Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Studente beschrijft dwangbehandeling bij Mondriaan Zorggroep in Heerlen

Datum: 5 juli 2013, 09:12

Door Diana van Landeghem (zie ook: Dankjewel dokter de Vries)

Eind 2009 werd ik opgenomen, met een zogenaamde psychose, op de John F. Kennedylaan 301 te Heerlen, in een ziekenhuis van de Mondriaan Zorggroep.
Ik heb daar zulke vreselijke dingen gezien en meegemaakt, dat ik besloten heb om dit op te schrijven. Ook in de hoop, dat dit bekend wordt. Zodat mensen dit ziekenhuis voortaan zullen vermijden, en misschien, zodat een en ander in dat ziekenhuis er ook anders aan toe zal gaan.

Ik werd dus op de afdeling gebracht per ambulance. De deuren werden op slot gedaan. Tot dat moment, had ik altijd veel rust gevonden in wandelingen.
Ik vroeg (dus) of ik een stukje mocht wandelen, eventueel met iemand erbij.
Ik kreeg te horen dat ik (opeens) een IBS had en dat ik niet van de afdeling af mocht. Toen begon de moed mij al in de schoenen te zinken.
De dagen, weken, daarna werd ik regelmatig, om de meest onbenullige redenen, in een van de isoleercellen van de afdeling opgesloten, soms zonder eten en drinken.
Als ik mijn stem een beetje verhief, werd ik weer in de isoleercel opgesloten. Als ik iemand niet de hand wilde schudden, kreeg ik een enkeltje isoleercel.
Dit vaak gecombineerd met spuiten. Zo kreeg ik twee keer Cisordinol Acutard, waar ik zeer slecht op reageerde, en een keer een spuit Zyprexa.
Van de Cisordinol Acutard kreeg ik hele akelige geestestoestanden. De eerste keer dacht ik dat iedereen mij levend zou opeten, en bij de tweede injectie dacht ik dat alle mannen me zouden verkrachten en dan vermoorden.
Ik heb doodsangsten uitgestaan, totdat die ‘medicijnen’ stopten met werken.

In 2007 was ik al een keer eerder opgenomen geweest, bij twee instellingen in Groningen.
Ik reageerde toen zeer slecht op de dosering van de gegeven medicatie. Zo slecht, dat ik vier suïcidepogingen had ondernomen.
Bij de Mondriaan wilden ze mij een hoge dosering Cisordinol geven, en als dat niet vrijwillig was dan werd het, elke maand, ingespoten in mijn bil.
Ik praat hier over minstens 20mg Cisordinol, dagelijks.
Ik was heel bang dat ik deze hoge dosering, wederom, niet zou verdragen, met andere woorden: dat ik weer suïcidepogingen zou ondernemen omdat ik me door de dosering zo slecht voelde, dat ik geen andere uitweg meer zag.
Ik probeerde in gesprek te gaan met mijn behandelaren bij de Mondriaan, in de hoop dat ik met hen zou kunnen onderhandelen, dat ik bijvoorbeeld maximaal 10mg Cisordinol kon krijgen zodat ik er niet (heel) ziek van zou worden.

Probleem was, dat niemand tijd had om te praten en al helemaal niet de psychiaters. En als ze wel tijd hadden, dan was het eenrichtingverkeer: ik moest beseffen dat ik (heel) ziek was en dat de dokter het wel wist, ook w.b. de dosering medicatie. Er werd niet naar mij geluisterd.
Ik kwam zo nog enige weken door, in doodsangst voor de medicatie. Ik dacht echt dat ik naar het schavot gebracht zou worden!

In die paar weken ging het steeds beter met mij. Ik begon weer normaal te slapen, ik at weer en mijn denken werd weer wat helderder/realistischer.
Maar dit leek niet gezien te worden, en op een gegeven moment werd ik door zes mensen de isoleercel in gesleurd, werd ik vastgehouden en werd de spuit gezet. Cisordinol voor de hele maand.
Ik had die rotzooi helemaal (niet) meer nodig.. het was al vanzelf beter met mij gegaan!

Ik heb in 2010 acht keer geprobeerd om mezelf van het leven te beroven, door de (hoge dosering) medicatie en de nare, onpersoonlijke, ziekenhuis-omgeving.
Pas in 2011 kwam ik op 10mg Cisordinol, en vanaf toen heb ik weer een normaal leven kunnen opbouwen.
Ik ben (ook) meteen naar Groningen verhuisd, om nooit meer met de Mondriaan Zorggroep te maken te krijgen.

Ik lijd nog steeds aan het trauma, dat ik in Heerlen bij de Mondriaan Zorggroep meegemaakt heb, zo erg dat ik een tijdje flink aan de drank ben geweest en, nog steeds, last heb van fikse depressies.
Ik ben nu met een psycholoog in gesprek om te kijken hoe ik die belevenissen een plek kan geven, hoe ik ze kan verwerken.
Het zal nog wel even duren, voordat ik er overheen ben.

Maar wat ik nu wel kan doen, is mensen waarschuwen voor deze instelling, dat het bij de Mondriaan alleen om machtsvertoon van psychiaters gaat, en niet om de patiënten.
En dat als je enigszins gezond van geest bent, je daar beter ver uit de buurt kan blijven.

Diana van Landeghem

ps de doktoren die al die dingen uitvraten heten Mariet Palmen en Joost Acampo
er waren wel betere, maar de meerderheid was zoals boven genoemd
pss ik heb wel meer verhalen over die plek gehoord, bijvoorbeeld dat mensen daar ook vastgebonden werden op bedden, en dan een spuit kregen
psss graag zou ik meer verhalen van mensen willen horen, die ook op die plek opgenomen zijn (geweest)

 
 • Roel Adema

  Sluit assen ook maar bij dit verhaal aan.

  Als je enigzinds gezond van geest bent,, moet je maar Leren begrijpen dat dat niet zo is. en dit soort mensen zijn kern gezond. en zei zijn met plakaatwijze de best van het land?.

  Daar word je toch een beetje “psychisch van”

  nee inderdaat zij weten EXACT hoe dat IN ELKAAR STEEKT!

  na een korte notitie uit zelfverantwoording werkt mijn verzekering daarom ook niet meer mee.

 • Roel Adema

  en een ander zit thuis zich helemaal vol te gieten!

 • Gerard Wensink

  Wie controleert de politie, rechtspraak en de psychiatrie als iemand wordt opgenomen? Wat als een advocaat “in het complot zit”, net zoals politie, psychiatrie en rechtspraak ook. Het lijkt absurd, maar het gebeurd. Ten onrechte wordt iemand dan “behandeld mbv justitie”. Wie onderzoekt zo’n geval van misbruik als niemand iets doet? Ook amnesty international of ombudsman of wat dan ook.

  Stel je eens voor dat ze mensen uit de weg willen ruimen, net als het geval in duitsland met die Gustaf, dan DOEN ze dat toch gewoon, en niemand die het opvalt.

  Als iedereen het er mee eens is dat dit allemaal zo maar kan, of men weet van niks, of wat dan ook, dan moet er toch een keer een rel komen? Dan doet men toch hetzelfde als Hitler en Stalin en zo?

 • Gerard Wensink

  Ondertussen sleept de psychiatrie voor tonnen per patient weg uit het ziekenfonds zeg maar. Het lijkt wel een melk koe. Die gasten lachen zich allemaal dood omdat ze er ook nog eens bakken met geld voor krijgen. 25.000 per maand opname. En je wordt alleen maar geterroriseerd zodat ze je nog verder plat kunnen spuiten. Alleen een stabiel persoon overleeft zoiets of je moet ontsnappen. Voor je het weet ben je dood door medicatie. En dat is waarschijnlijk de bedoeling. Of je nou gek bent of niet, als ze je kapot willen maken is de psychiatrie de geëigende weg. Na een tijdje behandelen zijn die gasten toch niet meer in staat zich te verdedigen. Dat ze al die klokkenluiders ook nog niet behandeld hebben he? O, die waren ja eerst in de media, en nog niet “gek” gemaakt en opgenomen.

 • Arjan

  Mensen keuren het niet goed als ze te weten komen wat er in de psychiatrie gebeurt. De psychiatrie heeft een soort alleenheersende en onbespreekbare status in de samenleving omdat het een erkend medisch specialisme (wetenschap) is waar je als individu, politie agent of politicus in principe niets tegen kunt inbrengen. Een wetenschap heeft een voorname positie in de democratie. Je kunt als politicus of zelfs meerdere politieke partijen samen niet zomaar zeggen wat de psychiatrie moet doen.

  Als politicus kun je in principe niets tegen het woord van een medische
  beroepsgroep of status quo van een wetenschap inbrengen en heb je je aan
  te passen.

  Jarenlang heeft de Tweede Kamer publiekelijk schande gesproken van de escalerende medicalisering van kinderen of de opsluiting van onschuldige meisjes en kinderen in een isoleercel voor soms meerdere jaren.

  Maar de stijging in aantal voorschriften ging jaar na jaar onverminderd hard door. Dan voel je je als overheid te kakken gezet.

  De Tweede Kamer (alle partijen samen) en de minister van Gezondheid Edith Schippers spreken nu letterlijk van een ‘aanvalsplan tegen de psychiatrie’ (specifiek het medicaliseren van de jeugd)

  http://www.zielenknijper.nl/minister-verstuurt-kritische-brief-over-adhd-aan-alle-artsen-in-nederland.html

  Ook over de opsluiting van onschuldige meisjes en kinderen in een isoleercel voor soms meerdere jaren is door politici jarenlang publieke schande van gesproken in de media.

  http://www.youtube.com/watch?v=i5IWFDY_oNo

  De psychiatrie bleek matig tot niet gemotiveerd om te veranderen. Uiteindelijk heeft de overheid de psychiatrie met sancties moeten forceren om te veranderen.

  Zie bijvoorbeeld VVD kamerlid Anoushka van Miltenburg (nu kamervoorzitter) over de isoleercel opsluiting onder erbarmelijke omstandigheden, waarvan ze schande spreekt en zegt; “dit ligt niet aan geld of een gebrek aan persooneel, de psychiatrie wil het zo, het is de cultuur van de psychiatrie”

  http://www.youtube.com/watch?v=evF3K9D52fo

  Of zie CDA kamerlid Cisca Joldersma: “Patiënten worden levend begraven in een isoleercel”.

  http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/05/12/antwoord-op-kamervragen-over-langdurig-verblijf-van-psychiatrische-patienten-in-de-isoleercel/cz-3001288.pdf

  Ook politie, rechters, huisartsen en verpleegkundigen weigeren geregeld mee te werken aan de psychiatrische praktijk. Verpleegkundestudenten die afkeuren wat ze hebben gezien, worden duidelijk gemaakt dat ze hun kritiek beter voor zichzelf kunnen houden.

  Er zijn rechters die uitten dat ze het onmenselijk vinden wat er in de psychiatrie gebeurt, en die de psychiater kritische vragen stellen over wat hij beweert, en een RM of IBS niet geven als de psychiater zich niet blijkt te kunnen verantwoorden voor de ‘leugens’ waar patiënten het vaak over hebben.

 • Arjan

  Politici kunnen pas wat doen als iemand aan de bel trekt. De psychiatrie heeft lobbygroepen en miljarden aan budgetten vanuit de farmaceutische industrie om politici over te halen om ze meer macht en middelen te geven. Maar je kunt zelf tegenwoordig ook veel bereiken, door er over te praten op social media, online fora, via opinie peilingen / enquêtes en door politici een (zeer nette) e-mail te sturen met vragen over waarom bepaalde dingen gebeuren en of de politici daar weet van hebben.

  Door sociale media krijgen politici met goede bedoelingen de overhand en de kwade die het van de ‘duisternis’ moeten hebben (er ongezien mee weg komen), hebben steeds minder kans.

  Als voorbeeld, verpleegkundige Iris Mourits trok twee jaar geleden aan de bel over de onmenselijke behandeling van de gehandicapte jongen Brandon, die met riemen aan een muur werd vastgebonden.

  Doordat Iris erover ging praten in de media, kreeg de politiek de mogelijkheid om snel maatregelen te forceren waartegen de psychiatrie (ivm de media ophef) niets tegen kon inbrengen.

  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1044629

  Iris heeft nu een eigen website waarop ze kritische berichten schrijft:

  http://partijvoordegezondheid.webklik.nl/page/uit-het-nieuws-geplukt

 • Sarah Morton

  Beste Diana,

  moedig om je verhaal te vertellen. Via Internet en de media kun je de ‘wereld’ duidelijk maken wat er gebeurt achter gesloten deuren.
  Ik ben weer eens geschokt, vooral dat je om kleine dingen in de isoleercel verdween en je signalen en wat je aangaf niet gehoord en gezien werd.
  Het is een repressief klimaat en vrijheid van meningsuiting is wel het laatste wat je er zult tegenkomen.
  Het is belangrijk om je stem te laten horen.

  Hopelijk gaat het beter en kan die psycholoog je helpen om het een en ander te verwerken.

  Ik geloof in autonome hulpgroepen, waar men niet met macht en dwang werkt, maar vanuit inzicht en betrokkenheid.

  Groeten,
  Sarah

 • Aram

  We krijgen geen medicatie om ons te genezen, maar om ons ziek te houden. Dat begint al vanaf de geboorte bij het vaccineren. Bekijk maar eens deze documentaire:
  http://www.youtube.com/watch?v=U25AtWcERko&list=PLED97AFA83A4B77B8

 • Skeeter

  Ik ben op mijn dertiende opgenomen geweest daar in Heerlen in Wickraderheem, de jeugdafdeling van de Mondriaan Zorggroep (zelfde locatie).

  Ik kwam vrijwillig (hoewel met tegenzin) binnen en moest in de isoleercel slapen voor mijn veiligheid, met de deur open. Zodat ze me in de gaten konden houden wegens suicidaliteit, totdat een arts met me kon spreken om de ernst van de situatie te beoordelen. Ik was het er niet mee eens dat ik in de isoleer (met deur open ‘time-out’) moest slapen en werd bijna elke nacht gesepareerd en meerdere malen gefixeerd op het bed.

  In de eerste twee maanden van mijn opname (totaal zes maanden) ben ik om de minst en geringste dingen gesepareerd. Ik was puberaal en de separeer diende als straf voor slecht gedrag. Dingen als; voeten op een bijzet tafeltje leggen, niet naar je slaapkamer gaan, te luidruchtig zijn, niet mee helpen koken op zaterdag. Alle kleine conflicten op momenten dat ik niet een gevaar was voor mezelf leidden naar separaties, in bijna alle gevallen door 6+ mensen, erg gewelddadig en vaak met zichtbare blauwe plekken etc. als gevolg.

  Ik voelde me onbegrepen en ongehoord, niemand luisterde naar me en er werd letterlijk gezegd dat ik niet echt ziek was en aandacht zocht, maar toch zat ik er met een IBS en even later een RM en had ik absoluut geen geschiedenis van een gedragsstoornis, in tegendeel. (Bij de RM moeten ouders wettelijk aanwezig zijn op die leeftijd, echter mijn moeder hoorde achteraf dat de RM was bevestigd en heeft geen zeggenschap gehad, en ikzelf was niet in staat me te verdedigen doordat ik nauwelijks doorhad wat er allemaal gebeurde. De advocaat die ik kreeg toegewezen zei dat ik het best gewoon kon luisteren en instemmen omdat een RM nodig was, dus stond in feite ook aan hun kant)
  Nu een heel aantal jaren later denk ik er nog dagelijks aan en terwijl ik op een wachtlijst sta voor therapie realiseer ik me dat een van mijn grootste trauma’s mijn opname is. Ze hebben me mijns inziens zieker gemaakt, niet beter.
  Nog iets opvallends is dat ik mijn dossier heb aangevraagd en de eerste twee maanden daaruit missen, het lukt me vooralsnog niet te achterhalen hoe dat komt en of dit een fout is of dat dit bewust niet is meegegeven.

  Ik kan nog uren doorgaan over alles wat er is gebeurd, dat ga ik niet doen, maar ik ben wel bijna klaar met een boek (autobiografie) over deze periode specifiek en ik hoop dat die gepubliceerd zal worden en er aandacht komt voor dit probleem.

 • karin

  niet veel verandert helaas, het is al een tijd geleden 1995 dat ik daar zat, verschrikkelijk ben daar toen 3 maanden gesepareert. personeelstekort was er toen. zware medicatie had ik 7mg haldol in combinatie met dippiperon 15 was ik. ik kon alleen maar hangen en kwijlen en ook dan werd je gesepareert want je mocht niet op de bank hangen, dan moest je maar in bed gaan liggen. soms werd ik vastgebonden als je opstandig was en kreeg ik een spuit geen idee wat. ik was dan 3 dagen van de kaart dikke tong en slapen slapen slapen. de separeer was inderdaad een straf zelfs als ik tijdens de afwas per ongeluk een bord liet kapot vallen sprongen ze op me en werd ik afgevoert. ik moest zo op mijn tenen lopen dat het natuurlijk steeds vaker escaleerde. nu 17 jaar later heb ik nog steeds last van de zware medicatie, heb in die tijd vanalles geslikt elke psychiater had zijn eigen wonderpilletje. tijdje terug heb ik eens half milligram haldol geslikt, ik ben jaren opgenomen geweest als kind maar ben er echt niet beter uitgekomen. van die halve milligram haldol had ik het effect alsof ik maanden een hoge dosis nam, heb het gelaten bij halve milligram, 2 weken afgekicked met zelfmoordneigingen wat was dat naar zeg. met de psychiater besproken maar die had daar nooit van gehoort kon ook niet. als ik andere medicatie pak waar je rustig van zou moeten worden, word ik pas echt gevaarlijk manisch en agressief. ik heb geen vertrouwen meer in de reguliere zorg, en psychiaters hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. met pillen alles onderdrukken werkt niet op de lange termijn.maar helaas deze mensen zijn meestal te arrogant om hun falen in te zien . ze zijn zelf ziek, niet bewust.

 • karin

  onbegrepen en ongehoord precies zo voelde en voelt het nog steeds. jij bent slecht en er is niks aan te doen is de boodschap wat ik nog steeds voel.

 • Melanie Jansen

  Die Gerard Wensink zit steeds mijn dochter lastig te vallen.
  Hij heeft haar gevraagd of hij in haar onderbroekje mocht kijken. Ze is nog maar 10 en als ik aangifte doe, krijg ik te horen dat dit niet kan omdat hij geestelijk ziek is. Ziekelijk.
  Zijn er hier geen medicijnen voor?

 • Ryanne Frizzle Nizzle

  Ik sta niet eens verbaasd , ik heb ook deze wantoestanden gezien in Oss, te schofterig voor woorden.

 • roelie bonestroo

  ik zit hier in ggnet onterecht: nu gisteren meteen door valse ggnet mensen met spoed hier heen gesoufleerd voor de tweede keer onterecht.
  de reden word lastig gevallen telefoon terreur over sex rotzooi en bedreigd dat ik aids zou hebben onterecht.
  en omdat ik reageerde kwaad reageerde hierop hebben ze me naar ggnet warnsveld gesotemiterd en me dwangmedicatie gegeven sisordinol en dat is psychos rotzooi en had dit aangekaard bij de sp raad omdat er geen patent op zit.
  en heb geen pschychose maar was alleen kwaad in deze maatschappij mag je thuis dus niet kwaad worden dat je door telefoonterreur word lastigevallen.
  wat is dit voor maatschappij tegenwoordig

 • bart

  Je hele stuk riekt naar onwaarheden. Mensen worden niet in isoleercellen gezet omdat ze geen hand willen geven. Ook worden mensen niet gedwongen opgenomen als ze geen gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Er moet wel degelijk iets ernstigs aan de hand zijn.

 • Dood aan Arjan Dokelaar

  Jezus gast rot nou eens een keer op met je kut site en je paranoide stoornis.

  Je hebt gewoon meerdere namen hier. Manipulerende idioot. Ga gewoon eens dood.

  Arjan Dokelaar. Je verzint gewoon dit artikel. Je bent gestoord en ik hoop dat je binnenkort door je kop geschoten wordt.

  Achterlijke debiel.

 • rr

  mondriaan gaf mij ook te hoge dosis tabletten wilde niet naar me luisteren, zou gesprek hebben samen met me vrouw,dat hoefde niet erg onvriendelijk en niet client gericht ik was er 1 keer paar daagjes

 • bertruida

  Zijn allemaal van die vieserikken

 • Mensen worden vaak om politieke redenen opgenomen. Politie komt met honden isoleercel binnen en je wordt platgespoten. Ja als je boe zegt zit je al voor weken in de isoleer naakt dat hebben ze graag. justitie is niet voor niets de grootste inkoper van isoleercellen bij de GGz. Als mensen niet strafrechtelijk zijn te vervolgen en recht zoeken is daar de BOPZ.

 • Icesurfer

  Welterhof of zoals het nu heet Mondriaan is een heel beroerd psychiatrisch- dwang- instituut.

 • Icesurfer

  Advies zorgvragers in regio Heerlen, verhuis naar regio Maastricht !
  Advies politiek regio Heerlen, regio Landgraaf, sluiting Mondriaan !

 • Icesurfer

  Sluiting Mondriaan Heerlen !

 • Icesurfer

  Mondriaan Heerlen staat op zwarte lijst.

 • Icesurfer

  Welke “zorginstituten” zijn in ons land nog bijzonder berucht ? Wegens ernstige schendingen mensenrechten ? Direkt sluiten !

 • JeroenScholten

  Het klinkt misschien als een verward verhaal, (sorry, van mij is dit ook een aanname, ik wil je niet boos maken) maar de woede die achter je verhaal schuilgaat is wel werkelijk, het ging op de afdeling vast niet goed en dat heeft veel impact op je gehad, dat had nooit mogen gebeuren, en heeft je de zorg doen mijden. (En dit is misschien maar beter ook, terug in de separeer doet je vast meer mentale schade dan zorg mijden.)
  Sommige dingen die op een afdeling gebeuren kunnen ook heel anders, en je hoeft geen dokter te zijn om dat te snappen, vaak is fraude daarbij een groot probleem…
  En eenzame opsluiting???
  Dat is iets waar ik toch zó misselijk van word…. Ennal helemaal de manier waarop zoiets gebeurd…. Regelrecht Bah!!!!!!!
  Soms zijn mensen uiteindelijk zó bang dat ze eraan komen te overlijden, iets dat nooit en te nimmer mag voorkomen, geen 100 keer,, geen 10 keer, en ook niet 1 keer!
  En zeker voor mensen met Claustrofobie, daar is geen extra aandacht voor. (Zoals mijzelf.)

 • JeroenScholten

  …Maar dan moeten mensen wél aandacht en erbij blijven, afzondering alléén berokkent alleen maar meer schade achteraf en leid tot meer separaties.
  Het zijn geen honden die je ff in een hokkie stopt en langdurig laat zitten zonder enige vorm van menselijke aandacht, zelfs bij honden heeft dat een grote impact…

 • Koen

  Wie twijfelt aan dit verhaal moet op uitzending gemist maar eens de uitzending van nieuwsuur van 16 juni maar eens bekijken.

 • Koen

  Bart bekijk de uitzending van nieuwsuur 16 juni maar eens op uitzending gemist.

 • Koen

  Correctie. 17 juni

 • pearlie83

  Ben je er ooit zelf in behandeling geweest?? Ik ben er nu 2 jaar in behandeling, en ik kan alleen maar zeggen dat ze hun uiterste best doen om mij goed te helpen….ik ben doodsbang voor een eventuele opname, en “gelukkig” zijn ze bij Mondriaan juist heel terughoudend met opnames. Je krijgt niet zomaar een IBS, etc etc….ik vind het altijd een beetje raar wanneer mensen vertellen dat ze zomaar werden opgesloten, etc etc. Als je verhaal ECHT waar is…waarom ben je dan niet naar de PVP (Patienten Vertrouwens Persoon) gegaan om een klacht in te dienen???

 • kitty

  Oja..ik heb dit ook meegemaakt in Warnsveld..als ze alleen al dachten..van misschien wordt ze vanavond wel lastig..stpten ze je in de separeer..heb er 20 jaar dat dato..nog last van

 • Frans

  De kernsymptomen van een psychose zijn wanen, hallucinaties en achterdocht. Het is dan ook logisch dat je de opname op deze manier ervaren hebt, heel veel patiënten hebben immers dezelfde ervaring. Geloof me, de behandelaren hebben het beste met je voor, echter door de wanen en achterdocht die voortkomen uit de psychose zul je dit niet zo inschatten en kan het juist lijken alsof de behandelaren je tegenwerken. Dit is een onderdeel van de psychose en hier kun je niets aan doen. Verder wordt er niet zonder gevaar voor jezelf of je omgeving een IBS of RM afgegeven, dit moet namelijk getoetst worden door een onafhankelijke rechter.

 • Marianne Benjamins

  Diana goed zo meisje Je hebt helemaal gelijk hoor ik spreek uit ervaring wil je de shit besparen van mijn verleden maar een ding wil ik hier kwijt ik was zwanger van Kim 21 jaar geleden en ze wilde me dwingen tot een abortus heb ik niet mee ingestemd ik ben vast blijven houden aan mijn geloof!!! Geen abortus!!! toen ze dat niet lukte

  heb ik 32 !!!!!! weken op de separeer doorgebracht. 32 weken een heel jaar echt waar op 3a tussen de heroine hoertjes en criminelen…..En dus ook met Kim als kleine baby maar dat was gelukkig op 3b open afdeling niks slechts over te zeggen! Daarom ik noem mondriaan het gesticht en P. Dieters als hoofd van bc (begane grond criminelen) is de grootste boef haha Maar ook leuke dingen meegemaakt hoor Dieters en zijn vriendin opgesloten op die zelfde kut separeer echt waar en laten zitten he de deur niet meer open gemaakt tot dat iemand kwam informeren waarom niemand de telefoon opnam hahaha lachen!!! He Patrick en Jaqueline. Die kut scheve klok en ik flikkerde altijd de matras op de grond die gingen ze smorgens weer op bed leggen tsja en toen had ik dus die deur dichtgegooid hahahah. Maar dat is 1 jaar van mijn psychiatrisch leven het loopt al vanaf 1979 dus….. Veel succes daar in groningen hoor!!!!

 • Marianne Benjamins

  jeroen snap precies wat je bedoeld!

 • Marianne Benjamins

  Wel door die KUT lui alledrie mijn kinderen kwijt geraakt en heel wat liefdes!!! Geen begrip!!! Alleen kimmetje komt nog! Denk daar maar eens aan personeel van alle gestichten op de wereld als je nog eens een advies uitbrengt! Rumia Bose!!!! Jeroen van Dijk en ja alweer Patrick Dieters!!!

 • Marianne Benjamins

  En natuurlijk Chris Vleugels!!!! Onze geweldige Huidige |Directeur te Heerlen en idd allemaal naar Vijverdal Maastricht een heel stuk relaxer!

 • Sjoerd

  Klopt als een bus Bart en zeker geen onwaarheden. En bij binnenkomst eerst de separeer in spuit in je reet kleding uit en een pon aan papierenpisbak een kussen waar je op slaap en zit geen tv niet Roken.

 • peter

  marianne wij kennen ons heel goed.
  ik heb je leren kennen op bc en je was een vervelend individu.
  begrijp me niet verkeerd maar de waarheid moet gezegd worden.
  maar je mag mij persoonlijk benaderen peterbosman60@hotmail.com.
  wacht in spanning af op jouw reactie.

 • Marianne Benjamins

  Beste Peter ben jij niet die leraar Nederlands die probeerde mijn beste vriendin Marlies te versieren!

 • Marianne Benjamins

  ??????????????????????????????????

 • Marianne Benjamins

  Welterhof is veranderd ten gunste moet ik zeggen, Het oude gebouw gaat tegen de vlakte, er staan nu hyper moderne gebouwen! En ik moet zeggen als Bi(populair) patiënte Ze helpen je echt!!

 • Marianne Benjamins

  eindelijk inzicht na 35 jaar

 • Marianne Benjamins

  En als we frans Jehar ik weet niet meer de juiste naam de oprichter van welterhof niet hadden gehad werden we mss wel als vroeger allemaal op de brandstapel gegooid! Trouwens Diane er is een cliénten raad zelf voorzitter en secretaresse van geweest een klachtencommissie waar ik na iedere opname wel een klacht heb ingediend, en de laatste heeft Jeroen van Dijk( de vader van rebbel trebbel} zijn excuses aangeboden! Mooi toch?en ibs en rm’s vecht ik altijd aan zit je wel war langer vast maar altijd gelijk gekregen binnen no time weer lekker thuis bij de veestapel!

 • Marianne Benjamins

  inderdaad veel relaxer, maar totdat de drugsverslaafden een wietveld aan de maas ontdekken haha allemaal stoned ikke niet hoorheb nooit drugs nodig gehad om me lekker te voelen! maar de dealer komen in M’trcht de drugs aan het hek tussen de paarden en de buitenplaats afleveren, en in welten gooien ze het gewoon over de muur van de gesloten afdeling en de bewakers van de TBS kliniek kijken er naar en lachen met een big smile! nou jullie weer! Ik heb op de paaz in het Catharinazieken huis gelegen in 1984 nou daar gebeurd het niet hoor en de RPI in eindhoven is ook heel fijn nooit iets gehoord van drugs overlast! Dus……….. ik weet het ook niet meer.

 • Jonella Vandenoever

  in de psychiatrie, kan je beter uit de buurt blijven juist. sommige hulpverleners praten je een schuld gevoel aan. de fouten die er worden gemaakt, geven ze echt niet toe!

 • Tjitske

  Hallo diana,

  Jou verhaal lijkt bijna op mijn verhaal!Ik heb in 2001 in mondriaan in maastricht toen nog oud vijverdal gezeten.
  Bijna soortgelijke behandelingen ondergaan of wel erger..
  Goed dat je je verhaal hier zet.
  Veel mensen geloven je niet maar wat je zegt is waar!
  Een rechtszaak begin je niet tegen zo’n instelling maar ik vind je dapper dat je je verhal hier neer zet en het is fijn te weten nu ik dit lees dat ik niet de enige ben!

 • Avalon442

  Ik he zelf in 2010 ook bij de gesloten afddling gezeten de bb afddling op mondriaan welterhof ,
  Dit soort toestanden gebeuren hier erg vaak ,
  Zelf heb ik dingen op mijn afdeling gezien en meegemaakt waar elk mens trauma s van overhoudt, dit met betrekking tot het machtsmisbruik psychiaters en personeel,
  Ik kwam daar voor detoxatie medicatie en drugs,
  Dus mocht ik ook 2weken niet naar buiten toe , als ik shag wilde hebben moest ik mn pinpas met pincode aan t personeel geven zodat als hun tijd hadden en zin ik shag kon krijgen .
  Na 2 welen op flinke medicatie gezet te zijn ( van fluanxol naar zyprexa) in hoge dosisen kreeg ik last van paniekaanvallen , ( die ik al jaren niet zo erg meer had gehad) en in 1 van de woonkamers kreeg ik last van ongecontoleerde schokken door mn hele lichaam , dir kwam nadat ik een conflict had met petra ( afdelings vedpleegkundige) over dat ik 3 minuten te laat binnen zou zijn gekomen op mn eerste dag uitgang .
  Dat was die dag voor de eerste keer .
  Een paar andere mensen van de afdeling kwamen bij me staan om me te helpen maar dat werd gezien door personeel en drect werd iedereen van me weggehaald en kreeg ik te horen op een zeer harde manier , je met eens stoppen met dit gedoe , je maakt andere mensen bang , dus ben ik naar mn kamer gelopen eigenlijk boos , kwam petra achter me aan gestormd en liep mee mn kamer op , ze heeft me daar compleet gehersenspoeld en gezegd dat mijn waarheid niet de waarheid is en dat ik ziek was en daardoor geen realiteit kon zien , ik heb toen zo enorm boos geworden dat ik petra uitgescholden jeb voor paardekop, en dat ze nu van mn kamer moest ophoepelen met dr zogenaamde hulp.
  Dus hierna werd de psychiater geroepen en daar kreeg ik n gesprek mee
  Ik heb duiddlijk uitgelegd wat er gebeurd was en toen zij dit groentje mij ff dat ik zou lijden aan waanideeeen , en dat ik mezelf aan hun moestst overleveren om beter van te worden .
  Vanaf dat moment dacht ik eraan om overgeplaatst te wlrden naar sittard .
  Ik heb tijdens deze 2 weken een relatie gekregen met een andere patient van deze afdeling en dat mocht niet volgens hun protocollen.
  Dat was voor hun de druppel om mij over te plaatsen naar sittard toe ,
  Toen ik daarheen mocht heb ik drie dagen lang gehuild over wat zich binnen welterhof afspeeld.
  Een vrouw die psychotisch waren die zich uitkleede in het rokershok , werdt door 2 personeelsleden danny en nog een mevrouw over de gang heen getrokken aan haar armen ,
  Die dag hebben we die vrouw niet meer gezin op de afdeling , zal wel in de isoleercel gegooid zijn , platgespoten.
  Wat ik ook heel erg vond daar is de diefstallen die er plaatsvonden .
  Je kon niks onafgesloten op je kamer laten liggen .
  Wat ik nog het lachwekkende vind aan de opname van welterhof is dat ik later toen ik daar weg was getest ben op psychose gevoeligheid en schizofrenie doot psyq heerlen , en ie conclusie was dat ik niet lijd aan waanideeen en dus welterhof personeel je dus labelt met een etiket met wat hun denken dat je hebt om macht over jou uit te oefenen zodat je jezelf helemaal kwijt raakt .
  Nadat ik daar wegwas bdn ik me beter gaan voelen en heb ik een normaler leven kunnen opbouwen ,
  Wel loop ik nkg bij hulpverlening voor de trauma s die ik op wdlterhof heb opgelopen , en met de paniekaanvallen die door hun handelen en medicatis weer heel erg zijn geworden .
  Ik ben nu bijna 8 jaar weg van daar , gebruik geen medicatie meer , ben nu bijna 8 jaar drugs en medicijn vrij.
  Daarom ben ik ook superblij dat de welterhof gesloopt wordt , want wat de patienten daarhebben moeten doorstaan is vaak niet humaan te noemen .

 • Miranda Senden

  Ja ja. Beetje overdreven allemaal. Maar ja, geschreven door een puber.

 • cin encin

  Mondriaan Heerlen slechte zaak. Zeker de machtsvertoon van Joost Acampo.
  Ik heb moeten vechten om eruit te kunnen. Lachend zeiden ze je heb toch geen plek om ergens heen te gaan dus je moet wel blijven.
  Ze deden onderling een weddenschap kijkend hoelang het duurde dat ik weer terug zou komen.
  Dream on, na 6 jaar ben ik nog steeds weg van jullie en dat blijft zo.

Mogelijk interessante boeken

Uw brein als medicijn Slikken Morgen ben ik een leeuw Medicijnen 2004-2005
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net