Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Reclame Code Commissie: GGZ Nederland pleegt fraude, advertentie 1opde4.nl verboden

Datum: 25 juni 2013, 13:15 ~ Bron: PSY

1 op de 4, valse propagandaDe Reclame Code Commissie oordeelt dat een advertentie van GGZ Nederland ‘misleidend’ en ‘oneerlijk’ is. De advertentie mag niet meer worden getoond.

GGZ Nederland was gestart met een miljoenen euro’s kostende campagne 1 op de 4 met onder meer paginagrote advertenties in landelijke dagbladen. Hierin stonden teksten als: ‘Dankzij de grote inzet van onze professionals is driekwart van onze patiënten binnen een jaar genezen.’

Het woord genezen impliceert de aanwezigheid van een ziekte terwijl er geen bewijs is dat de ziekte bestaat. De Reclame Code Commissie onderzocht de klacht en oordeelde dat GGZ Nederland onwaarheden heeft gepropageerd met als doel het publiek te misleiden. Het kwaad is al geschied, de propaganda bereikt miljoenen mensen en de rectificatie een handvol journalisten en betrokkenen.

Paginagrote advertenties in kranten

Paginagrote advertenties in kranten

Miljoenen euro’s propaganda kort na geschil met minister over bezuinigingen

Opvallend is dat GGZ Nederland de campagne is gestart drie maanden nadat de minister van Volksgezondheid een budgetaire maatregel voor psychiatrisch zorg had aangekondigd waartegen GGZ Nederland een rechtszaak was begonnen die zij verloren hebben. De minister uitte zich al langer kritisch over de gang van zaken in de psychiatrie, zoals de opsluiting van patiënten in een isoleercel onder erbarmelijke omstandigheden voor soms meer dan een jaar (zie VVD kamerlid Van Miltenburg, video), en kondigde aan dat er maatregelen moesten komen. In de rechtszaak voerde GGZ Nederland aan dat de bezuiniging zou leiden tot slechtere kwaliteit zorg voor patiënten.

“De vraag [naar psychiatrische zorg] is gestegen en daarom wordt er meer uitgegeven aan zorg. Maar dat is toch niet onze fout? Wij vinden bovendien dat de minister er helemaal niets mee te maken heeft. Dit is iets tussen ons, de zorgautoriteit en de zorgverzekeraars”, zegt voorzitter Marleen Barth van GGZ Nederland (nu eerste kamerlid voor de PvdA). “Wij volgen de aangekondigde maatregel van de minister kritisch. Het heeft namelijk geen effect op zijn eigen begroting”, bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Zorgautoriteit.

“Het is nog helemaal niet mogelijk om de overschrijding te kunnen becijferen. De instellingen zijn momenteel nog bezig de rekeningen op te maken”, aldus een verontwaardigde Barth. “Bovendien, mensen krijgen alleen bij ons hulp als ze zijn doorverwezen door een huisarts bijvoorbeeld. Het is niet zo dat we die vraag zelf creëren.

Nog geen 3 maanden na de rechtszaak tegen de minister start GGZ Nederland de miljoenen euro’s kostende reclame campagne door marketing bedrijf “Maximum Recruitment Advertising” (zie domeinhouder 1opde4.nl) om de drempel voor psychiatrische zorg te verlagen waardoor meer mensen de psychiatrie in zullen stromen.

Leugens

De Reclame Code Commissie oordeelde dat GGZ Nederland niet aannemelijk weet te maken dat 75 procent van de patiënten inderdaad binnen een jaar geneest. Volgens haar blijkt dat in ieder geval niet uit het Sectorrapport GGZ 2009 dat GGZ Nederland als verweer bij de commissie heeft ingediend. In het rapport wordt gesproken over ‘beëindiging van zorg’ en over ‘uitgeschreven cliënten’. Daarmee is echter niet aangetoond dat al deze cliënten ook genezen zijn, vindt de Reclame Code Commissie. De gemiddelde consument kan op basis van de advertentie besluiten een behandeling te ondergaan in de ggz. Maar dat besluit had hij wellicht niet genomen als hij de advertentie niet had gezien, stelt de voorlopige uitspraak. De Commissie vindt de reclame-uiting daarom ‘misleidend’. Daarmee is de advertentie ook ‘oneerlijk’ volgens artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code.

Verboden

GGZ Nederland mag de gewraakte advertentie niet meer gebruiken, oordeelt de Reclame Code Commissie. Tegen dit besluit kan de brancheorganisatie tot en met 2 december in beroep gaan. En woordvoerster laat weten dat GGZ Nederland zich nog beraadt op een reactie.

Volgens de voorlichter van NCRM, Michael Steentjes, is het Comité tevreden met de uitspraak:

‘Wel overwegen we nog om bij de rechter een rectificatie door GGZ Nederland te eisen. Maar daarmee wachten we nog even totdat de definitieve uitspraak van de Reclame Code Commissie er ligt.’ (SvD)

Lees hier de beslissing van de Reclame Code Commissie

Kijk hier voor de campagne www.1opde4.nl

Bron: PSY

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Slikken Metanoia De depressie-epidemie The Creation of Psychopharmacology
 

Seroquel dodelijk?

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net