Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

SCEPTRE: Psychotherapie (kosten)effeciënt voor behandeling persoonlijkheidsstoornissen

Datum: 6 januari 2009, 08:56 ~ Bron: PSY

Kan schizofrenie, borderline, depressie, angststoornissen, adhd en andere complexe persoonlijkheidsstoornissen ook zonder medicijnen behandeld worden? Ja, dat kan! En psychotherapie is in de meeste gevallen veel effectiever dan de gebruikelijke combinatie van therapie + medicijnen. Met psychotherapie kunnen mensen weer helemaal beter worden, en het werkt effectiever dan medicijnen bij 96% van alle patiënten.

SCEPTRE onderzoek

Op donderdag 29 januari 2009 worden de eerste resultaten bekend gemaakt van de multi-centre Study on Cost-Effectiveness of Personality Disorder Treatment (SCEPTRE), een studie waarbij meer dan 800 patiënten betrokken zijn.

Bij patiënten met cluster C persoonlijkheidsstoornissen worden de grootste effecten geboekt met kortdurende klinische psychotherapie. Ook bij andere persoonlijkheidsstoornissen en andere behandeldoseringen, zoals dagklinische psychotherapie bij borderline patiënten, worden gunstige effecten gevonden. Het is voor het eerst dat op een dergelijke grote schaal behandelresultaten bij persoonlijkheidsstoornissen met elkaar vergeleken zijn.

Het multi-centre SCEPTRE onderzoek vindt plaats bij 6 GGZ-instellingen, namelijk Altrecht, de Gelderse Roos, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Mentrum, Zaans Medisch Centrum en De Viersprong.

Bijzonder aan de SCEPTRE studie is dat ook gekeken wordt naar de kosteneffectiviteit. Daardoor hebben de uitkomsten van het SCEPTRE onderzoek niet alleen betekenis voor de klinische praktijk, maar sluit het onderzoek ook aan bij besluitvorming rond vergoedingen. Zo blijkt de eerder genoemde kortdurende klinische psychotherapie niet alleen effectiever, maar ook kosteneffectiever dan andere behandelvormen bij cluster C patiënten.

In 2008 is de multi-disciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen verschenen. In het verlengde hiervan wordt binnen het indicatiestellings-onderzoek van SCEPTRE onderzocht aan welke factoren tijdens de intake aandacht besteed dient te worden om te komen tot de best passende behandeling. Experts onderscheiden hier acht gebieden, waaronder ernst van de symptomatologie, adaptieve en motivationele factoren, sociale omgeving en behandelgeschiedenis.

Tijdens een landelijk SCEPTRE-symposium op donderdag 29 januari 2009 in Utrecht (Hoog Brabant Vergadercentrum) wordt nader ingegaan op bovenstaande resultaten. In het programma is veel ruimte ingebouwd voor discussie over wat de inzichten vanuit SCEPTRE kunnen betekenen voor de klinische praktijk.

Voor meer informatie over het symposium:

www.viersprongacademy.nl

Of via Helene Andrea, projectcoördinator SCEPTRE (helene.andrea@deviersprong.nl; 0164-632200)

Bron: PSY

Grensverleggende Psychiaters (The Avalanches)

YouTube voorvertoningsafbeelding

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Het einde van de psychotherapie Medicijnen 2006-2007 Haal je een moederband niet meer in? Met gezond verstand
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!