Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Studenten verpleegkunde willen vaak niet in de psychiatrie werken

Datum: 22 november 2009, 09:54

Studenten HBO verpleegkunde psychiatrie

Studenten HBO-Verpleegkunde hebben bij aanvang van hun studie vaak een zeer negatief beeld van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Maar enkelen van de verpleegkundigen kiest voor de psychiatrische sector. Dat bleek enkele jaren geleden uit onderzoek onder eerstejaars HBO-V studenten, beschreven in het novembernummer van het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGv), dat op zaterdag 3 november 2007 verschenen is.

Uit het onderzoek van Hoekstra, Van Meijel en Van der Hooft-Leemans blijkt dat studenten Verpleegkunde een negatief beeld hebben over de psychiatrie en haar cliënten. Ook studenten die in hun privéleven ervaring hebben met de psychiatrie, hebben geen positiever zo niet, negatiever beeld van de psychiatrie.

Studenten associëren psychiatrische cliënten met agressie en onberekenbaar gedrag. Tegelijk blijkt dat ze nauwelijks kennis hebben van psychiatrische ziektebeelden. Zo gaan ze er vanuit dat mensen die zijn opgenomen in een GGZ-instelling in eerste instantie niet in staat zijn om een normaal leven te leiden. Het gevoel van ongeduld en onmacht dat dit bij hen oproept en de daaruit voortvloeiende harde handelingen die moeten worden uitgevoerd op patiënten, maakt dat ze liever in een ‘gewoon’ ziekenhuis werken dan in de GGZ.

Weinig verpleegkundigen-in-opleiding kiezen voor de GGZ. Het aantal psychiatrisch patiënten neemt echter in grote mate toe zodat de behoefte aan psychiatrische verpleegkundigen steeds groter wordt. De onderzoekers pleiten voor het veranderen van de beeldvorming over de GGZ en voor het voorlichten en begeleiden van studenten.

Campagne GGZ Nederland

GGZ Nederland voert uitgebreid campagne om het imago van de psychiatrie te verbeteren, maar dat wordt niet door iedereen gewaardeerd.

Terwijl de psychiatrie in 2010 met 120 miljoen euro wordt gekort, en GGZ Nederland zegt dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit zorg voor patiënten, starten ze een mega dure reclame campagne op basis van leugens over de effectiviteit van behandelingen.

De psychiatrie is corrupt vanuit de kern. Het is niet goed wat er in de psychiatrie met mensen gebeurt.

SP stelt kamervragen over doodmartelen oude man met kampsyndroom

Psychiatrisch verpleegkundigen hebben er lak aan

SP-Kamerlid Van Gerven vindt het zeer onbevredigend dat GGZ inGeest over het seperatie-incident zelf geen openheid van zaken wil gegeven.

‘Het verbaast me dat niemand vanuit de instelling zegt: dit kan zo niet. Is er dan niemand die vindt dat dit moet worden voorkomen? Als we dit als normaal gaan beschouwen, schuift de norm steeds verder op.’

Als je mensen met psychische problemen echt wil helpen, dan moet je beginnen met ze als gelijkwaardig persoon te behandelen en respect voor ze te hebben. Ze hebben geen ziekte omdat een psychiater dat met de natte vinger bepaalt. Als je ze wil helpen dan dien je je te ontdoen van elke invloed van de valse wetenschap de psychiatrie. Gooi die DSM-bijbel aan de kant, en kijk naar de mensen die je wilt helpen als unieke medemensen, al dan niet met (ernstige/complexe) problemen.

Het feit is: zelfs van de meest complexe psychische problemen (vaak geëtiketteerd met schizofrenie/psychose e.d.) kun je volledig herstellen, en de wetenschap toont aan dat met geavanceerde psychotherapie zoals Soteria psychotherapie, tot wel 90% goed kan herstellen zonder gebruik van psychiatrische medicatie.

Soteria is de kop ingedrukt door corruptie vanuit de psychiatrie en is met heel weinig geld ontwikkeld. Maar stel je voor dat daar geld heen zou gaan, waar nu kansen voor gaan komen, dan zal er in de toekomst misschien een psychotherapeutische en respectvolle behandeling ontwikkeld kunnen worden om mensen niet alleen goed te kunnen laten doen herstellen van complexe psychische problemen, maar nog veel meer dan dat. Om ze te helpen om tot prestaties te komen in het leven!

Dan verdien je pas respect, niet alleen van de mensen die je helpt, maar van iedereen!

Psychische problemen overwinnen is essentieel voor onze kans op succesvol voortbestaan. Het is geen ziekte die je wel of niet hebt (ziekte is officieel een verstoring van organen). Om echt te kunnen herstellen dien je vanuit het beginsel een geheel andere kijk te hebben op psychische problemen, en (psychiatrisch) ziekte-inzicht (de patiënt indoctrineren dat hij of zij een ziekte heeft) is het meest schadelijke voor iemands kans op herstel.

Psychische problemen zijn bij ieder mens uniek en vereisen unieke oplossingen. De geest heeft oneindig veel mogelijkheden want mogelijkheden geven mogelijkheden. En de psyche is geen product van de bio-chemische processen in de hersenen, want het meetbare kan niet aan de basis staan van zichzelf. Als je dat begrijpt, dan weet je waarom de psychiatrie geen toekomst heeft en dat het maximaal met leugens en misleiding kan proberen te voorkomen dat het verwordt tot barbaarse fout uit het verleden.

Laat je niet misleiden door GGZ Nederland en psychiaters, want wil je in een leugen geloven of wil je mensen echt helpen en daarvoor respect verdienen?

Zie http://www.soterianederland.nl/ voor een initiatief.

Zie ook:

 
 • Pingback: GGZ-personeel verlaat en masse de psychiatrie()

 • Koen

  Admin, van jouw verhaal klopt kant noch wal.
  Ik ben zelf psychiatrisch verpleegkundige en doodmartelen is helemaal niet aan de orde.

  Iemand in een (lees:klinische) depressie is meestal 90% tijd zo somber dat zij er nihilistisch van worden. In dit geval betekent dat dat zij denken niet meer te kunnen lopen, eten of drinken.

  Hiervoor is medicatie. Vaak kunnen mensen hun leven oppakken en van de nood een deugd maken. Leer met jouw handicap te leven. Veel mensen hebben helaas niet het vermogen om te leren of zijn zo laat met hun klacht bij de ggz aangekomen dat het enkel nog neer komt op comfort.

  Psychiatrie is voor medewerkers in de psychiatrie een erg lastig vak. Vaak praat je over casussen dat je tussen het ene kwaad en het andere moet kiezen. Jammer dat je zo over de psychiatrie denkt. Ben je wel eens opgenomen of ken je iemand die er is opgenomen geweest? Het lijkt mij sterk.

  Een groet,
  Koen

 • Arjan

  De problemen kunnen zeer ernstig zijn maar dat rechtvaardigt geen behandeling van de hersenen. Volgens veel geleerden berust het idee dat mensen geholpen zijn met medicijnen op een dogma dat meer kwaad doet dan goed.

  Er is een depressie epidemie, een ADHD epidemie, een groei van 6000 chronisch zieke schizofrenie-patienten per jaar. Dat is geen indicatie dat de behandeling in de GGz effectief is en het kost de samenleving miljarden (de psychiatrie is de snelst groeiende tak van de geneeskunde)

  Politici trekken al jaren aan de bel dat de GGz chanteert om zware misstanden zoals vele jaren isoleercel opsluiting van onschuldige mensen met de dood als gevolg (dit wordt door de individu dus wel ervaren als ‘marteling’) te verdoezelen.

  Halbe Zijlstra (VVD): “GGZ chanteert om schandalen verborgen te houden”
  http://www.zielenknijper.nl/halbe-zijlstra-vvd-ggz-pleegt-fraude-om-misstanden-en-schandalen-verborgen-te-houden.html

  http://www.zielenknijper.nl/nicole-nieuwsuur-ik-zat-1-5-jaar-opgesloten-in-een-isoleercel.html

  http://www.zielenknijper.nl/nieuwsuur-toont-beelden-fatale-dwangbehandeling-van-vrijwillig-opgenomen-gehandicapte-vrouw.html

  SP-kamerlid Henk van Gerven sprak schande van het feit dat GGz-personeel een letterlijke ‘doodmarteling’ van een oude weerloze man probeerden te verdoezelen:

  http://www.zielenknijper.nl/kamervragen-isoleercel-behandeling-oude-man-met-kampsyndroom.html

  “‘Het verbaast me dat niemand vanuit de instelling zegt: dit kan zo niet. Is er dan niemand die vindt dat dit moet worden voorkomen? Als we dit als normaal gaan beschouwen, schuift de norm steeds verder op.’”

  Je reactie doet het voorkomen alsof je al deze feiten hebt gemist terwijl ze uitgebreid zijn behandeld in het nieuws. Hieruit maak ik op dat je een gewetenloze poging doet je dogma in stand te houden met als smoesje dat je dat doet uit onmacht.

  Onmacht mag geen grond zijn voor een medische behandeling van de herseen. Onmacht is een reden om te zoeken naar oplossingen voor problemen en het kan voorkomen dat men tijdelijk moet kiezen voor noodzakelijke kwaden. Maar noodzakelijke kwaden mogen geen uitgangspunt zijn zoals in de psychiatrie het geval is.

  Het medische dogma belet innovatie en niet-medische initiatieven van oprechte hulpverleners en wetenschappers.

  Als voorbeeld moest de Nederlandse onderzoekster Dr. Lidy Pelsser 10 jaar schooien voor financiering van haar onderzoek naar de relatie tussen voeding en gedragsproblemen bij kinderen. Ze was de enige in Nederland die dat onderzocht. Ze kon haar onderzoek aanvankelijk niet financieren en kreeg pas geld via een anonieme gift van een ouder toen TV rubriek ÉénVandaag berichtte over mogelijke stopzetting van haar onderzoek.

  Haar onderzoek werd gepubliceerd in The Lancet en toonde aan dat 78% van alle kinderen kan worden verlost van de diagnose ADHD met een goedkoop te reproduceren dieet icm. opvoeding (dagritme en structuur).

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GO7360AER

  Het betekent dat 150.000 kinderen in Nederland onterecht hersenbehandeling ontvangen, maar nu 4 jaar nadat haar onderzoek is gepubliceerd wordt het dieet niet vergoed door de verzekering of aanbevolen via de richtlijnen van de GGz. De groei van ADHD medicatie is jaar na jaar blijven doorzetten met 20%+ per jaar. De Gezondheidsraad uitte enkele weken geleden een officiele waarschuwing dat het zich ernstig zorgen maakt om het welzijn van de hersenen van kinderen vanwegen een verviervoudiging van ADHD medicatie voorschriften in de recente jaren.

  De psychiatrie controleert als ‘medische autoriteit’ met haar omstreden medische dogma alle geldstromen.

  Tientallen miljoenen euro’s belastinggeld verdwijnt jaarlijks naar omstreden genetisch onderzoek naar ‘ADHD-genen’ terwijl er geen bewijs is dat de ziekte ADHD bestaat en geleerden in kranten ‘roepen’ dat ADHD bedrog is. (zie de voorpagina van Knack met 700.000 lezers)

  http://www.zielenknijper.nl/publicaties-over-adhd-fraude-in-grote-media.html

Mogelijk interessante boeken

Denken over geneeskunde Wie is van hout ... Metanoia Uw brein als medicijn
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net