Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Als een oliemaatschappij van $180 miljard dollar het met gemak doet...

>>> hoe vaak wordt giftig afval in de oceaan gedumpt? <<<

CEO van Trafigura BV aan schipper: Voorbij Dover hoor, en zeker niet in de Oostzee

Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Stichting Ypsilon: “Adieu Schizofrenie”

Datum: 16 december 2011, 08:41 ~ Bron: PSY

Hoewel decennia neuro-psychiatrisch onderzoek zegt de vereniging voor ouders van patiënten met de diagnose schizofrenie: “Adieu Schizofrenie“. De ziekte bestaat ineens niet meer. De stichting bepleit om de diagnose vanwege het ondeugdelijke karakter af te schaffen en voortaan te spreken van “psychotische kwetsbaarheid”.

Bron: PSY (5-12)

Maar wat hebben psychiaters dan al die tijd gediagnosticeerd en behandeld in de hersenen bij mensen? Soms zelfs onder dwang!

Hoe kan het dat een oudervereniging de officiële diagnose van een ziekte zomaar verwerpt? En betekent dit dat rechters ongeoorloofd zijn uitgegaan van de autoriteit die de psychiatrie als medisch specialisme geniet wanneer zij mensen op basis van een psychiatrische diagnose ontoerekeningsvatbaar hebben verklaard?

Al deze vragen leiden tot centrale vragen over het theoretische fundament en de motieven van de psychiatrie. Wat wil de psychiatrie bereiken met de beïnvloeding van de hersenen van steeds meer mensen? Wat is het nut van het diagnosticeren en behandelen van onmeetbare ziekten in de hersenen die mogelijk niet echt bestaan?

Een antwoord op deze vragen lijkt er niet te zijn. Men verweert zich vaak letterlijk dat de psychiatrie zich niet bezighoudt met levensvragen en zich enkel richt op het behandelen van medische ziekten. (zie bijvoorbeeld prof. dr. René Kahn) Ziekten die dus mogelijk niet echt bestaan…

Stel dat de ziekten niet bestaan, wat wil de psychiatrie dan precies bereiken met de beïnvloeding van de hersenen van onder meer steeds meer kinderen? In de afgelopen 5 jaar is het aantal voorschriften antidepressiva met 230% gestegen naar een kwart miljard dagdoseringen. Ook het aantal voorschriften van antipsychotica stijgt excessief met gemiddeld 15% per jaar, ook onder kinderen (zie NRC Handelsblad).

Wat is de goede intentie van de psychiatrie ten behoeve van de mensheid?

Het antwoord lijkt te zijn: er is geen antwoord. Men stelt eenvoudigweg iets in de trant van, “waarom niet?”. Waarom zou de psychiatrie niet de hersenen van mensen mogen behandelen als die mensen zich daar beter door voelen? Ongeveer gelijk aan een paragnost die zegt: waarom zou een paragnost niet kanker mogen behandelen met handoplegging als de patiënt zich daarmee geholpen voelt? De ethische kwestie komt op sommige vlakken overeen met de kwestie over doping in sport, is het geoorloofd om de hersenen van jonge kinderen te beïnvloeden voor betere prestaties op school of in het familiare leven, of niet?

Buiten de ethische  kwesties en vragen over praktische gevolgen en risico’s gaat het om een aanzienlijke invloed in de hersenen van mensen waarbij er geen gedegen theoretische onderbouwing of intentie ten behoeve van de toekomst van de mensheid aanwezig lijkt te zijn. Aankwakkelen, c.q. menselijke problemen doven, lijkt het hoogste doel te zijn. Alsof het leven geen betekenis heeft. En dat is geen uitgangspunt waar de mensheid mee gediend is, het is functieloze uitbuiting.

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Met gezond verstand Haal je een moederband niet meer in? Morgen ben ik een leeuw Nieuwe wegen voor de geneeskunde
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net