Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Lea Bouwmeester (PvdA) komt in actie tegen ADHD medicatie

Datum: 2 december 2009, 17:53 ~ Bron: PSY

DEN HAAG-TWEEDE KAMERPvdA-kamerlid Lea Bouwmeester heeft aan minister Klink gevraagd maatregelen te nemen tegen de illegale handel en het oneigenlijk gebruik van het ADHD-medicijn Ritalin.

‘Ritalin wordt door jongeren steeds vaker gebruikt als vervanger voor cocaïne en XTC, dat baart me grote zorgen.’

Het gevaar van oneigenlijk gebruik schuilt volgens Bouwmeester vooral in het feit dat deze gebruikers niet bekend zijn met de mogelijke bijwerkingen.

‘Uit onderzoek blijkt dat overmatig ritalingebruik onder andere gepaard kan gaan met depressies. Over mogelijke bijwerkingen moet goede voorlichting komen; niet alleen voor de jongeren die Ritalin oneigenlijk gebruiken, ook voor de jongeren die hun medicijnen verkopen.’

ADHD medicijnen zoals Ritalin en Concerta bevatten de kankerverwekkende stof Methylfenidaat (bron) en remmen de ontwikkeling van het lichaam van het kind (bron). Daarbij kunnen ADHD medicijnen een plotselinge hartstilstand veroorzaken bij kinderen, ook bij kinderen met een gezond hart. (bron)

Bouwmeester wil dat kwetsbaren die de gevaren niet zien beschermd worden.

“Zij lopen anders een groot risico op gezondheidsschade en verslaving.”

Verder moet de minister ervoor zorgen dat schooldirecteuren zich bewust worden van het probleem en handvatten krijgen om hier iets tegen te kunnen ondernemen, aldus Bouwmeester.

ADHD medicijnen doorverkocht als kinder-coke

ADHD medicijnen doorverkocht als kinder-coke

Kinder-coke

Het is al veel langer bekend dat Ritalin door kinderen op scholen wordt verhandeld als alternatief voor cocaïne; het middel heeft een werking op de hersenen dat sterk overeenkomt met dat van cocaïne (bron) en is net zo verslavend. Onlangs nog, werd Bouwmeester persoonlijk benaderd door drie directeuren van zogeheten ZMOK scholen, scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Daarop zitten relatief veel leerlingen met ADHD. Bouwmeester:

‘Onafhankelijk van elkaar vertelden ze me dat er op het schoolplein een steeds levendigere handel in Ritalin plaatsvindt. Jongeren die het aan hen voorgeschreven middel aan leeftijdsgenoten verkopen, zeggen vervolgens vaak tegen hun arts en ouders dat ze hun medicijnen kwijt zijn.’

Psychiaters schrijven steeds meer voor

Een tweede oorzaak voor het oneigenlijk gebruik van Ritalin onder jongeren is dat het medicijn tegenwoordig ruimschoots voorhanden is.

‘Artsen schrijven het steeds vaker voor. Dat is inherent aan de stijging van het aantal ADHD-diagnoses, maar ik heb ook de indruk dat artsen het middel te gemakkelijk voorschrijven. Bovendien is Ritalin op het internet tegen betaling vrij verkrijgbaar.’

Minister geïnformeerd

Ook nu wordt al voorlichting gegeven over het gebruik en de bijwerkingen van Ritalin, maar dan gaat vaak om ‘feel good preventie’, aldus Bouwmeester.

‘Er wordt nooit gemeten wat daarvan het effect is. De minister moet serieuze maatregelen nemen.’ Maar eerst moet de grootte en de aard van het probleem in kaart worden gebracht. ‘Daar heb ik nu bij de minister op gehamerd.’ (JH)

Klik hier voor de website van Lea Bouwmeester

Bron: PSY

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

ADHD-medicatie Top 100 van meest gebruikte medicijnen Afscheid van autisme en ADHD Nieuwe wegen voor de geneeskunde
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!