Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

SP stelt kamervragen over Seroquel naar aanleiding van Netwerk reportage (video)

Datum: 31 maart 2010, 16:58 ~ Bronnen: Netwerk TV, SP

Schriftelijke vragen van tweede kamerleden Agnes Kant en Henk van Gerven (beiden SP) aan minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het verzwijgen van de bijwerkingen van Seroquel.

SP stelt kamervragen over veiligheid Seroquel

SP stelt kamervragen over veiligheid Seroquel

Netwerk (EO) reportage

Het medicijn Seroquel wordt vaak gebruikt bij de behandeling van schizofrenie en bij manische periodes. Tegen de fabrikant van Seroquel, AstraZeneca, lopen in de VS rechtszaken omdat gebruikers ernstige bijwerkingen zouden ondervinden.

Het gaat dan vooral om het ontwikkelen van diabetes. AstraZeneca zou informatie over deze ernstige bijwerkingen hebben achtergehouden.

In Nederland is het medicijn goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. In Netwerk een reportage over de Nederlandse toelating en over de Amerikaanse slachtoffers van het medicijn.

AstraZeneca verzwijgt dodelijke bijwerkingen

YouTube voorvertoningsafbeelding

Bron: Netwerk TV

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat het geneesmiddel Seroquel in opspraak is geraakt? (1) (2) (3)

Vraag 2

Klopt het dat ook andere atypische antipsychotica zoals Zyprexa en Risperdal en hun fabrikanten al jarenlang onder vuur liggen en dat er in schikkingen van juridische procedures al meer dan een miljard dollar zou zijn toegezegd en/of uitgekeerd?

Vraag 3

Hoe oordeelt u over het handelen van AstraZeneca die al in 1997 of op zijn laatst al in 2000 op de hoogte zou zijn geweest van de bijwerkingen van Seroquel?

Vraag 4

Hoe oordeelt u over de “smoke-and-mirrors” handelingen van AstraZeneca om negatieve resultaten van drie onderzoeken te verdoezelen, dan wel bewust proberen achter te houden? (3)

Vraag 5

Deelt u de mening dat je bij het laten verdwijnen van wetenschappelijk onderzoek kunt spreken van wetenschappelijke fraude? (1) Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen?

Vraag 6

Bent u het met ons eens dat alle onderzoek naar eventuele bijwerkingen van geneesmiddelen en naar de werkzaamheid van geneesmiddelen openbaar moet zijn? (4) Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om te bewerkstelligen dat vooral ook vanuit de industrie hieraan wordt meegewerkt?

Vraag 7

Bent u bereid de Inspectie voor de Gezondheidszorg te verzoeken onderzoek te doen naar het handelen van AstraZeneca?

Vraag 8

Erkent u het gevaar voor de gezondheid aangezien er in Nederland ongeveer 36.000 mensen Seroquel gebruiken wanneer dit medicijn dergelijke bijwerkingen kan veroorzaken? Erkent u voorts dat met name onderbehandeling bij diabetes gevaarlijk kan zijn?

Vraag 9

Hoe kan het volgens u dat het rapport met de negatieve onderzoeksresultaten al in 2000 in handen was van het CBG, maar dat deze niets met de informatie gedaan heeft of indien wel, deze bijwerkingen van diabetes niet duidelijker in de bijsluiter is terecht gekomen?

Vraag 10

Hoe kan het volgens u gebeuren dat dit rapport uit het dossier Seroquel is verdwenen? Klopt het dat het rapport op verzoek van AstraZeneca is verwijderd uit het dossier Seroquel? Zo ja, bent u met ons van mening dat dit niet had mogen gebeuren en wat gaat u doen om dit soort handelingen te voorkomen?

Vraag 11

Erkent u de grote verantwoordelijkheid van het CBG aangezien zij destijds voor de hele Europese Unie het geneesmiddel registreerde?

Vraag 12

Bent u van mening dat de onafhankelijkheid van de leden van het CBG en de ACBG voldoende is geregeld, kunt u bijvoorbeeld garanderen dat geen van deze leden banden heeft met de farmaceutische industrie ?

Vraag 13

Bent u alsnog bereid de registratieautoriteit eenmalig te laten doorlichten door een onafhankelijke commissie waarbij duidelijk moet worden of de huidige financiering en organisatie voldoende garantie biedt voor de gestelde eisen aan onafhankelijkheid en transparantie? (4) Zo nee, waarom niet?

Vraag 14

Bent u bereid het CBG te vragen op zeer korte termijn het dossier Seroquel te herzien met zo compleet mogelijke gegevens om zonodig de bijsluiter van Seroquel aan te passen en een waarschuwing naar alle artsen te laten uitgaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 15

Bent u bereid de Gezondheidsraad om een advies te vragen over het gebruik van psychofarmaca zowel wat betreft de effectiviteit, de bijwerkingen alsmede de relatie met de farmaceutische industrie?

(1) Netwerk, 7 april 2009 (zie video hierondr)
(2) Trouw, 7 april 2009
(3) http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a4A4oqyLN89c
(4) Initiatiefnota Kant (30482, nr 2) en reactie minister (30482 nr 3 plus bijlage).

Bron: SP

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Metanoia Het einde van de psychotherapie De depressie-epidemie The Ritalin Fact Book
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net