Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Symposion: De anatomie van de het bewustzijn (Groningen)

Datum: 29 maart 2009, 19:55

Voor het derde achtereenvolgende jaar organiseert het Lectorium Rosicrucianum een symposion in Groningen. Na zich twee jaar op het terrein van de muziek te hebben begeven met een symposion over “die Zauberflöte” van Mozart en het “Kosmisch Universum van Bach”, nodigt het Lectorium Rosicrucianum u dit jaar uit voor een symposion met een zeer eigentijds onderwerp: “De anatomie van de het bewustzijn”. Het symposion wordt gehouden op zaterdag 11 april, van 13.00 tot 17.00 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen. De kosten bedragen € 25,- studenten/jongeren tot 25 jaar € 10,- , koffie en thee inbegrepen. Het geheel wordt door muzikale intermezzi ondersteund.

Inleiding

Ons bewustzijn wordt voornamelijk bepaald door de zintuiglijke waarneming van de ons omringende wereld.

Wanneer de fysica met haar instrumenten in de wereld van het oneindig kleine binnen dringt, verdwijnt het beeld dat wij hebben van de materie, zoals we die normaal gesproken waarnemen en die zich zo objectief aan ons voordoet. Dit plaatst ons voor grote vraagtekens met betrekking tot de ons verschijnende werkelijkheid en dus met betrekking tot ons bewustzijn.

Het lijkt daarom belangrijk, het verband tussen het bewustzijn en onze visie op materie te verhelderen. Dit des te meer, omdat sommige mensen beweren, dat het bewustzijn een nevenproduct van de materie is, terwijl anderen lijken aan te tonen dat bewustzijn ook los van de materie bestaat.

Wellicht zullen we kunnen ontdekken hoe het fysische en het metafysische zich weer verenigen, hoe zeer het zintuiglijk waarneembare en het bovenzinnelijke elkaar doordringen in een dimensie waarvan de sleutel bovenal het bewustzijn is.

Onze hersenen zijn zonder twijfel het instrumentarium door middel waarvan ons bewustzijn zich kan manifesteren, zij verdienen daarom onze bijzondere aandacht.

Want zijn het niet onze hersenen, die verwerken wat onze zintuigen ontvangen en die daardoor de grenzen van ons bewustzijn bepalen?

Het is daarom legitiem om zich af te vragen, of de hersenen de mens tot een spirituele ervaring in staat stellen– tot Ervaringen in een andere Dimensie.

De problematiek die deze vraag opwerpt ligt op het terrein van zowel de filosofie, de natuurwetenschap, de psychologie als de esoterie.

Wij willen enkele gezichtspunten naar voren brengen van waaruit we kunnen begrijpen hoe de spirituele ervaring bij een mens indaalt en tot een persoonlijke ervaring wordt en het verlangen wekt naar een hogere levensrealiteit.

Aanmelden

Bij voorkeur aanmelden per e-mail: symposionbewustzijn2009@gmail.com

Inschrijving vóór woensdag 1 april door € 25,- over te maken op Friesland bank rek. 29.67.84.087 t.n.v. J.v.d. Meer inz. L.R. Surhuisterveen.

U ontvangt geen bevestiging van uw inschrijving. Indien er nog plaats is, kunt u ook aan de zaal betalen.

Voor meer informatie tel. 023-5186185 of zie www.rozenkruis.nl

Download de brochure hier.

 

Mogelijk interessante boeken

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! The Myth of Mental Illness De duisternis voorbij Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net