Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Reactie Uitspraak rechter

Datum: 29 november 2011, 16:26

Gepubliceerd door mw. Sarah Morton

gedwongen-hulp1

Betreft: plaatsing gesloten setting.

LJN: BU4958, Rechtbank Dordrecht , 93835 / JE RK 11-636

Geachte meneer Bonis,

Via via zag ik een uitspraak over het plaatsen op een gesloten afdeling van een jonge vrouw.

Als reden wordt onder andere genoemd dat ze kwetsbaar is voor ‘verkeerde mannen’ en ‘opgroei en opvoedingsproblemen’ die ‘de ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren’.

Ook staat er dat zij haar eigen grenzen niet in acht neemt. Hoe kan dat ook? Bij gedwongen hulpverlening, overrulen ‘hulpverleners’ de cliënt. Zij wordt gedwongen tot dingen die ze zelf misschien helemaal niet wilt.

Hoe kan zij ‘volwassen’ worden en een zelfstandig leven opbouwen, als anderen steeds voor haar beslissen? Als de mening van deskundigen bepaalt wat er met haar gebeurt?

Hoe kan zij sociale contacten opbouwen, als zij opgesloten blijft? Juist door de werkwijze van de ‘zorg’ kan zij niet deelnemen aan de maatschappij.

De uitspraak is gebaseerd om ‘mogelijke’ gevaren in de toekomst. Het zijn veelal interpretaties, vermoedens. Bijvoorbeeld: ‘nog langdurig aangewezen zal zijn op begeleiding en behandeling.’, ‘De gedragswetenschapper acht een overplaatsing van [de minderjarige] naar een andere voorziening ter overbrugging niet wenselijk en niet in het belang van [de minderjarige]’, ‘De kinderrechter acht de kans dat het misgaat met [de minderjarige] op dit moment te groot’.

Van groeimogelijkheden is juist geen sprake in een gesloten zetting, zij wordt beknot, afhankelijk gehouden, gehospitaliseerd.

Een bepaalde manier van werken kan er juist voor zorgen dat voorspellingen uitkomen, dat iemand niet verder komt.

Zelf heb ik de diagnose autisme. Over mij is ook gezegd dat ik een beschermde omgeving nodig heb en dat ik niet zelfstandig kan functioneren. Dat ik later 24-uurszorg nodig zou hebben. Juist doordat deze mensen over mij beslisten, bleef ik afhankelijk, kwetsbaar en niet zelfstandig.

Totdat er een begeleidster (betaald uit Persoonsgebonden Budget) kwam die in me geloofde. Met zeventien jaar moest ik nog met het taxi-busje naar school (een grenzeloze vernedering). Met deze begeleidster leerde zelfstandig reizen en kon binnen vier maanden met het openbaar vervoer naar school.

Ook woon ik inmiddels zelfstandig, tegen alle prognoses in.

Perspectieven kunnen letterlijk van levensbelang zijn, het geeft het leven zin. Er is iets om naar uit te kijken.

De betreffende jonge vrouw is tweemaal verkracht. In plaats van erkenning voor haar traumatische ervaring, is zij onschuldig opgesloten en misschien weer tot dingen gedwongen, wat haar weer aan de verkrachting kan herinneren. Hoe kan zij nog vertrouwen hebben in het leven en in mensen?

Haar vertrouwen is beschadigd door mannen, maar ook door hulpverleners, die haar gegijzeld houden en haar een goede toekomst ontnemen, met instemming van de rechter.

Dwang (in de zorg) is gelegaliseerd geweld en rechters ondersteunen dit vaak, zijn aan de hand van instellingen.

Zij heeft mensen om zich heen nodig die naar haar verhaal luisteren, samen met haar aan een toekomst en aan zelfstandigheid werken.

Zij heeft steun nodig in haar thuissituatie. Het leven zo normaal mogelijk houden.

Ook aan de relatie met haar moeder kan gewerkt worden, door te luisteren naar het verhaal van beiden. Wat is er misgegaan tussen hen en in de opvoeding? Ook de moeder zou aan zichzelf kunnen werken en inzicht kunnen krijgen in de situatie en haar eigen rol hierin.

Daarnaast heeft ze (de jonge vrouw) al hard aan zichzelf gewerkt en is er ook het een en ander veranderd, las ik.

Tot zover. Ik wens u veel succes met het opkomen voor de rechten van deze jonge vrouw, die veel kwaliteiten en mogelijkheden in zich heeft. Ook weet ik dat u aan haar kant staat.

Vriendelijke groet,

Sarah Morton.

Deze publicatie is onderdeel van het column van mw. Sarah Morton, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Afwijkend En Toch Zo Gewoon Collision Collision De duisternis voorbij
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!