Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Stigma: kritiek op psychiatrie = Scientology-onzin

Datum: 1 september 2008, 11:38

Kritiek hebben op de psychiatrie wordt door veel voorstanders van de conventionele psychiatrie, waaronder hoogleraren, psychiatrische organisaties en topmensen uit de media sector afgedaan als ‘Scientology-onzin’. Wanneer je ongezouten kritiek uit dan ben je volgens hen direct een Scientologist en moet je om die reden vooral niet worden geloofd.

Op mij, als niet-gelovige en zonder enige binding met de Scientology kerk komt het discriminerend over. Stel dat ik wel het Scientology geloof zou aanhangen, hoe kun je mij dan op die basis per definitie als ongeloofwaardig beschouwen? Het is pure discriminatie in mijn opinie.

Neem als voorbeeld de volgende reactie van het GGZ platform PSY op mijn vraag of ze naar deze website zouden willen linken:

Beste Arjen,

Bedankt voor uw aanbod om links uit te wisselen. We hebben uw website bekeken, maar omdat uw website is gelieerd aan Scientology en wij daaraan niet gelieerd willen zijn, maken we van uw aanbod geen gebruik.

Met vriendelijke groet,

Helene Hubers

redactie Psy

Postbus 1556

3800 BN Amersfoort

T 033 4608953

hhubers@psy.nl

www.psy.nl

www.psywerkt.nl

Inmiddels is mij verontschuldiging aangeboden voor de insinuatie en werd als reden voor het misverstand aangehaald dat het artikel ‘Psychiaters bedachten de holocaust’ op deze website ze deed vermoeden dat ik gelieerd zou zijn aan scientology. Het is wel degelijk een neutraal artikel waarin het aannemelijk wordt dat de ideologie voor massa sterilisatie en massa moord tijdens de holocaust in de psychiatrie is ontstaan en dat psychiaters al aan het concept hebben gewerkt voordat Hitler zijn boek Mein Kampf heeft geschreven of de Nazi partij was opgericht. Het heeft opzichzelf dus helemaal niets met de Scientology van doen.

Dan is er bijvoorbeeld nog de volgende reactie van een hoogleraar psychiatrie op een door een vriend doorgestuurd forum bericht van mij:

Op 31 juli 2008 14:38 schreef J.A. Swinkels <j.a.swinkels@amc.uva.nl> het volgende:

Elizabeth,

Dit komt rechtstreeks uit de koker van de scientologie kerk die in Nederland niet maar in België en Duitsland wel verboden is. De teksten zijn klinklare onzin en onjuis maar juridisch zo geformuleerd dat ze niet aan te pakken zijn.

Jan Swinkels

Prof. dr. J. A. Swinkels
Psychiater
Hoogleraar richtlijnontwikkeling in de gezondheidszorg
APC AMC
Meibergdreef 5 PAO-150
1105AZ Amsterdam
Postbus 75867
1070AW Amsterdam
T: 0208913568/559 (ma, di, don,vrij)
M: 0653300783
F: 0208913701
E-mail: j.a.swinkels@amc.uva.nl
T: 0302971100 (woe)

Wederom een felle reactie waarin de kritiek op de psychiatrie wordt afgedaan als “Scientology” gelieerd en om die reden onzin.

Het stigma beperkt zich echter niet alleen tot professionals in de psychiatrie zoals blijkt uit de volgende reactie van de directeur van het persbureau Nieuwsbank:

Beste Arjan Dokelaar

In reactie op jouw schrijven van 21-08-2008 18:50
> Beste Nieuwsbank,

> Ik wilde hierbij graag informeren wat er met mijn artikelen is
> gebeurt. Ik heb gisteren 2 artikelen ingezonden onder de naam
> Zielenknijper.nl, maar ik heb geen bevestiging van ontvangst of
> publicatie ontvangen op mijn e-mail adres arjan@zielenknijper.nl.

De beide berichten zijn door de redactie van Nieuwsbank geweigerd.

Het eerste bericht, De doofpot van het ‘Strattera schandaal’, is
geweigerd omdat het geen persbericht is maar een (kwalitatief slecht)
journalistiek product (zonder hoor en wederhoor). Nieuwsbank is
uitsluitend bedoeld voor persberichten, dat wil zeggen berichten uit
primaire bronnen. Dat betekent dat over de onderhavige kwestie alleen
persberichten van de vereniging Balans voor plaatsing bij Nieuwsbank
in aanmerking zouden komen.

Het tweede bericht is geweigerd omdat het een reclamepraatje was voor
een nieuwe website waarin een groot aantal vragen onbeantwoord bleven.
Zoals:
Is het waar dat enkele of alle medewerkers van zielenknijper.nl leden
zijn van de Scientology Church?
– Is het waar dat zielenknijper.nl door de Scientology Church wordt
gebruikt als dekmantel om haat te zaaien tegen psychiaters, zoals
passend in de ideologie van deze kerk?

> Is het wel toegestaan om nieuwsberichten die te maken hebben met de psychiatrie in te zenden?

Nee, wij plaatsen alleen persberichten. Persberichten definieren wij
als berichten bestemd voor de pers, afkomstig van een primaire bron.

Met vriendelijke groet,
Redactie Nieuwsbank
Jan Halkes

N\I\E\U\W\S\bank
interactief Nederlands persbureau
_________________________________
tel. 030-2881286  fax 030-2802114
postbus 5113, 3502 JC  Utrecht NL
http://www.nieuwsbank.nl/

Hoe is dit toch mogelijk? Is er dan geen ruimte meer voor een kritische blik op de praktijk van de psychiatrie? Als men echt eerlijk is dan is het toch een misdaad tegen de menselijkheid wanneer een psychiater een onschuldig persoon zonder dat hij of zij een ‘bewezen’ gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn omgeving, voor meerdere maanden in een isoleercel opsluit of zelfs met lichaams verkrampende potentieel dodelijke medicijnen laat injecteren onder dwang?

Is het dan niet logisch dat er mensen zullen zijn die daar iets van zeggen en opkomen voor die mensen?

Uit de video in het artikel “Doelstelling: Totale vernietiging van de psychiatrie” waarin de CEO van de Scientology kerk namens de CCHR spreekt over hun doelstellingen en prestaties in 2006 wordt een hoop duidelijk over de betrokkenheid van de Scientology kerk bij het uiten van kritiek op de psychiatrie maar desondanks kun je dergelijke kritiek toch niet omwille van hun geloof als onzin af doen?

Vergeet niet dat het in Nederland verboden is om mensen af te houden van noodzakelijk geachte behandeling. Indien de Scientology kerk leugens zou verkondigen, reken maar dat ze al lang zouden zijn aangepakt daarvoor en dat het een zeer grote rel zou veroorzaken zodat psychiaters hun naam kunnen zuiveren en iedereen weet dat psychiaters wel te vertrouwen zijn. Dat is nooit gebeurd, en dat heeft een goede reden. De kritiek is gegrond.

Ik ben geen voorstander van de Scientology kerk, en geen van onze team leden heeft enige binding met de kerk. Maar het streven van de Citizens Commission on Human Rights (CCHR) is erg nobel, ze helpen miljoenen mensen in de wereld die ten gronde zijn gericht door de psychiatrie.

 

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... Metanoia Afscheid van autisme en ADHD Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net