Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Sterfte door gebruik van antipsychotica

Datum: 17 juli 2014, 00:09
Dit artikel is op verzoek geselecteerd uit het archief van hoogleraar Ivan Wolffers, en kan gedateerd zijn. Copyright © Ivan Wolffers

We weten van antipsychotica dat ze sterfte aan hart- en bloedvatziekten bevorderen. Dat gebeurt op meerdere manieren. Ze werken direct op het hart, maar ze zorgen ook voor aanzienlijke gewichtstoename en dat betekent een groter risico op hart- en bloedvatziekten. De kans daarop neemt toe met de leeftijd, de dosis, het al of niet chronisch gebruiken en met gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen. De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit – Food and Drug Administration (FDA) – waarschuwde in 2007 dat ouderen die antipsychotica gebruiken 1,6 tot 1,7 maal zo snel overlijden. Ook de keuze van welke antipsychotica gebruikt worden is van invloed. Het is bijvoorbeeld opvallend dat nota bene de moderne atypische antipsychotica giftiger zijn dan de oude antipsychotica. Dat blijkt uit onderzoek dat op 22 augustus 2009 in het respectabele medische vakblad the Lancet gepubliceerd werd (pagina 620-7).
Sommige mensen hebben geprobeerd te berekenen hoeveel levensjaren dat daadwerkelijk scheelt. Dat gebeurt dan meestal door journalisten en ze komen uit op 30 jaar korter leven (Elsevier) of 25 jaar (Wallstreet Journal). Maar het betreft hier schattingen en het berust grotendeels op natte vinger werk. Toch is het goed dat geprobeerd wordt om concreet te maken wat gebruik van zo’n middel betekent. Al zou het maar vijf jaar eerder overlijden betekenen, dan zou het al zeer alarmerend zijn. Medische autoriteiten vinden het ook wel zo zorgelijk dat bijvoorbeeld de Inspectie Volksgezondheid in Nederland enkele jaren geleden in haar jaarrapport waarschuwde voor het hoge gebruik van antipsychotica door ouderen. In dat rapport werd geschat dat het betekent dat er elk jaar enkele honderden mensen onnodig overlijden.
Het zit hem uiteindelijk echter niet alleen maar in die antipsychotica. Net als andere medicijnen kun je ze goed gebruiken, maar ook op een manier die zorgwekkend is. Dat is iets waar veel beter naar moet worden gekeken. Want als het gebruik van antipsychotica maar blijft toenemen en juist voor indicaties en leeftijdsgroepen waarvoor het helemaal niet bedoeld is, dan is er een groot probleem. Dan moet beter gekeken worden naar de manier waarop die medicijnen gepromoot worden door de producenten en naar de wijze waarop ze door artsen voorgeschreven worden. Als 30% van de demente ouderen in onze tehuizen elke dag antipsychotica gebruikt, dan zullen we toch moeten erkennen dat we aardig in zorg tekort schieten. Als ook juist de moderne antipsychotica het meest worden voorgeschreven, terwijl die zoveel bezwaren hebben en bovenden duurder zijn, dan hebben artsen ook nog wel het een en ander uit te leggen.

Deze publicatie is onderdeel van het column van prof. dr. Ivan N. Wolffers, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Top 100 van meest gebruikte medicijnen Medicijnen 2004-2005 Medicijnen 2006-2007 Medicijnen 2008-2009
 

Tros Radar undercover bij farmaceutische bedrijven

Bezig met laden video...
Tros Radar: Deel 1 / Deel 2
Jaarlijks overlijden in Nederland meer mensen door medicijnen dan in het verkeer. Toch wil de farmaceutische industrie documenten over bijwerkingen niet openbaar maken.

Steeds vaker wordt het duidelijk dat dodelijke bijwerkingen worden verzwegen, en dat de bedrijven weinig tot niets om het welzijn van mensen geven.

De bedrijven worden beloond voor het zo lang mogelijk 'beter maken' van mensen, en niet voor het beter gemaakt hebben van mensen. En dat is te merken, vooral in de psychiatrie, waar medicijnen ongegeneerd mensen chronisch ziek maken en houden.

Zie ook: Farmaceutische bedrijven houden bewust fatale bijwerkingen geheim

Nu in de winkel:

De Pillen Maffia

Maandblad KIJK: De Pillenmaffia

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net