Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

TV, roken door de moeder en gebruik SSRI’s moeder hebben effecten op kinderen

Datum: 4 mei 2010, 19:37
Dit artikel is op verzoek geselecteerd uit het archief van hoogleraar Ivan Wolffers, en kan gedateerd zijn. Copyright © Ivan Wolffers

Het medische vakblad Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine van mei 2010 brengt 3 artikelen die laten zien hoe kleine oorzaken grote gevolgen hebben voor kinderen. Kinderlevens worden toch al steeds drukker en dat leidt ertoe dat ze steeds meer moeite hebben daarmee om te gaan.

Het meeste aandacht in de media kreeg het onderzoek bij jonge kinderen waarbij gekeken werd naar de lange termijn effecten van TV kijken (Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 2010;164:425). De uitkomst daarvan is niet echt opbeurend. 1314 kinderen die tussen 1997 en 1998 in Quebec in Canada waren geboren werden tot hun tiende gevolgd. De onderzoekers verzamelden alles over de kinderen: een regelmatig verslag door de ouders, verslagen en schoolresultaten door de leerkrachten, de BMI (de relatie tussen lengte en gewicht) en de psychologische en gezondheidsgewoonten.

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine

Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine

Veel TV kijken maakt de kinderen minder slim en dik. In cijfers ziet het er zo uit. Elk uur TV kijken op een leeftijd van 29 maanden zorgde voor:

  • 13 procent minder lichaamsbeweging in de weekends
  • 9 procent meer consumptie van softdrinks
  • 5 procent meer kan op overgewicht
  • 10 procent meer kans gepest te worden op school
  • 6 procent minder resultaten bij rekenen.

Een tweede onderzoek vond dat het gebruik van serotonine heropnameremmers (SSRI’s, de meest gebruikte antidepressiva) door zwangere vrouwen samen hangt met een grotere kans dat het kind op driejarige leeftijd angstiger en depressiever is dan zijn leeftijdgenootjes. Hoe het precies zit is onduidelijk. Zijn het specifiek kinderen bij wie dat gebeurt, komt het door de stemming van de moeder of door de antidepressiva. Het is wel een punt van zorg.

Uit een derde onderzoek blijkt dat roken door de aanstaande moeder samenhangt meet slaapproblemen gedurende de eerste twaalf jaar. We weten inmiddels wel hoe belangrijk slaap is voor de zich nog ontwikkelende hersenen van kinderen.

De drie onderzoeken samen laten zien wat voor factoren de toekomst van een kind kunnen bepalen. Richard Loren, klinisch directeur van het Centrum voor ADHD en hoogleraar klinische geneeskunde aan de Universiteit van Cincinatti zegt op de Amerikaanse website HealthDay over deze onderzoeken dat de vroege jeugd van kinderen erg kritisch is voor de ontwikkeling van vaardigheden en dat kinderen die het al vroeg goed leren, het later beter doen. Wat dat voor vaardigheden zijn kunnen we vrij gemakkelijk invullen. Bijvoorbeeld omgaan met tijd, omgaan met stress en druk, omgaan met de behoefte aan aandacht of juist passief worden beziggehouden. Dat kan lelijk doorkruist worden door pesterij op school, overgewicht, tekort aan slaap, stemming.

Deskundigen adviseren ouders om hun kinderen dan ook niet meer dan twee uur per dag TV te laten kijken en heel jonge kinderen liever helemaal niet. Bovendien zouden ouders hun kinderen kunnen helpen te leren om als ze moe van school thuis komen iets anders te gaan doen. Ze voor de TV zetten leert de kinderen juist dat ze zich zo moeten vermaken en als ze eenmaal weten hoe de afstandsbediening werkt is het probleem misschien wel niet meer op te lossen.

Deze publicatie is onderdeel van het column van prof. dr. Ivan N. Wolffers, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Medicijnen 2004-2005 Medicijnen 2006-2007 Medicijnen 2008-2009 Top 100 van meest gebruikte medicijnen
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net