Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Vergeldende strafrechtelijke vervolging en "vrije wil"

Er is een groeiende beweging die gelooft dat menselijk gedrag kan worden gereduceerd tot chemie in de hersenen en dat er geen vrije wil of schuld is. Volgens deze beweging zou het strafrecht idealiter vervangen moeten worden door preventieve psychiatrische behandeling.

Wat zou er gebeuren als mensen gaan geloven dat er geen schuld is en dat mensen niet verantwoordelijk zijn voor misdaad, en dat criminelen in plaats daarvan psychiatrische zorg moeten ontvangen?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Vergelijking Tussen TBS-titel En Schizofrenie-diagnose

Datum: 20 augustus 2009, 19:27 ~ Bron: Psychose Anders

tbs cel Geschreven door Psychose Anders

In de wereld van de TBS is er de laatste tijd een trend gaande dat steeds meer mensen die een misdrijf hebben gepleegd van hun advocaat het advies krijgen om niet mee te werken aan psychiatrisch onderzoek (zie Prominente Advocaten Raden Cliënten TBS af) bij het Pieter Baan Centrum.

De reden hiervoor is dat als ze ontoerekeningsvatbaar worden verklaard ze TBS opgelegd kunnen krijgen en momenteel is het zo dat daarbij de duur van de behandeling onbepaald is. Bij een gewone gevangenisstraf is deze duur wel bepaald: je weet wanneer je er weer uitkomt en dat is bij een tbs niet het geval.

Schizofrenie en TBS

Laatst kreeg ik een brief van Liane P. (zie Op Eigen Kracht Herstellen van Psychose). Ze schreef daarin dat het haar zelfstandig is gelukt om van haar psychose te herstellen. Door de psychiatrie te vermijden heeft ze zoals ze zegt ‘Geen DSM-IV stempel op mijn hoofd en geen ziekmakende pillen in mijn lijf’.

Het risico is heden ten dage aanwezig dat zodra je met psychotische verwarring bij een instelling van de geestelijke gezondheidszorg aan komt kloppen je ook een traject ingaat dat in zekere zin te vergelijken zou kunnen zijn met dat van een tbs-er.

Je komt in een circuit terecht waardoor je het risico loopt voor de rest van je leven getekend te zijn. Je krijgt al vlot antipsychotica toegediend en de doemdiagnose schizofrenie kan er voor zorgen dat je steeds psychosevrezend aan de zijlijn van de samenleving blijft staan. Zie hiervoor ook: Schizofrenie in het Westen Chronischer, Na Psychose Klaargestoomd worden voor Uitsluiting, Weiger Schizofrenielijst

Risico’s weigeren psychiatrische ‘hulp’

In tegenstelling tot de mogelijkheid voor een gevangenisstraf van bepaalde duur welke wordt aangeraden door advocaten voor mensen die een misdrijf hebben gepleegd (i.p.v. tbs) is het alternatief voor mensen met psychotische verschijnselen niet zo makkelijk.

Als zij namelijk psychiatrische begeleiding weigeren dan kan het goed verkeerd gaan, want er moet natuurlijk wel actief opgetreden worden zodra iemand in verwarring terechtkomt en het overzicht kwijtraakt.

Leren herkennen van de mechanismen

Een van de doelen van dit Psychose Anders-project is het proberen te ontwikkelen van een soort van ‘ervaringendatabase’ van mensen die zelf methodes en technieken hebben ontwikkeld om de verschillende verschijnselen die kunnen optreden als een geest verward dreigt te worden beschikbaar te maken voor het grote publiek.

De menselijke geest kan klaarblijkelijk onder bepaalde omstandigheden bepaalde verschijnselen gaan produceren die uiteindelijk kunnen leiden tot complete verwarring. Zodra we de werking van onze geest onder dergelijke omstandigheden beter leren begrijpen kunnen er ook mogelijkheden ontstaan om ook juist ons bewustzijn in te zetten om de situatie te herstellen.

Om daadwerkelijk zelfstandig en psychiatrievrij met je eigen geest ten strijde te trekken tegen mogelijke psychotische ontregeling is het nodig dat je goed leert herkennen hoe je onbewuste verschijnselen produceert die waarschijnlijk juist ten doel hebben je bewustzijn te dwingen keuzes te maken, oplossingen te vinden voor problemen die je in je leven bent tegengekomen.

Onbewuste heeft geen baat bij complete ontregeling

Binnen het kader van Psychose Anders wordt verondersteld dat je onbewuste er geen baat bij heeft om je bewustzijn compleet te overspoelen met waanzin. Het onbewuste zou eerder bepaalde noodsignalen en noodprogramma’s inzetten omdat het bewustzijn/de persoon zelf iets onder ogen dient te komen omdat het ontkennen of wegstoppen van belangrijke thema’s iemand van binnenuit kan verscheuren.

De weg naar een psychose is dan eerder een teken van het lichaam/het onbewuste dat er écht opgetreden moet worden omdat anders deze innerlijke verscheuring kan uitgroeien tot waanzin en daar is niemand bij gebaat.

Conclusie

Mensen zijn pas echt in staat om de schizofrenie-titel te vermijden als ze ook het gereedschap hebben om zo’n op tbs-gelijkende status met onbepaalde duur te voorkomen.

Bij potentiële tbs-ers is het alternatief simpel: een (langere) gevangenisduur. Bij potentiële ’schizofrene mensen’ lijken er twee alternatieven te zijn voor deze onbepaalde psychiatrische status: óf complete onbegeleide waanzin of het succesvol zelfstandig aangaan van de problemen met het vertrouwen dat je lichaam/je onbewuste je via de (bijna) psychotische verschijnselen juist probeert handreikingen aan te bieden voor herstel.

Graag wil ik iedereen aanmoedigen te reageren als ze tips en adviezen hebben over hoe om te gaan met bepaalde ‘psychotische’ verschijnselen of manieren van denken.

Bron: Psychose Anders

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Met gezond verstand Afscheid van autisme en ADHD Haal je een moederband niet meer in? Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net