Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychotherapie + technische innovatie

Datum: 6 maart 2015, 16:10 ~ Bron: VPRO Labyrint
Psychotherapie met VR-headset?

Psychotherapie of pillen?

Met de nieuwe mogelijkheden van het internet, slimme automatisering en innovatieve technologische ontwikkelingen i.c.m. innovatie binnen de psychotherapie bestaat er een grote kans dat mensen tegen lage kosten effectieve psycho-sociale ondersteuning en psychotherapie kunnen ontvangen dat tevens resulteert in betrouwbare sociale controle en het bevorderen van (de motivatie voor) prestatie binnen het sociale en academische leven, zodat naast kostenbesparing en bevordering van het welzijn tevens een bevordering van het potentieel ontstaat voor nieuwe mensen zoals Albert Einstein (of in de huidige tijd bijvoorbeeld Jacob Barnett, een jongen wiens moeder een psychiatrische diagose weigerde en die een IQ van 170 ‘ontwikkelde’, zijn moeder schreef het boek “The Spark”).

Psychotherapie via VR-headset zorgt voor exponentiele groei kwaliteit en afname kosten

Psychotherapie via VR-headset

De nieuwe mogelijkheden van slimme automatisering en communicatie via het (mobiele) internet zorgen ervoor dat zowel psychotherapeutische kennis exponentieel zal verbeteren onderwijl de kosten van de kwaliteit diensten exponentieel zal afnemen.

Experts in Amerika voorzien dat de focus wordt verlegd van psychische ‘ziekten’ naar psychisch welzijn en spreken van een “positieve psychotherapeutische stroming“, in tegenstelling tot het ‎ziekteinzicht (ziektereligie) van de psychiatrie.

In Nederland is de psychiatrische bijbel en de ziektereligie die ermee wordt verspreid al jaren in opspraak. Verschillende professoren en wetenschappers, waaronder de vooraanstaande prof. dr. Jim van Os, bepleitte in het programma Labyrint van de VPRO (Wetenschap 24) voor afschaf van het omstreden boek en de bijbehorende diagnoses.

Prof. dr. Jim van Os: “Psychiatrische bijbel moet verdwijnen”

Bron: VPRO Labyrint

Digitale psychotherapie kan zowel uitkomst bieden voor mensen met ernstige psychische problemen door hen 24 uur per dag een interactieve psychotherapeutische omgeving te bieden die deels via een menselijke factor kan worden bijgevuld en aangestuurd, als ook voor mensen die op de grens van het ultieme willen presteren, zoals topsporters, artiesten en topmensen in het bedrijfsleven.

Het stigma op psychische problemen zal erdoor kunnen verdwijnen omdat men zich bewust wordt van het potentieel dat ligt in het overwinnen van problemen. (zonder problemen overwinnen is er geen vooruitgang in het leven)

Automatisering kan bijvoorbeeld zorgen dat een individuele psychotherapeut meer energie kan leggen in de essentiële menselijke factor in een bepaalde (probleem-)situatie, onderwijl het onderliggende psychotherapeutische systeem dat benodid is voor het beoogde resultaat deels geautomatiseerd, op basis van jarenlang wetenschappelijk werk door meerdere psychotherapeuten, kan worden aangeboden. Zo kan de kwaliteit van de diensten exponentieel toenemen onderwijl de kosten exponentieel afnemen.

Wat denken jullie? Zal technische innovatie kunnen leiden tot effectieve alternatieven voor de medische psychiatrie?

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • Cadmium Lood en Zink

  p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

  Ik heb mijn urine
  laten testen op zware metalen. Helaas – maar verwacht – blijkt er
  CADMIUM, LOOD en ZINK in mijn urine te zitten.

  De test heb ik zelf
  uit laten voeren zonder toestemming van de psychiater of arts. Dit
  omdat ik veroordeeld ben voor het continu zeggen dat ik ben
  vergiftigd op de psychiatrische afdeling.

  (Meneer denkt dat
  hij vergiftigd is, meneer denkt dat we hem iets aan willen doen,
  meneer is zeer achterdochtig en allemaal van dit soort aanklachten
  bij de rechtszaak.)

  Nu is er dus
  eindelijk de test 9 jaar nadat ik lichamelijk ernstig ziek werd na
  het eten van een maaltijd. Categorisch werd mij door iedereen en
  alles een toxicologisch onderzoek geweigerd. En nu ben ik dus nog
  steeds besmet. Met Cadmium, Lood en zink.

  Dit sluit ook aan
  bij het trieste relaas dat ik na het eten van die maaltijd die op
  mijn naam stond een langdurig ziektebed heb gehad met zeer zware
  pijnen, bloed overgeven, uitteren, eruit zien als een levend skelet.

  Ik vind het zo
  smerig spel wat ze spelen. Ik moest in de kliniek bewijzen dat ik
  niet bang was vergiftigd te worden en heb daarom toendertijd die
  maaltijd op de afdeling onder toezicht opgegeten. Ongeveer een uur
  later begon ik bloed op te geven. Vanaf dat moment heb ik tot zeker
  2008 bedlegerig op bed gelegen. Ik moest steeds vragen beantwoorden
  ‘DENK JE DAT JE VERGIFTIGD BENT?’

  En het bewijs zegt
  nu na 9 jaar na die maaltijd, CADMIUM, LOOD en ZINK.

  Ik heb nog steeds
  zeer ernstige gezondheidsproblemen, terwijl ik voor de maaltijd op de
  psychiatrische afdeling makkelijk 40 kilometer op een dag fietste kon
  ik na de maaltijd op de afdeling nauwelijks het toilet 2 meter verder
  bereiken.

  Dus vertrouw me, als
  je toxicologisch onderzoek wil vraag dan geen arts om hulp, laat je
  stiekum testen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Cadmium

  (Wordt ook wel de
  PIJN ziekte genoemd.)

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lood_%28element%29

  (Enstige
  zenuwstelsel aantasting, verwardheid)

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Zink_%28element%29

  Verdomme, waarom mag
  je als psychiatrisch bekend staande geen toxicologisch onderzoek?
  Waarom kan je in Nederland alleen voor het zeggen ‘Ik ben vergiftigd’
  voor de rest van je leven opgesloten worden in een isoleercel? (De
  directeur wilde isoleercel vanwege mijn achterdochtigheid naar door
  hen aangeboden voedsel en mijn mening over de hoge aantallen doden
  die er waren. Op het weigeren van voedsel staat in de praktijk
  gedwongen electro shocks. )

 • verbaast en stil

  WTF !! Ik geloof je direct. @cadmium lood en zink

Mogelijk interessante boeken

Het einde van de psychotherapie Haal je een moederband niet meer in? Metanoia De duisternis voorbij
 

Psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd

In deze uitzending van VARA/VPRO Argos worden psychiatrisch onderzoekers ontmaskerd. Antidepressiva van het type SSRI blijken de kans op zelfmoord bij kinderen te verdubbelen. Maar de bewuste psychiatrische onderzoekers trachten het publiek het tegenovergestelde wijs te maken met gehaaide misleiding. In deze reportage vallen ze door de mand.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net