Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Studie levert bewijs voor 🦋 “vrije wil”

Een recente studie suggereert dat alle deeltjes in het heelal verstrengeld zijn door hun identieke aard (soort), een qualia waarvan wordt aangenomen dat het niet-fysiek is. Het zou het bewijs kunnen zijn voor vrije wil.

Vrije wil (2020) Is non-lokaliteit inherent aan alle identieke deeltjes in het universum?
Het foton dat door het beeldscherm wordt uitgezonden en het foton van het verre melkwegstelsel in de diepten van het universum lijken verstrengeld te zijn door hun identieke aard. Dit is een groot mysterie waar de wetenschap binnenkort mee te maken zal krijgen.
Bron: Phys.org

Verstrengeling door soort betekent dat niet-lokaliteit van toepassing is op de realiteit zelf en aangezien er bij niet-lokaliteit geen ruimtelijke en temporele afstand is, impliceert dat dat het Universum geen begin kan hebben en dat de oorsprong van het heelal niet fysiek kan zijn, wat het bewijs zou kunnen zijn voor vrije wil.

Recente wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de waarnemer de werkelijkheid voorafgaat, wat betekent dat de geest (vrije wil) voorafgaat aan de realiteit.

(2020) Hebben kwantumverschijnselen bewuste waarnemers nodig?

“Experimenten geven aan dat de alledaagse wereld die we waarnemen niet bestaat totdat deze wordt waargenomen”, schrijven wetenschapper Bernardo Kastrup en collega’s eerder dit jaar op Scientific American, eraan toevoegend dat dit suggereert “een primaire rol voor de geest in de natuur.”

Bron: Science & Nonduality

Hoe waarnemers de werkelijkheid scheppen
Bron: arxiv.org (PDF)

(2018) Is het universum een ​​bewuste geest?
Bron: aeon.co

(2021) Kunnen onze hersenen helpen bewijzen dat het universum bewust is?

Als bewezen is dat bewustzijn een causale rol speelt in het universum, zou dat enorme gevolgen hebben voor de wetenschappelijke kijk op de wereld, aldus Kleiner. “Het zou kunnen leiden tot een wetenschappelijke revolutie die vergelijkbaar is met die van Galileo Galilei,” zei hij.

Bron: Space.com

Recent bewijs toont aan dat rotsen op aarde de eerste fotosynthese ontwikkelden waardoor de aarde zuurstof kreeg waardoor leven kon ontstaan. Het begon honderden miljoenen jaren voordat de eerste organische levensvormen bestonden.

(2021) Niet-klassieke fotosynthese door anorganische halfgeleidende mineralen van de aarde

Ons werk in dit nieuwe onderzoeksgebied naar de mechanismen van interactie tussen licht, mineralen en leven laat zien dat mineralen en organismen eigenlijk onafscheidelijk zijn. … waterstof en zuurstof produceren uit water

Bron: Phys.org

Vrije Wil Sceptici

Het belangrijkste argument van vrije wil sceptici is het volgende, wat in wezen het idee is dat de geest noodzakelijkerwijs wordt ‘veroorzaakt’ binnen de reikwijdte van de fysieke realiteit.

Om een ​​keuze te maken die niet alleen de volgende schakel in de ononderbroken keten van oorzaken was, zou je in staat moeten zijn om los te staan ​​van het geheel, een spookachtige aanwezigheid die gescheiden is van de materiële wereld en toch op mysterieuze wijze in staat is om het te beïnvloeden. Maar je kunt natuurlijk niet echt naar deze veronderstelde plek gaan die buiten het universum ligt, gescheiden van alle atomen waaruit het bestaat en de wetten die ze regeren. Je bent slechts enkele van de atomen in het universum, geregeerd door dezelfde voorspelbare wetten als de rest.

(2021) Het uurwerkuniversum: is vrije wil een illusie?
Een groeiend koor van wetenschappers en filosofen stelt dat vrije wil niet bestaat. Zouden ze gelijk kunnen hebben?
Bron: The Guardian

Zoals blijkt uit de redenering van vrije wil sceptici, kan alleen het idee dat de geest een primaire rol speelt in de natuur een geloof in determinisme voorkomen.

debatingfreewill.com (2021, door professoren Daniel C. Dennet en Gregg D. Caruso).

Wetenschappelijk bewijs voor het idee “een primaire rol voor de geest in de natuur” komt vanuit meerdere hoeken. Zo hebben recente kwantumfysica-studies met behulp van experimenten aangetoond dat de waarnemer voorafgaat aan de werkelijkheid (de wetenschappelijke ‘waarnemer’ = bewustzijn = geest).

(2019) Kwantumfysica: objectieve realiteit bestaat niet
Het is duidelijk dat dit allemaal diep filosofische vragen zijn over de fundamentele aard van de werkelijkheid. Wat het antwoord ook is, er wacht een interessante toekomst.
Bron: Phys.org

Vrije wil en de vervanging van ⚖️ strafrecht door psychiatrie

Er is een groeiende beweging die gelooft dat menselijk gedrag kan worden gereduceerd tot chemie in de hersenen en dat er geen vrije wil of schuld is. Volgens deze beweging zou het strafrecht idealiter vervangen moeten worden door preventieve psychiatrische behandeling.

Prominente hoogleraren in Nederland hebben voorgesteld om de strafrechtelijke vervolging voor jonge volwassenen (<21 jaar) te vervangen, waarin zij stellen dat jonge criminelen niet moeten worden gestraft, maar in plaats daarvan moeten worden overgeplaatst naar de forensische psychiatrie. Het idee: “De criminelen zijn mentaal nog niet volgroeid en verdienen psychiatrische hulp.“.

Zou het goed zijn om het strafrecht te vervangen door psychiatrie?

Wat zou er gebeuren als mensen gaan geloven dat er geen schuld is en dat mensen niet verantwoordelijk zijn voor misdaad, en dat criminelen in plaats daarvan psychiatrische zorg moeten ontvangen?

Het zal iets bewerkstelligen in menselijke interactie.

Preventieve psychiatrische maatregelen gaan per definitie over het vervolgen van mensen op basis van vage vermoedens en niet op basis van feiten. Het zal ervoor zorgen dat mensen de fundamentele waardigheid als mens (het principe ‘bij voorbaat’ onschuldig) verliezen voordat ze een misdaad hebben begaan, zodat ze sneller een misdaad zullen begaan.

Wanneer vage, op verdenking gebaseerde vervolging effectief wordt in de samenleving, zal dat sommige mensen in gevaar brengen terwijl ze geen misdaad hebben gepleegd. In een conflictsituatie is het logisch dat de tegenpartij het vereiste van preventieve psychiatrische maatregelen kan concretiseren waardoor de getroffene een reden heeft verloren om geen misdrijf te plegen. De maatregel voor een misdrijf dat hij niet heeft begaan, is vooraf bepaald. De waardigheid als mens was al verloren. (psychiatrische stoornissen / behandelingen zijn zeer stigmatiserend)

Crimineel gedrag is een potentieel, dus als mensen gaan geloven dat het wordt veroorzaakt door hersenchemie waarvan ze zelf niet de schuld kunnen krijgen, zullen ze sneller een misdaad begaan.

Geloof in vrije wil

De mensen die de beslissingen nemen (wetgevers en mensen die werkzaam zijn in het strafrechtsysteem) zullen waarschijnlijk hun beslissingen moeten nemen op basis van een evaluatie van de geldigheid van een geloof in vrije wil.

Waarom zou het belang van een crimineel hoger wegen dan bijvoorbeeld een verlangen van slachtoffers voor vergelding, of om een voorbeeld te geven voor de samenleving wat betreft goed en slecht gedrag?

Het zal uiteindelijk neer komen op het afschaffen van een geloof in vrije wil.

Wetgevers en mensen die in het strafrechtsysteem werken geven toe omdat ze uiteindelijk slechts een “geloof” hebben in vrije wil als basis voor hun praktijk, in tegenstelling tot een veronderstelde “objectieve wetenschap”.

Het maakt misschien niet uit of vrije wil sceptici een sterk argument hebben tegen vrije wil. Het is veel gemakkelijker om simpelweg de geldigheid van een “geloof” in vrije wil in twijfel te trekken.

Als een wetgever het idee krijgt dat criminaliteit kan worden voorkomen, en wanneer dat idee wordt onderbouwd en gepromoot door een wetenschapsveld, lijkt er weinig argumentatief vermogen te zijn om weerstand te bieden aan een voorstel om het strafrechtsysteem te vervangen door preventieve maatregelen.

Ondanks de financiële belangen van Big Law kunnen Big Pharma + psychiatrie + het idee van het vermogen om criminaliteit te voorkomen de overhand krijgen. Er is voor hen gewoon veel meer geld mee gemoeid en ze kunnen een beeld schetsen van een betere wereld.

Zoals het lijkt, komt het neer op het vermogen om de vrije wil te verdedigen. En als die verdediging onmogelijk is (voor een individu), zullen ze waarschijnlijk gewoon hun vertrouwen stellen in een wetenschapsveld. Het is een keuze zonder risico versus het nemen van verantwoordelijkheid voor het verdedigen van een geloof in vrije wil. Het kan verklaren waarom de psychiatrie zo gemakkelijk wint, terwijl vanuit het oogpunt van vrije wil scepticisme gezien, het idee dat er geen vrije wil is, twijfelachtig kan lijken.

De vraag is: waarom zou men de vrije wil willen verdedigen?

Zullen mensen die werkzaam zijn in strafrecht in staat zijn vast te houden aan een geloof in vrije wil? Ze hebben het veel moeilijker. Ze hebben misschien geen filosofische achtergrond en worden mogelijk alleen binnen het kader van hun beroep geconfronteerd met de realiteit van criminaliteit.

Als u rechter bent en dagelijks met gruwelijke misdaden wordt geconfronteerd, kan het op een bepaald moment logisch zijn dat u louter een kans wenst om de misdaden te kunnen voorkomen. Het afschaffen van een geloof in vrije wil lijkt dan misschien de kans waard. Een wetenschap + multi-triljoenen bedrijfs-tak staat te popelen om de verantwoordelijkheid en controle over te nemen. Het lijkt erop dat een louter aannemelijke filosofische overweging het moeilijk kan hebben om de vrije wil te verdedigen op het moment dat een hint van een kans op preventie zich voordoet als een keuze.

Niemand kan iemand de schuld geven die ervoor kiest om het geloof in de vrije wil op te geven ten gunste van een vervanging van het strafrechtsysteem door preventieve maatregelen. Integendeel, het vasthouden aan een geloof in vrije wil op basis van filosofische overwegingen draagt een zware verantwoordelijkheid.

Wat is uw mening? Bestaat vrije wil?

Zou het goed zijn om het vergeldende strafrechtsysteem te vervangen door psychiatrie en een systeem dat gebaseerd is op het idee dat criminelen niet verantwoordelijk zijn voor hun misdaden?

Bronnen

debatingfreewill.com (2021, door professoren Daniel C. Dennet en Gregg D. Caruso).

(2020) Vrije wil scepticisme in recht en samenleving: Challenging Retributive Justice.

Elizabeth Shaw, Derk Pereboom en Gregg D. Caruso hebben een boek samengesteld waarin een kwestie van groot filosofisch en praktisch belang centraal staat: wat is de relatie tussen sceptische opvattingen over vrije wil en strafrechtelijke bestraffing? Het biedt een uitstekende nieuwe bron voor iedereen die een soort van vrije wil-scepticisme aantrekkelijk (of verontrustend) vindt, en dus een dreigende bedreiging voelt voor de vergeldende rechtvaardiging voor ons moderne strafrechtsysteem.

Hoewel er verschillende manieren zijn waarop we de motivatie voor scepticisme van vrije wil en de uiteindelijke reikwijdte ervan kunnen begrijpen, accepteren de meeste bijdragers hier iets dat lijkt op de versie van Pereboom. Voor degenen die niet bekend zijn met de positie, is het een relatief voorzichtige variant van scepticisme. Volgens Pereboom suggereren de problemen van traditionele succestheorieën van vrije wil en morele verantwoordelijkheid dat we op zijn best geen goede reden hebben om te denken dat we ooit het soort vrijheid zullen hebben dat nodig is om ons moreel verantwoordelijk te maken en lof en verwijten te verdienen in de fundamentele (niet-consequentiële) betekenis. Met andere woorden, de veronderstelling dat we soms oprecht achteruitkijkende, vergeldende schuld voor onze acties verdienen, is ongegrond. En in het licht van de aanzienlijke schade die aan dit soort verwijten en de daarmee gepaard gaande praktijken (misschien wel de belangrijkste onder hen, straf) is verbonden, moeten we het sceptische standpunt serieus nemen dat ze in feite nooit echt verdiend zijn.

Bron: Notre Dame Philosophical Reviews
Book: Cambridge Books


Boek: Amazon

Discussie

(2021) ⚖️ Retributive Justice and 🦋 Free Will

“Preventative measures” are impossible in a Deterministic world. You can’t “prevent” what was going to happen inevitably. And the “measures” you employ will be just as fated, certain and inexorable as the brain chemistry they precipitate.

As for “psychiatric treatment,” since Determinism has to hold that the mind is only a collocation of “brain chemistry,” the mind cannot, by itself be a causal factor in what happens. It can, at best, be what they call and “epiphenomenon,” meaning a weird, inexplicable byproduct of another process — in this case, a mere “feeling” that is, for some reason, associated with “brain chemistry” combinations of a certain kind. But the mind itself cannot change a thing. Only material changes — chemical changes induced by the prior, environmental, material chain of causes — can make a change happen. And all these are fated to be as they are.

So trying to alter the mind is merely acting outside the causal chain that produces behaviour. The “mind” can’t change anything. Only a change in the prior material-causal chain can produce changes in both action (or even in cognition); but again, Determinism says that changing the causal chain is impossible, because EVERYTHING is fated, predetermined and locked in, all the way back to the beginning.

So if human behaviour can be reduced to material causes like “brain chemistry,” then yes, there is no free will, and there is no guilt; but there is also no “prevention,” no “mind,” no effective “psychiatry,” and, in fact, no “change” possible of any kind, either in the brain or in the universe (if by “change” we understand the movement from what “would have been” to what is actualized, and not merely the movement of things from one state to another.)

There is no “would have been” in a Deterministic universe. There is only what DOES happen. And it’s all inevitable, and it’s all inevitable from the very beginning.

Bron: forum.philosophynow.org

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

De depressie-epidemie Nieuwe wegen voor de geneeskunde Medicijnen 2004-2005 Medicijnen 2008-2009
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net