Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

PVV: psychiatrische zorg voor autistische patiënten is “schrijnend”

Datum: 22 december 2010, 00:43 ~ Bron: PVV

PVV-kamerlid Willie DilleZe doen het zogenaamd omdat ze niet anders kunnen: onschuldige mensen voor meerdere maanden tot jaren achtereen in een stinkende isoleercel opsluiten. Maar wie de praktijk kent die weet dat de omstandigheden dermate slecht zijn dat je als goed mens zelfs geen hond op dergelijke wijze zou durven opsluiten. En dan te bedenken dat een ‘arts’ dat met mensen doet, het is onvoorstelbaar.

De staat van de isoleercellen anno 2010 is erbarmelijk met de poep van vorige patiënten die soms nog aan de muren kleeft omdat patiënten moeten poepen op een kartonnen hoedje. Daarbij lopen er kakkerlakken en muizen over de vloer bleek uit een inventarisatie van de Patiënt Vertrouwenspersonen in 2009 waarbij ze stellen dat de praktijk niet het gevolg is van een gebrek aan geld of personeel, maar dat de oorzaak ligt in de ‘cultuur’ van de psychiatrie (m.a.w. het is het gevolg van de intentie van psychiaters wat ook blijkt uit het feit dat ze niet uit zichzelf veranderen maar moeten worden geforceerd door de politiek).

Uit een persbericht van de PVV blijkt dat ook autistische patiënten in Nederland op grote schaal in een isoleercel worden opgesloten vanwege gebrekkige kennis over de juiste omgang met de mensen wat resulteert in trauma’s en onnodig psychisch lijden.

Hoe kan het dat een arts tot dergelijke wrede en onmenselijke daden in staat is? Waar schuilt zijn motivatie om dergelijke wan-praktijken te bezigen en hoe kan het dat de politiek er aan te pas moet komen om hem te bewegen te veranderen?

Vragen van het lid Dille (PVV) aan de staatssecretaris van VWS n.a.v. berichten dat de zorg voor autisten ver onder de maat is(*).

  1. Bent u bekend met de zorgen die de Nederlandse Vereniging van Autisme heeft over de slechte zorg voor autisten?
  2. Klopt het dat de problemen van autistische patiënten verergeren door gebrekkige kennis van hulpverleners?
  3. Hoe kan het zijn dat ondanks alle aandacht voor isolatie- en separeren het nog steeds gangbaar blijkt te zijn dat cliënten te vaak en onnodig in een isoleercel worden opgesloten?
  4. Klopt het dat autisten veelal belanden op afdelingen voor chronisch zieken, terwijl dat niet nodig is?
  5. Wat gaat u doen om een eind te maken aan deze schrijnende situatie voor autisten in de zorg?
  6. Kunt u garanderen dat de kennis over autisme bij hulpverleners binnen 6 maanden op het gewenste niveau is? Zo nee, waarom niet?

(*) AD, 5 november 2010

Bron: PVV

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Afscheid van autisme en ADHD Collision Psychiaters te koop? Morgen ben ik een leeuw
 

Psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd

In deze uitzending van VARA/VPRO Argos worden psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd. Antidepressiva van het type SSRI blijken de kans op zelfmoord bij kinderen te verdubbelen. Maar de bewuste psychiatrische onderzoekers trachten het publiek het tegenovergestelde wijs te maken met gehaaide misleiding. In deze reportage vallen ze door de mand.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net