 2009, 14:23 ~ Bron: Elsevier

"Neem onze kinderen serieus", ouders met hun kind in protest bij de Tweede Kamer

Door Marike Stellinga en Wierd Duk, journalisten van Elsevier.

Kinderen in Nederland krijgen veel vaker een psychiatrisch etiket opgeplakt dan kinderen in andere landen. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben forse kritiek op dit beleid.

Een recente protest actie bij de Tweede Kamer om het ADHD-medicijn Strattera vergoed te krijgen waarbij kinderen druk op een fluitje floten heeft zoals blijkt een averechts effect gehad.

Zie: De Volkskrant: ADHD-ouders omgekocht door farmareus Eli Lilly

De actie was op touw gezet door Stichting Balans, welke bleek te zijn omgekocht door een farmaceutisch bedrijf (Eli Lilly) die het medicijn Strattera produceert.

De Tweede Kamer laat het er niet bij zitten en grijpt in.

Zie: Nederlandse Overheid: Geldkraan ADHD epidemie gaat dicht

Het aantal kleine kinderen dat op jonge leeftijd als ‘abnormaal’ wordt bestempeld en verdwijnt in de psychiatrie en het speciaal onderwijs neemt hand over hand toe, meldt Elsevier in het weekblad. Pas als een kind een diagnose als ADHD of autisme heeft, kan het in aanmerking komen voor psychiatrische zorg. Zorg die volgens de Tweede Kamer meer kwaad dan goed doet.

In vragen aan minister André Rouvoet (ChristenUnie) voor Jeugd en Gezin en staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap roept  D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya het kabinet op om deze problemen serieuzer te nemen. D66 wordt gesteund door een ruime meerderheid van VVD, PvdA, SP, GroenLinks, CDA en de SGP.

Koser Kaya:

‘Het lijkt erop dat de diagnose van een lichte psychiatrische aandoening erger is dan de kwaal. Een diagnose zou de eerste stap naar hulp moeten zijn, maar het lijkt de eerste stap naar een leven met weinig kansen en veel werkloosheid.’

Volgens hoogleraar Trudy Dehue is er inmiddels sprake van een ADHD epidemie evenals er sprake is van een depressie epidemie. Steeds meer kinderen worden door de natte vinger van een psychiater ziek verklaard en moeten destructieve medicijnen gebruiken die gelijkslachtige effecten hebben op de hersenen als regelmatig cocaïne gebruik. De medicijnen kunnen potentieel fatale bijwerkingen hebben waaronder kanker en het remmen van de groei en acute hartstilstand (ook bij kinderen met een gezond hart).

Zie ook deze video over psychiatrische diagnosticerings fraude bij kinderen van hoogleraar Gary Null.

‘Indicatie circus’ moet stoppen

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer uiten naar aanleiding van het onderzoek van Elsevier scherpe kritiek op het huidige beleid.

‘De indicatiegekte moet een halt worden toegeroepen,’ zegt woordvoerder Marianne Langkamp van de SP.

De partij pleit ervoor het geld dat nu naar het ‘indicatiecircus’ verdwijnt te investeren in kleinere klassen, waardoor leerkrachten in het regulier onderwijs meer aandacht kunnen besteden aan lastige kinderen.

GroenLinks vindt dat de jeugdzorg en het speciaal onderwijs op de schop moeten. Kanmerlid Tofik Dibi:

‘Je hoort er tegenwoordig niet meer bij als je kindje geen ADHD heeft. Het is de hoogste tijd om ons systeem vol perverse prikkels en premies op diagnoses ter discussie te stellen.’

Epidemie

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer kinderen die vallen in het schemergebied tussen normaal en abnormaal, eenzelvig en licht autistisch, druk en ADHD het stempel ‘abnormaal’ meekrijgen.

‘We moeten oppassen dat we niet ieder kind gaan problematiseren,’ reageert PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti. ‘Nederland is goed in etiketten plakken’.

CDA’er Kathleen Ferrier waarschuwt dat een indicatie ‘nooit gebruikt mag worden als middel om geld te krijgen.’

Stigmatisatie

Ook VVD en D66 waarschuwen voor het lichtvaardig stellen van diagnoses.

‘Moet iedereen soms een label hebben?’ zegt VVD-Kamerlid Ineke Dezentjé-Hamming. ‘Zie maar eens een leuke baan te vinden als je eenmaal met zo’n stigma rondloopt.’

Van alle kinderen die speciaal onderwijs volgen komt 55 procent in de Wajong terecht, de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor jongeren. Slechts een miniem percentage vindt ooit een normale baan.

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya wijst erop dat door de huidige praktijk de kosten voor de jeugdzorg uit de hand lopen. D66 kondigt kamervragen aan naar aanleiding van de uitkomsten van het Elsevier-onderzoek.

Lees meer over ‘abnormale’ kinderen in het laatste nummer van Elsevier, dat vanaf vandaag in de schappen ligt bij de boekhandel.

Bron: Elsevier

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Wat je niet verteld is... Afwijkend En Toch Zo Gewoon
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!