Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Schizofrenie als ‘ziekte’ ter discussie!

Datum: 19 november 2008, 11:01 ~ Bronnen: Schizofrenieplein, Psy

Psy - Vakblad voor psychiatrie De term schizofrenie als diagnose ligt onder vuur. Door verschillende psychiaters wordt gezocht naar een alternatieve term die meer recht doet aan de diversiteit van de problemen en bij het grote publiek voor minder verwarring zorgt dan de huidige term.

Psychiater Jim van Os heeft inmiddels een alternatieve term geopperd: Salience Dysregulation Syndrome, wat staat voor Vertekend Waarnemingssyndroom. Patientenvereniging Anoiksis is blij met de zoektocht naar een alternatief.

Bron: Schizofrenieplein

Schizofrenie een ‘ziekte’?

Er is tot op heden geen enkel bewijs voor het bestaan van een stoornis in de hersenen als oorzaak voor de problemen die onder de noemer schizofrenie worden geclassificeerd. Tot 1992 was de hersenstoornis hypothese nog oprecht een optie maar sindsdien is het bewezen dat de hypothese niet juist is.

Desondanks blijven psychiaters doorzoeken naar een oorzaak voor een ziekte die niet bestaat. Het moge duidelijk zijn dat ze daar tot op heden niet succesvol in zijn geweest.

Buiten de bekende valse propaganda in de media hebben ze tot op heden nog geen enkel bewijs voor een hersenstoornis als oorzaak voor de verzameling problemen van schizofrenie.

We hebben tot op de dag van vandaag nog geen enkel bewijs voor ofwel de oorzaak of de fysiologie voor geen van elke psychiatrische diagnose.

Elk geval waarin een “hersenstoornis” gevonden zou zijn, bleek vals te zijn. Geen enkele claim voor genen die bepaalde psychiatrische condities zouden veroorzaken heeft de tands des tijd doorstaan. Ondanks de populaire valselijke propaganda.

Prof. Dr. Joseph Glenmullen, M.D.

In de volgende video spreekt medisch journalist Robert Whitaker die zich heeft gespecialiseerd in schizofrenie en antipsychotica met hoogleraar psychiatrie Loren Mosher, voormalig directeur schizofrenie onderzoek aan het National Institute of Mental Health (NIMH) in Amerika, temidden in het ‘Soteria huis’ en haar patiënten, over schizofrenie en het ontbreken van bewijs voor een hersenziekte.

YouTube voorvertoningsafbeelding

‘Wetenschappelijk gezien slaat schizofrenie nergens op’

~ Quote uit Psy ~

In de schizofreniezorg is een nieuw begrip, remissie, bezig school te maken. Is dit louter een nieuw speeltje van behandelaars of kunnen patiënten en cliënten er ook hun voordeel mee doen?

Die vraag stond centraal tijdens de discussiemiddag op 22 oktober die door de Nationale Remissie Werkgroep in Amersfoort belegd was. En een discussie werd het zeker. Daar stonden de aanwezige ervaringsdeskundigen garant voor. Een deel van hen is nauw betrokken bij de de HEE-beweging (herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid), die mede door Wilma Boevink, medewerker van het Trimbos-instituut, is opgericht.

Van ‘schizofrenie’ kun je volledig herstellen

De afgelopen jaren is er vanuit Amerika een beweging onder behandelaars op gang gekomen die patiënten hoop wil bieden. Hoop dat ze net als iedereen wat van hun leven kunnen maken. Door psychiaters is daartoe een nieuwe uitkomstmaat – remissie – ontwikkeld. Deze is goed bij de behandeling van psychosen en schizofrenie te gebruiken.

Als een patiënt een half jaar lang zo weinig last heeft van zijn symptomen dat zijn dagelijks functioneren nauwelijks belemmerd wordt, dan is er sprake van remissie, aldus psychiater Niels Mulder. ‘Als je erg veel last hebt van je symptomen, is het heel moeilijk om bezig te zijn met je dagelijks functioneren. Maar als je symptomen minder opspelen, is dat een goed begin om aan je herstel te werken.’

Vastgeroest denken in psychiatrische cultuur openbreken

In haar weerwoord benadrukte Wilma Boevink dat deze nieuwe tool van psychiaters vooral iets zegt over de huidige praktijk binnen de psychiatrie.

‘Er wordt enorm veel tijd in gestoken om een diagnose vast te stellen. En als eenmaal vaststaat dat je schizofreen bent, krijg je te horen dat het nooit meer goed komt met je. Dat zijn de verhalen die wij in de HEE-beweging van de mensen horen die dat overkomen is.’

Toch staat Boevink beslist niet afwijzend tegenover het idee van remissie.

‘Integendeel. Ik ben er positief over. Het breekt eindelijk het vastgeroeste denken over schizofrenie als een gedoemde ziekte open.’ Toch waarschuwt ze wel voor een te groot optimisme. ‘Ik zie in de discussie hierover toch steeds weer het begrip schizofrenie opduiken. Voor je het weet zijn we weer over schizofrenie als een hersenziekte aan het praten. Terwijl je weet dat dat helemaal niet bestaat.’

Nieuwe diagnose op komst

Vanuit de zaal kwam dan ook de oproep aan psychiaters om nu eens lef te tonen en eindelijk op te houden met patiënten als schizofreen te diagnosticeren. Discussievoorzitter en psychiater Jim van Os greep die kans aan om zijn stelling te poneren dat het wetenschappelijk gezien volstrekte onzin is om schizofrenie als een hersenziekte te beschouwen.

‘Wat wij schizofrenie noemen, is alles behalve een duidelijk afgebakende ziekte.’

In een binnenkort te verschijnen nummer van het British Journal of Psychiatry komt hij met een voorstel om de term schizofrenie helemaal te laten vallen en te vervangen door de vooralsnog Engelstalige diagnose Salience Dysregulation Syndrome (SDS) – een Nederlandse vertaling laat nog op zich wachten.

Conclusie

Eensgezind werd de bijeenkomst afgesloten met de vaststelling dat remissie in elk geval een stap in de goede richting is. Directeur van het kenniscentrum Rehabilitatie, Jaap van Weeghel, vatte de conclusie treffend in voetbaltermen samen:

‘Remissie kunnen we zien als een soort remise – het is beter dan niks. Echte winst kunnen we echter pas boeken als we voluit de weg naar herstel inzetten.’

Bron: Psy

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Met gezond verstand Haal je een moederband niet meer in? Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net