Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

Stigma psychiatrische ‘labels’ niet beperkt tot het publiek

Datum: 24 augustus 2008, 07:41

Het doel van de studie is het evolueren van het effect van een psychiatrisch label op een verondersteld volkomen normaal persoon bij laatste jaars geneeskunde studenten aan een Nigeriaanse universiteit.

Methoden: Een ondervraging met secties op demografische informatie, een enkelvoudige paragraaf geval omschrijving om een normaal persoon te definiëren, een sociale afstand schaal en vragen over verwachte lasten werden gebruikt om reacties teweeg te brengen in 144 laatste jaars geneeskunde studenten die bekend zijn met psychiatrische terbeschikkingstelling.

De studenten bestonden uit twee willekeurig toegewezen groepen; groep A ontving een geval beschrijving van een persoon met een psychiatrisch label terwijl groep B dezelfde geval beschrijving ontving zonder dat het persoon een psychiatrisch label had.

Resultaten: Bij groep A reageerden 68 (47.2%) van alle studenten op de ondervraging en bij groep B reageerden 76 (52.8%) op de ondervraging.

Er was statistisch gezien geen verschil in leeftijd (p = 0.187) en geslacht (p = 0.933) tussen de twee groepen studenten. De studenten uit groep A (met psychiatrisch label) die reageerden op de ondervraging zouden hun huis niet verhuren aan de patiënt (p = 0.003), zouden niet naast de patiënt willen wonen (p = 0.004) of toestaan dat hun zus zou trouwen met de patiënt (p = 0.000) in vergelijking met studenten in groep B (zonder psychiatrisch label).

Groep A verwachte eveneens dat de man ze zowel fysiek (p = 0.005) als emotioneel (p = 0.021) zou uitputten in een relatie met de patiënt.

Conclusie: de resultaten sterken de veronderstelling dat het stigma verbonden aan psychiatrische stoornissen niet gelimiteerd is aan het publiek; geneeskunde studenten zijn eveneens onderdeel van de stigmatiserende wereld.

Er is om die reden een noodzaak om de kwesite met betrekking tot stigmatisering en de vermindering daarvan onderdeel te maken van de geneeskunde studies.

Auteur: Olawale O Ogunsemi, Olatunde Odusan en Michael O Olatawura
Credits/Bron: Annals of General Psychiatry 2008, 7:15

 

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Psychiaters te koop? Morgen ben ik een leeuw Wie is van hout ...
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!