Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

PvdA-kamerlid Lea Bouwmeester stelt kamervragen over de ADHD-epidemie

Datum: 18 februari 2011, 11:35 ~ Bron: Lea Bouwmeester / PvdA

Lea BouwmeesterEr is in Nederland sprake van een ware ADHD-epidemie, dat blijkt uit de officiële verkoopcijfers van ADHD medicijnen in Nederland (zie SFK). In 2009 werden bijna 900.000 pakjes ADHD medicijnen voorgeschreven aan voornamelijk kinderen, 120.000 pakjes meer dan in 2008.

De medicijnen worden voorgeschreven tegen een neurobiologische hersenstoornis waarvoor tot op heden elke vorm van objectief bewijs ontbreekt. Zo wordt de diagnose bijvoorbeeld gesteld op basis van een vragenlijst die eenvoudig te faken is met maar 10 minuten Google-tijd (zie deze  studie). In grote media wordt gepropageerd met hersenscans waarop ADHD zou zijn aangetoond, maar in de praktijk kunnen kinderen in geen enkel ziekenhuis terecht voor een diagnose via een hersenscan. Dat maakt de hersenstoornis hypothese op basis waarvan kinderen krachtige hersenmedicijnen krijgen voorgeschreven uiterst dubieus.

Verschillende geleerden waaronder vooraanstaande hoogleraren stellen letterlijk dat ADHD gestoeld is op ondeugdelijke wetenschap. Ze hebben in de recente jaren felle kritiek geleverd op het toenemende aantal kinderen dat de diagnose ADHD krijgt en die daarvoor door een arts behandeld worden met hersenmedicijnen. De medicijnen hebben een forse invloed op de hersenen van kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn, en daardoor zijn de risico’s erg groot.

Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester heeft naar aanleiding van alle ophef en een brief van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens waarin deze problemen ook worden aangehaald kamervragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers.

Bron: Lea Bouwmeester / PvdA

Vandaag [16 februari 2011] heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van VWS over ADHD in Nederland. Dit naar aanleiding van een rapport van de Stichting Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens.
De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Schriftelijke vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ADHD in Nederland

Vraag 1.
Heeft u kennis genomen van het rapport “ADHD in Nederland; Kinderen verdienen beter; een oproep voor een gezonde aanpak van de ADHD-epidemie” van de Stichting Nederlands  Comité voor de Rechten van de Mens?* Bent u bereid uw reactie op dit rapport vóór 1 april 2011 aan de Kamer te zenden?

Vraag 2.
Wat is uw mening ten aanzien van het feit dat het geneesmiddelengebruik bij ADHD in Nederland sterk is toegenomen de laatste jaren? **

Vraag 3.
Wat is uw mening over de uitspraak van Dr. Allen Frances, voorzitter van de taskforce die de huidige versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) tot stand bracht, en stelde dat de definitie die opgesteld werd voor ADHD heeft geleid tot een onbedoelde groep patiënten met dit etiket, die wellicht beter af zouden zijn buiten het gezondheidszorgsysteem? Welke gevolgen zou dit kunnen hebben voor de behandeling van kinderen met ADHD?

Vraag 4.
Bent u met mij van mening dat richtlijnen en protocollen beïnvloed kunnen worden door verschillende belangen en dat de overheid alert moet zijn op de belangen die spelen, zoals die van de farmaceutische industrie? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5.
Wanneer wordt de aangenomen motie Arib (inzake een wettelijke regeling voor een register waarin de banden tussen farmaceutische bedrijven en artsen/onderzoekers), uitgevoerd?***

Vraag 6.
Bent u op de hoogte van de ernst van de bijwerkingen van geneesmiddelen die nu als standaardtherapie worden gegeven aan kinderen met ADHD? Bent u er van overtuigd dat de huidige behandelrichtlijnen waarin medicatie op de eerste plaats staan, verantwoord zijn in het licht van de ernst van de bijwerkingen?

Vraag 7.
In hoeverre worden in Nederland gebruikers van methylfenidaat bevattende medicijnen gecontroleerd op de door de European Medicines Agency, de Europese Commissie, de Food and Drug Administration van de VS, de International Narcotics Control Board en door het Kinderrechten Comité van de VN aangegeven waarschuwingen?

Vraag 8.
Bent u op de hoogte van het feit dat het Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) op 16 september 2010 de goedkeuring voor methylfenidaatbevattende middelen in Rheinland Pfalz heeft beperkt en de Gemeinsame Bundesausschuss op 1 december 2010 nieuwe regels uitgaf om de mogelijkheid om psychostimulantia voor te schrijven verder te beperken? Wat is hierover uw mening?

Vraag 9.
Welke andere dan medicamenteuze behandelingen voor ADHD zijn mogelijk in Nederland? In hoeverre wordt van deze behandelingen gebruik gemaakt? In hoeverre wordt van deze behandelingen gebruik gemaakt voordat overgegaan wordt tot medicamenteuze therapie?

Vraag 10.
Bent u op de hoogte van het onderzoek van mevrouw Pelsser****, dat bewijst dat met behulp van een dieet en een goede begeleiding van ouders ADHD bij 78% van de kinderen kan verdwijnen? Welke gevolgen dient dit onderzoek naar uw mening te hebben voor de behandeling van ADHD?

Vraag 11.
Bent u van mening dat in Nederland voldoende wordt gekeken naar alternatieven voor medicamenteuze behandeling van ADHD? Zo nee, wat kunt u doen om dit te veranderen?

Vraag 12.
Bent u met mij van mening dat critici van de huidige behandeling van ADHD met geneesmiddelen onvoldoende serieus genomen worden en onvoldoende invloed hebben op de behandeling? Zo ja, vind u dit terecht? Zo nee, hoe wilt u dit veranderen?

Vraag 13.
Kunt u van elk van de in het rapport genoemde aanbevelingen aangeven in hoeverre u deze aanbeveling zinnig vindt, in hoeverre de aanbeveling nu al in de praktijk wordt gebracht en of, hoe en wanneer u de aanbeveling gaat overnemen en implementeren?

*    Stichting  Nederlands  Comité voor de Rechten van de Mens: “ADHD in Nederland; Kinderen verdienen beter; een oproep voor een gezonde aanpak van de ADHD-epidemie”
**     Stichting Farmaceutische kengetallen
***     Kamerstuk 22894, nr. 243
****    Pelsser LM, Frankena K, Toorman J, et al. Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with attention-deficit hyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled trial.  Lancet 2011; 377: 494-503. www.thelancet.com

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

De depressie-epidemie Hoezo ADHD? Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Afscheid van autisme en ADHD
 

Dr. Laura Batstra

Dr. Laura Batstra (blog) heeft ontslag genomen bij een GGZ-instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen. Dr. Laura Batstra is auteur van het boek “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!” en stelt dat ADHD geen hersenziekte is en dat het daarom onverantwoord is om de hersenen van kinderen te behandelen.


Stop ADHD screening
Petitie tegen medicalisering jeugd

Terwijl de Tweede Kamer er alles aan doet om de ADHD epidemie in Nederland aan banden te krijgen start de psychiatrie onderwijl initiatieven om kinderen in een vroeger stadium te diagnosticeren met ADHD. In Ede is bijvoorbeeld een psychiatrisch screening programma gestart op peuterspeelzalen.

is een petitie gestart gericht aan politici. Teken de petitie en nodig anderen uit om te tekenen!

Teken de petitie tegen ADHD screening
Teken de petitie!


"Hoogleraren roepen in kranten dat ADHD wetenschappelijke fraude is"
Knack.be (700.000 lezers)

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!