Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Tros Radar: Ouderen en gehandicapten op grote schaal platgespoten met antipsychotica

Datum: 4 juni 2014, 08:05 ~ Bronnen: EO Netwerk, Skipr

Tros RadarIn de uitzending van Tros Rader van 26 mei 2014 is te zien hoe ouderen op grote schaal worden platgespoten met antipsychotica. Ook binnen instellingen in de gehandicaptenzorg krijgen mensen illegaal grote hoeveelheden antipsychotica toegediend.

Al vele jaren trekken wetenschappers, charitatieve overheidsinstellingen (in Engeland de overheid zelf) en TV reportages aan de bel maar de groei in aantal voorschriften is onverminderd hard doorgegaan. Zie bijvoorbeeld een EO Netwerk reportage in 2008:

Bron: EO Netwerk

Antipsychotica is het meest winstgevende medicijntype van de farmaceutische industrie en het is opvallend dat de modernste antipsychotica steeds vaker worden voorgeschreven terwijl die 41% dodelijker zijn en 10x duurder zijn dan oude antipsychotica. Zie voor meer informatie het dossier antipsychotica.

Prof. dr. Ivan Wolffers  schreef in 2010 in een column op Zielenknijper.nl dat er ‘iets mis moet zijn met de artsen die het middel voorschrijven

Rapport Engeland over gebruik antipsychotica roept op tot actie

“De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit – Food and Drug Administration (FDA) – waarschuwde in 2007 dat ouderen die antipsychotica gebruiken 1,6 tot 1,7 maal zo snel overlijden. Ook de keuze van welke antipsychotica gebruikt worden is van invloed. Het is bijvoorbeeld opvallend dat nota bene de moderne atypische antipsychotica giftiger zijn dan de oude antipsychotica.

[de top 3 meest voorschreven antipsychotica komt overeen met de top 3 meest dodelijke antipsychotica, hetgeen tevens de nieuwste antipsychotica zijn (Seroquel, Risperdal en Zyprexa), dat werd aangetoond in een Finse studie die is gepubliceerd in The Lancet, red. zie dossier antipsychotica voor meer informatie]

Als 30% van de demente ouderen in onze tehuizen elke dag antipsychotica gebruikt, dan zullen we toch moeten erkennen dat we aardig in zorg tekort schieten. Als ook juist de moderne antipsychotica het meest worden voorgeschreven, terwijl die 41% dodelijker zijn en bovendien 10x duurder zijn, dan hebben artsen het een en ander uit te leggen.

Bron

Zie ook: Sterfte door gebruik van antipsychotica

Gerard Nass , werkzaam in de gehandicaptenzorg zegt het volgende in een blog op Skipr.nl:

Twijfelachtige motieven

Psychofarmaca [antipsychotica, red.] wordt vooral ingezet tegen probleemgedrag omdat maar 3 procent van de mensen met een verstandelijke beperking een chronische psychotische ziekte heeft. Dit ‘voorschrijven’ gaat meestal ook zonder fatsoenlijk onderzoek terwijl de werkzaamheid ‘twijfelachtig’ is en ‘er een aanzienlijk risico bestaat voor schadelijk bijwerkingen, vooral bij langdurig gebruik’. Vier van de vijf cliënten gebruikt het langer dan 10 jaar.

Soms ben je verdrietig, boos of onbegrepen. Dan wil je aandacht van mensen die je begrijpen. Naast verwanten zijn dat goed opgeleide- en betrokken professionals die zich verantwoordelijk voor jou voelen. Dat is iets anders dan alsmaar wisselende mensen die druk zijn met vergaderen, rapporteren, en protocolleren. De laatste 10 jaar zijn managers en kwaliteitssystemen in de gehandicaptenzorg steeds belangrijker geworden en dat is ten koste gegaan van de ‘menselijke maat’[, met als gevolg dat gehandicapten op grote schaal worden platgespoten met het lucratieve antipsychotica, red.]

Bron: Skipr

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • zielenknijper

  40% van het geld in de psychiatrie gaat op aan overhead, dat zijn kosten voor hoge psychiaters die bezig zijn met ‘managen’ of bijvoorbeeld marketing. Volgens VVD kamerlid Anoushka van Miltenburg is er meer dan voldoende geld en personeel en is de oorzaak te vinden in de cultuur. De psychiatrie cultiveert een situatie van onmacht waarin antipsychotica als noodzakelijk kwaad kan worden toegepast zodat het miljarden inkomsten oplevert.

  Interview met kamerlid Anoushka van Miltenburg:
  https://www.youtube.com/watch?v=evF3K9D52fo

 • Gast

  Idd , vooral ouderen mensen hebben regelmatig last van slecht werkende enzymen die medicijnen moet verwerken . Zeer grote kans dus op bijwerkingen , helaas . Er valt nog veel te verbeteren in medicatieuitgifte voor ouderen . Mvg

 • Absolute Gehoorzaamheid

  Aansprakelijkheid en nalatigheid bedrijf Apotheek De Schelfhorst BV

  2009
  Baas van Apotheek De Schelfhorst komt zijn belofte niet na om na te kijken of Zucklopentixol ernstige oogaandoeningen veroorzaakt. Met als gevolg dat ik nu blijvend oogletsel heb bekend als grijze staar en verstarde ooglens. ( Grijze staar is blijkbaar gewist uit het Farmaceutisch Kompas. ) Op 1 patient na hebben alle mensen die ik ken en dit medicijn hebben gehad blijvend oogletsel opgelopen.

  Baas Apotheek houdt zaken achter zoals vermeld:

  Zeer vaak (> 10%): slapeloosheid, depressie, acathisie, slaperigheid, extrapiramidale verschijnselen, hyperkinesie, hypokinesie, tremor, duizeligheid, aandachtstoornis, droge mond, asthenie.
  Vaak (1-10%): veranderde eetlust, veranderd gewicht, angst, zenuwachtigheid, abnormale dromen, agitatie, verminderd libido, apathie, hallucinatie, verwarde toestand, dystonie, hypertonie, hoofdpijn, paresthesie, amnesie, abnormale loop, tardieve dyskinesie, visusstoornissen, vertigo, tachycardie, (orthostatische) hypotensie, verstopte neus, dyspneu, speekselhypersecretie, constipatie, braken, dyspepsie, diarree, misselijkheid, hyperhidrose, fotosensibilisatie, seborroe, jeuk, huidaandoening, spierpijn, urineretentie, polyurie, dysurie, erectiele disfunctie, menstruatiestoornis, pijn, vermoeidheid.
  Soms (0,1-1%): overgevoeligheid, verhoogd libido, nachtmerrie, hyperreflexie, dyskinesie, parkinsonisme, syncope, ataxie, spraakstoornis, hypotonie, convulsie, migraine, oculogyratie, mydriasis, hyperacusis, tinnitus, opvlieger, buikpijn, flatulentie, abnormale leverfunctietest, huiduitslag, pigmentatieaandoening, dermatitis, purpura, spierrigiditeit, trismus, torticollis, orgasmestoornis bij de vrouw, vulvovaginale droogheid, gynaecomastie, galactorroe, dorst, hypothermie, pyrexie.
  Zelden (0,01-0,1%): trombocytopenie, neutropenie, leukopenie, agranulocytose, anafylactische reactie, hyperprolactinemie, hyperglykemie, hyperlipidemie, verlengd QT-interval, amenorroe, priapisme.
  Zeer zelden: maligne antipsychoticasyndroom, veneuze trombo-embolie, waaronder longembolie en diepveneuze trombose, cholestatische hepatitis, geelzucht.
  Verder zijn gemeld: aplastische anemie, dysforie, ventrikelfibrilleren, ‘torsade de pointes’, ventrikeltachycardie, plotselinge dood.
  Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.
  Gewenste oplossing: Aansprakelijkheid verzekering Apotheek De Schelfhorst betaalt vervanging ooglens operatie, kosten ongeveer enkele duizenden euro’s.

  2010
  Baas Apotheek houdt belangrijke zaken achter over bijwerkingen en hoeveelheid overleden mensen van het medicijn Zyprexa (Olanzapine). Ik vraag meerdere malen hoeveel mensen er aan zijn overleden. De reactie is dat het een zeer veilig medicijn is. Achteraf blijkt dat er meer dan 175000 mensen op 20 miljoen gebruikers direct aan dit medicijn zijn overleden waarbij tegen mij werd gelogen dat er slechts 15000 mensen aan waren overleden. De gewichtstoename is ongeveer 1 kilo per week. In 4 weken tijd kom ik onverklaarbaar ongeveer 40 kilo aan, mijn huid scheurt onder andere open ik weeg plotseling 89 kilo komend van 49 kilo.
  Zeer vaak (> 10%): slaperigheid, orthostatische hypotensie, gewichtstoename en bij de ziekte van Parkinson verergering van Parkinsonsymptomen en hallucinaties. Gewichtstoename ≥ 7% bij 22% na kortetermijnbehandeling en na langdurige blootstelling (ten minste 48 weken) van ≥ 7%, ≥ 15% en ≥ 25% bij respectievelijk 64,4% , 31,7% en 12,3% . Abnormale loop en vallen bij Alzheimer-patiënten. Verhoging van de plasmaprolactinespiegel (bij 30%) met soms gynaecomastie, borstvergroting, galactorroe en seksuele stoornissen (erectiele disfunctie, verminderd libido).
  Vaak (1-10%): eosinofilie, leukopenie, neutropenie, toegenomen eetlust, verhoogde glucosespiegels, verhoogde triglyceriden- en cholesterolspiegels, glucosurie, lichte, voorbijgaande anticholinergische effecten zoals obstipatie en droge mond; orthostatische hypotensie, duizeligheid, acathisie, parkinsonisme, dyskinesie, asthenie, moeheid, oedeem, koorts. Voorbijgaande stijging van levertransaminasewaarden. Stijging van de creatinekinasespiegel, verhoogde alkalische fosfatase. hoge γ-glutamyltransferase, hoog urinezuur, (Huid)uitslag. Pneumonie, temperatuurverhoging, lethargie, erytheem, visuele hallucinaties en urine-incontinentie bij Alzheimer-patiënten.
  Soms (0,1-1%): overgevoeligheid, ontwikkeling of een exacerbatie van bestaande diabetes in enkele gevallen geassocieerd met ketoacidose of coma, waaronder enkele met een fatale afloop, convulsies, dystonie, tardieve dyskinesie, dysartrie, bradycardie, QT-verlenging, trombo-embolie (incl. longembolie en diepveneuze trombose), epistaxis, opgezwollen buik, fotosensibilisatie, kaalheid, urine-incontinentie, urineretentie, vertraagde urinelozing. verhoogd totaal bilirubine.
  Zelden (0,01-0,1%): trombocytopenie, onderkoeling, maligne antipsychoticasyndroom, ontwenningsverschijnselen, ventriculaire tachycardie/fibrillatie, plotselinge dood, hepatitis, pancreatitis, rabdomyolyse, priapisme.
  Verhoogde mortaliteit en cerebrovasculaire bijwerkingen zijn gemeld bij ouderen met dementie. Verder is gemeld: neonataal geneesmiddel onttrekkingssyndroom.
  Na toediening i.m. injectievloeistof: Vaak: irritatie op injectieplaats, bradycardie, tachycardie, hypotensie. Bij de behandeling van een manische episode werd in combinatie met valproïnezuur een incidentie van 4,1% neutropenie gemeld;
  Soms: sinuspauze, hypoventilatie.
  In combinatie met lithium of valproïnezuur: zeer vaak een toename van tremor, droge mond en een toename van eetlust en gewicht; vaak een spraakstoornis.
  Na toediening i.m. suspensie met gereguleerde afgifte: vaak pijn op de injectieplaats, minder vaak andere reacties en zelden abces op de injectieplaats; verder is gemeld: het post-injectie syndroom met symptomen van sedatie, delirium en overdosering.
  Injectie van dit medicijn is in de Verenigde Staten verboden omdat meer dan de helft van de patiënten sterft binnen 3 dagen na toedienen per injectie.
  Gewenste oplossing: Aansprakelijkheid verzekering Apotheek De Schelfhorst betaalt operatie voor amputatie ‘vrouwen’ borsten die ik heb gekregen, liposuctie en buikwand correctie van enkele duizenden euro’s.

  2010
  Vanwege de bijwerkingen van Zyprexa dat Apotheek de Schelfhorst verkoopt voor 330 euro per doosje ( > 10 euro per stuk ) krijg ik Paroxetine/Seroxat erbij. Op dat moment heb ik zeer ernstige aanvallen van ademsnood, dagelijkse stuiptrekkingen (parkinsonisme). Momenten waarop ik plotseling niet meer kan lopen. Dit wordt geoordeeld als een ‘geestes aandoening’. De Paroxetine wordt geadviseerd als hulpmiddel. Ik ben nog niet op de hoogte van het bestaan van het Farmaceutisch Kompas waarin deze lichamelijke verschijnselen worden erkend. Er wordt bewust achter gehouden dat dit middel een zeer hoog zelfmoord cijfer kent en in de volksmond ‘zelfmoord’ pillen worden genoemd. Ook nu ‘liegt’ de Apotheek De Schelfhorst over de veiligheid van dit medicijn.

  Zeer vaak (> 10%): misselijkheid, seksuele stoornissen.
  Vaak (1-10%): toename in cholesterolspiegel, slaperigheid, transpiratie, spierzwakte, slapeloosheid, agitatie, abnormale dromen, duizeligheid, sensorische aandoeningen, tremor, visusstoornissen, gapen, obstipatie, diarree, droge mond, asthenie, toename lichaamsgewicht, hoofdpijn, verminderde eetlust.
  Soms (0,1-1%): abnormale bloedingen (voornamelijk van huid en slijmvliezen), verwarring, hallucinaties, extrapiramidale aandoeningen, mydriasis, tachycardie, voorbijgaande stijging of daling van bloeddruk, posturale hypotensie, huiduitslag, jeuk, urineretentie, -incontinentie.
  Zelden (0,01-0,1%): hyponatriëmie met name bij ouderen en bij gebruik van diuretica (dit kan samenhangen met het SIADH), manie, angst, acathisie, convulsies, rustelozebenensyndroom, bradycardie, stijging van leverenzymwaarden, hyperprolactinemie of galactorroe, artralgie, myalgie.
  Zeer zelden (< 0,01%): trombocytopenie, allergische reacties zoals angio-oedeem, urticaria, 'serotoninesyndroom', extrapiramidale stoornissen waaronder orofaciale dystonie, acuut glaucoom, gastro-intestinale bloeding, ernstige leverfunctiestoornis, ernstige huidreacties (erythema mulitforme, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse), overgevoeligheid voor licht, priapisme, perifeer oedeem. Tinnitus.
  Bij abrupt staken van de behandeling kunnen onthoudingsverschijnselen (bij 30%) zoals slaap- en gevoelsstoornissen, duizeligheid, agitatie of angst, misselijkheid en transpiratie optreden. Tijdens behandeling of vlak na stoppen zijn suïcidaal gedrag of suïcidale gedachten gemeld.

  Gewenste oplossing: Aansprakelijkheid verzekering Apotheek De Schelfhorst betaalt Menzis de 74000 euro per jaar aan kosten terug die deze cocktail veroorzaakt het gaat slechts om een gering bedrag van rond de 740000 (Zevenhonderdveertigduizend) euro
  (Ik kwam immers met slaaponthouding bij de arts terecht die Paroxetine voorschreef waarna ik een suicide poging deed niet wetende dat Seroxat/Paroxetine de oorzaak hiervan was)

  Verder is mijn huid een kraterlandschap geworden en krijg ik zomaar openscheurende wonden en onverklaarbare plotseling optredende bloedingen zonder enige verklaring anders dan vermeld in de summiere samenvatting in dit document.
  Verder krijg ik ook nog een cocktail van 16 capsules Sulpiride per dag onder dwang ten bate van een onderzoek waar 52 patienten aan meedoen waar nu meer dan 30 patienten van zijn overleden. Het gaat om de studie 'Absolute gehoorzaamheid met een minimum aan medicatie' ( Obedience with medicine ) Hierbij kan ik vermelden dat er Sylvia haar eigen keel heeft doorgesneden alleen al om dit medicijn niet te hoeven nemen. Verder is Jeremias direct voor de auto gesprongen na toedienen. Mandy heeft zich opgehangen aan de verwarming. Ik probeerde mijzelf ter voorkoming van toedienen van dit medicijn met een plastic zak om mijn hoofd te beëindigen. Hierbij vergeet ik veel namen zoals Erik, Henry, Wim, Johan, Jan, Tineke, allemaal DOOD
  Van de directeur mag ik niet praten over deze overleden mensen, de rechter zegt dat de directeur niet het recht heeft om mij het zwijgen op te leggen over de hoge onverklaarbare sterfte bij dit onderzoek van ABSOLUTE GEHOORZAAMHEID met medicatie.
  Vaak ( 1-10%): hyperprolactinemie, slapeloosheid, sufheid, slaperigheid, extrapiramidale verschijnselen, dosisafhankelijk parkinsonisme hypokinetisch(-rigide) syndroom, speekselvloed), tremor, dosisafhankelijke acathisie, leverenzym verhoogd, maculopapulaire huiduitslag, pijnlijke borsten, galactorroe, gewichtstoename.
  Soms (0,1-1%): leukopenie, hypertonie, dyskinesie, dystonie (spasmen, torticollis, trismus), orthostatische hypotensie, grotere borsten, amenorroe, erectie- en ejaculatiestoornissen (priapisme, retrograde ejaculatie).
  Zelden ( 0,01-0,1%): oculomotorische zenuwstoornis, ventriculaire aritmie, ventrikelfibrilleren, ventriculaire tachycardie.
  Zeer zelden: QT-intervalverlenging , 'torsade de pointes'.
  Verder zijn gemeld: neutropenie, agranulocytose, anafylactische reacties (urticaria, dyspneu, hypotensie en anafylactische shock), maligne antipsychoticasyndroom, hypokinesie, convulsies, visusstoornissen (cycloplegie), verhoogde intraoculaire druk, hartstilstand, plotselinge dood, reflex tachycardie, veneuze trombo-embolie (longembolie, diepveneuze trombose), hypotensie (bij hoge doses), misselijkheid, braken, obstipatie, droge mond, rabdomyolyse, mictiestoornissen, neonataal onttrekkingssyndroom, gynaecomastie. Tardieve dyskinesie kan zowel tijdens als na staken van de behandeling ontstaan.
  Bij ziekenhuis Twente worden afwijkingen aan het hart geconstateerd. Enkele dagen later krijg ik te horen dat dit een normale bijwerking is van de medicijnen tegen mijn wanen 'dat ik vergiftigd wordt'. En mijn wanen 'dat het onnatuurlijk is dat er zoveel mensen zelfmoord plegen'.
  Apotheek de Schelfhorst houdt belangrijke bijwerkingen zoals hersentumoren geheim.

  Gewenste oplossing: Aansprakelijkheid verzekering Apotheek De Schelfhorst betaalt kosten Euthanasie omdat overleven zeer zwaar en moeilijk is en in dit document genoemde bijwerkingen zo ernstig zijn dat een:

  EEN dodelijke injectie HUMAAN is ten opzichte van het uitzitten van deze straf van dwangmedicatie cocktails

  Hierbij dient vermeld te worden dat ik 2 jaar bloed heb overgegeven, van mei 2006 tot maart 2008 minder dan 49 kilo nog maar ziek op bed heb gelegen waarbij ik dagelijks gevraagd werd 'DENK JE NOG STEEDS DAT WE JE VERGIFTIGEN?
  Steeds meer patienten komen in contact met journalisten in verband met het sterfte cijfer op locaties in Almelo. Waaronder patienten die ik ken of heb gekend zowel dood en levend. Zelfs bij iemand die met 7 gebroken ribben en dubbele schedelbasis fractuur in isolatie overlijdt meld het toezicht van de gezondheidszorg inspectie dat er geen enkele aanleiding is om onderzoek te doen.
  DIMENCE BETAALD 20000 ( TWINTIGDUIZEND) euro zwijggeld.
  De directeur dreigt mij dat mij hetzelfde zal overkomen als ik er ooit nog over praat. Mijn advocaat zegt 'Ze willen jou de mond snoeren'.
  Ik hoop dat ik de situatie een beetje duidelijk heb uitgelegd, een eenvoudige klacht van slapeloosheid is uitgelopen op het feit dat ik getuige maar ook slachtoffer ben geworden van tientallen overleden mensen die onnatuurlijk zijn gestorven onder een trein, hangend aan een verwarming, onder een auto, een per ongelukke overdosis door personeel, liegen door Apotheek De Schelfhorst BV over bijwerkingen. Gedwongen sterilisatie, het moeten zien van mensen zonder ledematen (bijwerking van medicatie).
  Dit zijn zaken die normaliter alleen in een concentratiekamp voorkomen, voor mij is de dood de beste oplossing, er is duidelijk uitgelegd dat bij dit onderzoek van absolute gehoorzaamheid door Dr M van Wijk en Dr Jansen patienten zijn overleden.
  Als Apotheek De Schelfhorst de Euthanasie betaald dan is dat gewoon de beste oplossing, het zou immers onmenselijk zijn mij verder te laten leven. Het is onmogelijk lichamelijk te herstellen van de cocktails die zijn toegediend, het lijden, het liegen van personeel, de hoge sterfte cijfers, mensen onder zeer gruwelijke omstandigheden dood aantreffen. ( Letterlijk mensen in meerdere stukken door midden gereden door een auto voor de locatie in Almelo !)

  Ik werd net als de andere overleden en weinig overlevenden om op commando zelfmoord te plegen, u kunt het onderzoek ABSOLUTE GEHOORZAAMHEID met een MINIMUM aan medicijnen opvragen bij de Universiteit waar M van Wijk en Dr Jansen voor werken.
  Personeel heeft achteraf gezien meer dan eens keihard gelogen zoals dat geen mensen overleden waren, dat medicijnen veilig zijn, dat er geen seksueel misbruik is.
  Verder heb ik moeite met dat er veel mensen verdwenen zijn en ook hun familie niet weet waar ze zijn gebleven, of mensen die teveel ELECTRO SHOCKS hebben gehad omdat ze NIET GEHOORZAAMDEN en veranderden in KASPLANTJES. Ook het zien van chemische convulsies na injecties welke ik zelf ook heb mogen meemaken ( kunstmatig opgewekte epilepsie zoals Metrasol Injectie) of INSULINE COMA THERAPIE maakt de conclusie eenvoudig:
  DIT WAS EEN CONCENTRATIEKAMP geen behandelcentrum voor slaapproblemen, ouderen werden gewoon keihard geslagen vol met blauwe plekken en konden dagen niet praten na injecties o.a.
  De patiënten vertrouwens-persoon (werkt voor justitie) heeft gezegd 'JE WEET TEVEEL en ZE GAAN JOU DODEN, je kan het beter zelf doen!'.
  Geen enkele verpleegkundige kan zich nog herinneren dat een overleden patiënt heeft bestaan of wat er is gebeurd.

  Ik kreeg duidelijk instructies hoe zelfmoord te plegen waaronder mij opsluiten met een riem en wijzende op het plafond waar een haak zat met de uitleg wijzende naar de stoel, 'JE WEET WAT JE MOET DOEN GEERT!'.
  Sylvia kreeg steeds een scherp mes voor haar neergelegd na het toedienen van de medicijnen, ik heb een aantal keren dit mes weg kunnen pakken maar toen ik er niet bij was heeft ze toch echt haar eigen keel doorgesneden.
  Ik hou bewust de namen van mensen die goed zijn of nog leven achter aangezien ik wel degelijk om medemensen geef. De directeur weet dat er overal video opnamen en audio opnamen zijn gemaakt en dat die zijn onder gebracht bij een mensenrechten organisatie, verder denk ik niet dat de directie bij machte is om journalisten uit te schakelen of te dwingen te zwijgen over wat er in Almelo is gebeurd.
  Citaat van een verpleegkundige: 'JA IK WIST DAT JOU MEDICIJNEN DODELIJK WAREN!'
  Citaat van een arts: 'WIJ GEVEN JULLIE EEN BETER LEVEN, IN RUIL VOOR EEN VROEGE DOOD'
  Citaat van de directeur: 'Als je nog 1 keer praat over overleden mensen of ook maar 1 van mijn werknemers in verlegenheid brengt laat ik je verdwijnen in een eeuwigdurende isoleercel' ( Raymond was toen al dood, Janneke was net gesteriliseerd, Jansje lag nog steeds in Coma)
  Citaat van de directeur: 'Probeer je mij te chanteren?' Nadat ik hem uitlegde over het video en audio materiaal dat er ligt mocht mij wat overkomen.
  Injecties gaan gepaard met zeer zwaar geweld, bij Raymond waren er 8 verpleegkundigen nodig die zijn kamer binnen stormden en op hem gingen zitten waarbij hij steeds een rib brak en schreeuwde 'MAAK ME NIET DOOD!'
  Arend zei: 'In de nacht komen ze langs gaan ze op je zitten en spuiten ze wat in!'.
  (Arend is dood, vlak voor zijn dood sprak de rechter hem vrij van belediging van een ambtenaar in functie)
  Er waren meerdere mensen in Almelo met mij onder dezelfde omstandigheid, waaronder een brandweerman, 2 SFOR soldaten, een UFOR soldaat, 2 wiskunde leraren, 1 natuurkunde leraar, 5 boekhouders, meerdere werknemers van Urenco (die meestal spontaan van een brug bij het Twenteborg Ziekenhuis afspringen)

Mogelijk interessante boeken

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Slikken Nieuwe wegen voor de geneeskunde De depressie-epidemie
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net