Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Symposium met prof. dr. Van Os: moedige psychiater bepleit afschaf schizofrenie

Datum: 15 mei 2009, 13:41 ~ Bron: Universiteit Maastricht

symposium psychoseTer gelegenheid van het 25-jarig bestaan van familieledenvereniging Ypsilon en het 15-jarig bestaan van patiëntenvereniging Anoiksis organiseren de verenigingen samen met de divisie Mental Health van de Universiteit Maastricht een symposium voor het algemene publiek, getiteld ‘Psychose: wetenschap in de praktijk’. Tijdens het symposium presenteren prof. dr. Jim van Os en dr. Inez Myin-Germeys verrassende nieuwe wetenschappelijke inzichten: Van Os pleit voor het afschaffen van de diagnose schizofrenie en Myin-Germeys presenteert de PSY-MATE, een nieuw elektronisch instrument waarmee psychosepatiënten weer grip krijgen op hun eigen symptomen.

Doel van dit jubileumsymposium is om mensen die in hun nabije omgeving te maken hebben met psychose, maar ook het algemene publiek te informeren over resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de toepasbaarheid daarvan in de dagelijkse klinische praktijk. Tijdens en na het symposium is er ruime gelegenheid voor debat met de onderzoekers. Dit symposium wordt voor de derde maal georganiseerd en trekt ieder jaar circa 250 geïnteresseerden.

Prof. dr. Jim van Os zal uitvoerig ingaan op de vraag of schizofrenie als ziekte wel bestaat. Binnen de psychiatrie wordt sterk vastgehouden aan diagnostische classificaties, zoals de diagnose schizofrenie. Echter, vanuit wetenschappelijk standpunt kan men zich afvragen of deze diagnoses wel zo bruikbaar zijn. Op basis van zijn werk in de internationale commissie voor de ontwikkeling van DSM V (het vernieuwde classificatie-systeem), stelt prof van Os een alternatieve benadering voor.

Dr. Inez Myin-Germeys zal zich richten op nieuwe benaderingen in de behandeling van psychiatrische stoornissen. De behandeling van psychiatrische stoornissen bestaat voornamelijk uit het verstrekken van medicatie. Veel patiënten hebben echter behoefte om zelf weer de coach van hun eigen stemmingen, ervaringen en hun leven te worden. Dr. Myin-Germeys zal de PSY-MATE, een elektronisch coaching-instrument, introduceren. Dit instrument zou mensen kunnen helpen beter hun behoeften en problemen in kaart te brengen, zodat medicatie gerichter kan worden voorgeschreven. Tegelijkertijd maakt de PSY-MATE het mogelijk om heel fijnmazig te onderzoeken of mensen baat hebben bij hun voorgeschreven medicatie.

Bron: Universiteit Maastricht

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Haal je een moederband niet meer in? Met gezond verstand Het einde van de psychotherapie Morgen ben ik een leeuw
 

Psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd

In deze uitzending van VARA/VPRO Argos worden psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd. Antidepressiva van het type SSRI blijken de kans op zelfmoord bij kinderen te verdubbelen. Maar de bewuste psychiatrische onderzoekers trachten het publiek het tegenovergestelde wijs te maken met gehaaide misleiding. In deze reportage vallen ze door de mand.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!