Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Rondetafelgesprek Psychiatrie in Den Haag

Datum: 28 december 2008, 09:35

Rondetafelgesprek Den Haag

Door Diana van Landeghem

Vier maanden geleden heb ik een visiedocument geschreven over een andere psychiatrie. Deze heb ik naar Lea Bouwmeester van de Partij van de Arbeid (PvdA) gestuurd.

Hierop nodigde zij mij uit om naar Den Haag te komen voor een rondetafelgesprek, over wat er anders kan in de psychiatrie. Dit, in het kader van het terugdringen van ‘dwang en drang’.

Dit gesprek vond een week geleden plaats: op 12 december 2008.

We waren met z’n achten: zes mensen die uitgenodigd waren, Lea Bouwmeester en haar assistente mevr. Jelsma.

De ruimte waarin we zaten zag er chique-ouderwets uit, met grote schilderijen aan de muren. In de ruimte stond een grote ronde tafel.

Omdat we met zo weinig waren, zaten we allemaal aan een zijde.

Er waren:

 • de zussen van Alex Oudman. Alex is ‘autistisch’ en wordt voortdurend in een isoleercel opgesloten. Ze zijn ermee op de tv geweest omdat ze willen dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt: ‘zet hem in een boerderij achtige omgeving en hij knapt zienderogen op’
 • een vader. Zijn zoon is ‘autistisch’ en hij heeft weinig goede ervaringen met hem bij Lentis
 • een zus. Haar zus zit in de psychiatrie en daar gaat veel verdriet mee gepaard
 • ik, met eigen ervaringen in de psychiatrie
 • een jongen, ook ervaringsdeskundige uit eerste hand

Lea vond ik een warmhartige en kordate uitstraling hebben.

Sinds een paar jaar is ze bezig om de geestelijke gezondheidszorg te transformeren; het overlijden van enkele mensen in isoleercellen van het Ggz in september lijkt een katalysator in dit proces te zijn.

Na een introductie van mevr. Bouwmeester mochten we allemaal tien minuten aan het woord, waarin we over onszelf en onze eigen ervaringen konden vertellen.

Daarna kwam er verdieping in het gesprek.

In de laatste veertig minuten vormden we onze behoefte(n) om tot concrete actiepunten voor verandering in de psychiatrie.

Ik voelde me goed gehoord maar luisterde vooral ook naar de anderen.

Ik voelde sterk met hen mee.

Er kwamen emoties vrij en dit had ruimte om er te zijn.

De onderwerpen waren verdrietig, maar het gesprek was open en er werd goed naar elkaar geluisterd.

Opvallend was dat het woord ‘liefde’ vaak aan bod kwam, terwijl dit nou net het woord was dat ik in eerste instantie vermeden had in mijn dossier omdat ik dacht dat de overheid daar niks mee van doen had. Verkeerd gedacht dus.

“Waarom verlenen mensen wel goede zorg bij iemand op de Intensive Care, maar niet in een isoleercel?” Vroeg Lea zich af aan het begin van het gesprek.

Dit heb ik erop te zeggen:

die mensen hebben gewoon acuut liefde nodig!

En als je echt voor elkaar open kan staan, dan vind je een manier. Als je werkelijk naar iemand luistert en iemand zonder enig oordeel observeert dan kun je misschien ‘horen’ wat hij of zij te zeggen heeft. Ook zonder dat er woorden aan te pas komen. Zo zal Alex Oudman weer kunnen opleven in een soort van boerderij-leefgemeenschap waar hij kan werken met planten en dieren. Lekker met de natuur, en dan langzaam het vertrouwen in andere mensen heropbouwen.
Dat het maar eens klaar is met dat ‘geobserveer’ (iemand in een totaal onnatuurlijke omgeving opsluiten en dan kijken hoe hij of zij zich gedraagt) en ‘gediagnosticeer’.. nee het gaat om de ‘cliënt’ en waar hij of zij gelukkig van wordt!
Het heet toch niet voor niets geestelijke gezondheidszorg..?

Dit waren de punten van verandering die in het gesprek naar voren kwamen:

Goede zorg = patiënt centraal

 • aandacht
 • liefde
 • compassie
 • beschikbaarheid/tijd
 • dagvulling –> bijvoorbeeld boerderij zoals bij gehandicapten zorg
  • structureel
  • op maat
  • doel: afleiding / bewegen / produceren / geest verruimen
 • medicijnen: minimaal / rekening houden met effecten

Isoleercel: op lange termijn afschaffen, op korte termijn:

 • dagbesteding / afleiding
 • aandacht
 • liefde
 • niet alleen: samen, contact houden
 • afzonderen: faseren. Alternatief bieden
 • hygiëne
 • kleur
 • norm van de duur: onbekend (hier zei iedereen weer iets anders)
 • nazorg –> aandacht

Vooral dagvulling (zinvolle tijdsbesteding) en liefde kwamen erg sterk naar voren in het gesprek.

Om twaalf uur sloten we het gesprek af en gaven elkaar allemaal een hand.

Lea ging diezelfde middag met personeel in de geestelijke gezondheidszorg praten.

Ik heb hier nog niks van gehoord.

Op basis van wat ze verzameld heeft en de gesprekken van afgelopen vrijdag zal ze een verslag schrijven, hier kunnen wij vervolgens op reageren.

Dan maakt ze een eindverslag en dit zal onder de ogen van minister Klink komen.

Ik weet niet precies wat er dan gebeurt, maar Ab Klink zal gaan spreken en dan zijn wij weer uitgenodigd in Den Haag.

Het gesprek van 12 december maakte grote impact op mij en maakte veel los. Tijdens de treinreis terug naar Groningen zuchtte ik herhaaldelijk van emotie.

Maar ik was blij dat ik gegaan was, ook al was de reis lang en moest ik het treinkaartje zelf betalen. Want dit voelde als een stukje van mijn missie. Waarschijnlijk was het niet voor niets op mijn pad gekomen.

Wellicht heb ik daarom bijna een half jaar in de psychiatrie opgenomen gezeten, waarvan drie maanden Lentis waar ik, apathisch en moedeloos van de medicatie, kleurplaten mocht inkleuren en plaatjes plakken als ‘tijdsbesteding’.

Als minister Klink gaat spreken probeer ik er weer bij te zijn.

Op basis van het rondetafelgesprek heb ik mijn dossier ‘terugdringen dwang en drang’ aangepast. In dit dossier staat mijn top5 van concrete veranderpunten in de psychiatrie, zoals ik die overhandigd heb aan de mensen van de ronde tafel.

De nieuwe versie is aan deze mail gehecht.

De nieuwe tekst is rood, waardoor ze makkelijk terug te vinden is.

Ik wens jullie een prettig weekend en fijne feestdagen.

Groet,
Diana van Landeghem
anderepsychiatrie@gmail.com

 

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... Metanoia De duisternis voorbij Denken over geneeskunde
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net