Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Als een oliemaatschappij van $180 miljard dollar het met gemak doet...

>>> hoe vaak wordt giftig afval in de oceaan gedumpt? <<<

CEO van Trafigura BV aan schipper: Voorbij Dover hoor, en zeker niet in de Oostzee

Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Tijdschrift “Skiz’o” van Stichting Anoiksis (anti-stigma) is gehaaide propaganda

Datum: 12 oktober 2010, 19:04 ~ Bron: Psychose Anders

Psychiatrische ziekte-religie (het geloven dat je een hersenziekte hebt) draagt in grote mate bij aan het chronische karakter van psychische problemen en een onderdeel van de rechtvaardiging van de door velen als ‘barbaars’ betitelde psychiatrische behandelwijzen is het ernstige stigma dat op psychiatrische diagnosen rust. Het feit dat het om medische behandelwijzen gaat vormt daarbij bovendien de enige reden dat het beroep psychiater bestaat en het is voor psychiaters dan ook van essentieel belang dat zij de medicijnen bij patiënten kunnen blijven toedienen.

Wat te doen nu men meer en meer in twijfel trekt of het toedienen van antipsychotica wel werkelijk in het belang van de patiënten gebeurt, nu gepubliceerde cijfers tonen dat het voorschrijven van antipsychotica jaarlijks met wel 10% stijgt en verschillende studies aantonen dat antipsychotica de kans op herstel vermindert?

Uit eerdere anti-stigma campagnes blijkt hoe gehaaid psychiaters te werk kunnen gaan. In 2008 reisden ze bijvoorbeeld onder de naam “Paved with Fear” het hele land door met een psychose simulator om burgemeesters en andere geïnteresseerden een inzage te geven in hoe ‘eng’ de belevenis van mensen met de ongeneeslijke hersenziekte schizofrenie is.

Paved with Fear psychose simulator

Paved with Fear psychose simulator

(bron)

Het feit dat zij de actie als ‘anti-stigma’ campagne in de markt zette sloeg kant noch wal, want de diagnose schizofrenie is omstreden. Voor de ‘hersenziekte’ is geen bewijs en laat staan dan men kan stellen dat het ongeneeslijk is of dat mensen die een dergelijke etiket krijgen iets met elkaar gemeen hebben of een gelijke belevingswereld zouden hebben, die eng of gevaarlijk zou zijn bovendien.

1 op de 4, valse propaganda

Een ander voorbeeld is de campagne 1opde4.nl. Eerder dit jaar werd GGZ Nederland nog op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie vanwege deze propaganda campage, eveneens bedoeld om het stigma van psychiatrische ziekten weg te nemen en zo de drempel voor psychiatrische zorg te verlagen, terwijl het gaat om een angstwekkende propaganda die mensen wijsmaakt dat 1 op de 4 Nederlanders met een ‘ziekte’ te maken krijgt (waar vervolgens medische hulp voor nodig zou zijn).

Reclame Code Commissie: GGZ Nederland pleegt fraude, advertentie 1opde4.nl verboden

Nu blijkt dat via de “zogenaamd” belangenbehartigers organisatie voor mensen met de diagnose schizofrenie Anoiksis een tijdschrift in de markt is gezet ter bestrijding van het stigma dat rust op de diagnose schizofrenie, onderwijl zij via de propaganda uitdragen om de ziekte en het chronische karakter ervan te accepteren waardoor zij exact het tegenovergesteld bewerkstelligen en het stigma dat rust op de diagnose juist versterken en bevorderen.

Psychose Anders gaat er dieper op in en hieronder volgt zijn bericht:

Gepubliceerd door Psychose Anders (http://psychoseanders.wordpress.com/)

Vandaag kreeg ik het blad Skiz’o onder ogen. Dit blad, dat begin oktober 2010 is gepresenteerd tijdens de landelijke dag van Anoiksis, staat symbool voor de start van een nieuwe langjarige campagne tegen het stigma dat kleeft aan de diagnose Schizofrenie. Je kunt het tijdschrift als pdf downloaden.

Skiz’o: het antistigmablad van Anoiksis

In het verleden is er vanuit Psychose Anders al eens aandacht besteed aan de ‘vereniging voor mensen met schizofrenie, psychoses of aanverwante stoornissen’. In het artikel Oppassen voor Anoiksis en Ypsilon wordt uiteengezet dat beide organisaties een belangrijke rol lijken te spelen in het bestendigen van het medische perspectief op psychotische verschijnselen.

Op die pagina wordt dan ook geadviseerd om – indien je werkelijk weer volledig gezond wilt worden – je je zo ver mogelijk te houden van deze verenigingen. Zodra je namelijk je geest gaat voeden met de ideeën die verkondigd worden binnen deze organisaties dan loop je een groot risico je eigen vermogen tot zelfgenezing te verliezen.

De kans is dan namelijk aanzienlijk dat je een realiteit gaat accepteren die stelt dat je een hersenaandoening hebt en nooit meer normaal zult worden. Soms wordt er nog gesproken over remissie en tegenwoordig kun je geconfronteerd worden met een misleidende beweging die de herstelbeweging wordt genoemd (zie daarover meer op Herstel: het een beetje beter doen, maar nog steeds geestelijk ziek?), waarbij werkelijk herstel niet meer als doel wordt gesteld, maar acceptatie en ‘er mee leren leven’, vaak met het blijven nemen van een onderhoudsdosering antipsychotica.

STRIJD TEGEN STIGMA

Stigmastrijd Complex m.b.t. Schizofrenie

De vereniging Anoiksis is een campagne begonnen tegen stigmatisering omdat veel mensen bij ‘schizofrenie’ denken aan mensen die raar en gek zijn en dat je er voor moet oppassen.

Een strijd tegen een psychiatrische stigma is in mijn ogen vaak lastig omdat er wel degelijk een kern van waarheid inzit. Mensen in de psychiatrie en die ook in de psychiatrie blijven hebben vaak ook rare trekken.

Ze zeggen het zelfs immers ook dat ze een ziekte hebben, vaak in hun hoofd, waardoor ze gestoord zijn in hun normale functioneren en voor de rest van hun leven afhankelijk zijn van de zorg en nauwelijks meer hun eigen geld kunnen verdienen.

Het is dan ook wat tegenstrijdig om enerzijds te zeggen dat je wilt dat het volk mensen met schizofrenie gaat zien als bijna normale mensen met een handicap terwijl de betrokkenen zelf benadrukken dat ze een ernstige ziekte hebben die hun leven grotendeels ten nadele beïnvloed.

TEGEN STIGMA = VOOR ZIEKTE-ACCEPTATIE

Vanuit het Psychose Anders perspectief wordt het gedrag dat gekoppeld wordt aan schizofrenie niet geaccepteerd als zijnde het resultaat van een chronische hersenaandoening.  Sterker nog: het geloven in een dergelijke hersenaandoening is het slechtste wat je kunt doen omdat het je vertrouwen in je eigen vermogens om de oorzaken van de (levens) problemen te achterhalen, grotendeels vernietigt.

Je gaat je zelf zien als ziek slachtoffer dat nooit meer werkelijk zal herstellen en dat altijd moet vrezen voor een nieuwe verwoestende en ontwrichtende psychotische uitbarsting. Als je accepteert dat je schizofrenie hebt (of je het nu Disfunctioneel Perceptie Syndroom of Salience Dysregulation Syndrome noemt maakt dan niet uit) en daardoor gelooft dat er iets niet goed werkt in je hoofd, dan maak je werkelijk herstel haast onmogelijk.

In die zin is de diagnose schizofrenie een nocebo (=tegenovergestelde van placebo) van de grootste orde. Je dan ook nog eens – via een antistigmacampagne – inzetten om de hele wereld ervan te overtuigen dat het OK is om schizofrenie als hersenaandoening te accepteren is dan dubieus.

Immers je lijkt daarmee te stellen dat eigenlijk iedereen moet weten dat je er eigenlijk ook maar niks aan kunt doen. Eigenlijk ben je dan niet alleen bezig met een propagandacampagne waar de farmaceutische industrie en de GGz haar vingers bij aflikken, maar je bent vooral bezig mensen ervan te overtuigen dat je ook maar een willoos slachtoffer bent van een haast ongeneeslijke ziekte.

Uiteindelijk is dat de doodsteek voor jezelf. Want hiermee verkwansel je het vertrouwen in de mogelijkheid dat er redenen waren waardoor je hersenen begonnen over te koken, en dat zodra je je durft te openen voor het aanpakken van deze vaak onaangename problemen, je hersenen zich net zo makkelijk weer aanpassen en weer tot rust komen.

Bron: Psychose Anders

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

De depressie-epidemie Afscheid van autisme en ADHD Slikken Hoezo ADHD?
 

Tros Radar undercover bij farmaceutische bedrijven

Bezig met laden video...
Tros Radar: Deel 1 / Deel 2
Jaarlijks overlijden in Nederland meer mensen door medicijnen dan in het verkeer. Toch wil de farmaceutische industrie documenten over bijwerkingen niet openbaar maken.

Steeds vaker wordt het duidelijk dat dodelijke bijwerkingen worden verzwegen, en dat de bedrijven weinig tot niets om het welzijn van mensen geven.

De bedrijven worden beloond voor het zo lang mogelijk 'beter maken' van mensen, en niet voor het beter gemaakt hebben van mensen. En dat is te merken, vooral in de psychiatrie, waar medicijnen ongegeneerd mensen chronisch ziek maken en houden.

Zie ook: Farmaceutische bedrijven houden bewust fatale bijwerkingen geheim

Nu in de winkel:

De Pillen Maffia

Maandblad KIJK: De Pillenmaffia

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net