Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychiatrie: na 7 jaar nog steeds stil

Datum: 24 november 2013, 09:43

De website www.zielenknijper.nl bestaat inmiddels 7 jaar. Nog nooit heeft een psychiater kenbaar gemaakt het oneens te zijn met de informatie die op deze website wordt geboden. Hoogleraren psychiatrie en psychiaters die ik in de afgelopen 7 jaar heb gesproken zijn vrijwel zonder uitzondering vriendelijk.

Op deze website wordt de psychiatrie beschuldigd van malversatie en patiënten worden geadviseerd om zich van psychiatrische behandeling te onttrekken of zich ervan te onthouden.

Het is in Nederland strafbaar om mensen met niet deskundige adviezen van noodzakelijk geachte medische behandeling af te houden dus het feit dat psychiaters zich stil houden is het bewijs dat ze zich bewust zijn dat het niet deugt waar ze mee bezig zijn. Een oprechte arts zou er geen moment over kunnen twijfelen om juridische stappen te nemen wanneer iemand zijn of haar patiënten het advies geeft om zich van de behandeling te onttrekken. Niet enkel in het belang van zijn eer als arts maar te meer in het belang van de kwetsbare groep patiënten om wie het gaat.

Als redacteur van Zielenknijper.nl heb ik verschillende mensen per e-mail geadviseerd om zich van de psychiatrische behandeling te onttrekken waarbij ik de behandelend psychiater als CC heb bijgevoegd. Als voorbeeld heb ik de Groningse studente Diana (zie deze open brief van 23 april 2013) enkele jaren geleden per e-mail geadviseerd om zich van de behandeling te onttrekken, waarbij ik de behandelend psychiater als CC heb bijgevoegd. De psychiaters kiezen er steevast voor om zich in stilzwijgen te verhullen, hetgeen het bewijs is dat ze zich bewust moeten zijn dat het niet goed is waar ze mee bezig zijn en dat ze, als het er op aan komt, juridisch niet sterk staan.

De volgende e-mail heb ik op 9 september 2009 aan Diana, haar vader en behandelend psychiater verzonden.

Beste Diana,

Ik zou je graag willen helpen maar weet niet goed hoe. De medicijnen maken je chronisch ziek en takelen je lichaam af. Volgens psychiaters zelf verkort antipsychotica het leven met gemiddeld 30 jaar wat in de praktijk waarschijnlijk nog wel iets erger is, en Seroquel is het meest dodelijke medicijn. (zie deze studie: http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE56C15Z20090713 )

Ik wil je niet onnodig bang maken maar ik wil je toch wel waarschuwen dat het gebruik van de medicatie die de psychiater je voorschrijft meer kwaad dan goed doet. Van Es is feitelijk een misdadiger die zich verschuilt achter ‘gangbare’ wetenschappelijke fraude.

Als je wil herstellen is het noodzakelijk om te stoppen met de chronisch ziek makende antipsychotische medicijnen, en als dr. Van Es daar iets op te zeggen heeft laat hem dan maar een proces aanspannen tegen mij omdat ik je adviseer om je van de ‘noodzakelijk geachte behandeling’ af te houden wat in Nederland strafbaar is. Je zal zien dat hij dat niet durft, omdat hij weet dat hij schuldig is en dat hetgeen hij doet niet deugt.

Zomaar stoppen met Seroquel is levensgevaarlijk, dus dat moet je vooral niet doen. Het is zeer belangrijk dat je rustig afbouwt onder begeleiding van een arts (bijvoorbeeld een huisarts).

Zoals je weet is Soteria psychotherapie het meest effectief, en ik denk dat het bij jou zeer succesvol zal zijn omdat je buiten de narigheid die mensen als Van Es je aandoen gewoon een leuk en lief mens bent, en met de juiste begeleiding zeker stabiliteit zal kunnen hervinden.

Wellicht kun je nog eens contact opnemen met de onderzoekers bij Soteria, ze zijn geloof ik al heel ver met de start van een Soteria huis en misschien kun je als een van de eerste een behandeling krijgen en bewijzen hoe effectief het is.

Wat je ook doet, houd moed en laat je niet wijs maken dat je ongeneeslijk ziek bent. Dat is namelijk alleen zo in de bijbel van de psychiatrie en niet volgens de wetenschap.

Groet,
Arjan

In feite zijn psychiaters altijd aardig geweest in contact via e-mail en sommigen, zoals dr. Bram Bakker, zeiden aan ‘mijn kant’ te staan. Dr. Bram Bakker linkte recent naar Zielenknijper.nl in zijn Volkskrant column hetgeen bevestigt dat de informatie die op deze website wordt geboden in de basis valide is en dat er binnen psychiatrie-cohorten geen opvatting bestaat dat deze website schuldig kan worden bevonden aan ondeugdelijke informatievoorziening.

Ik heb enkele jaren geleden advocaten benaderd en geïnformeerd naar de mogelijkheden voor juridische stappen om de psychiatrie aan te klagen voor oplichterij. Als voorbeeld is er geen bewijs dat de ziekte ADHD in de hersenen van een individueel kind aanwezig is en zijn er veel geleerden (en soms niet de minste hoogleraren) die beweren dat de ziekte niet bestaat en dat er sprake is van bedrog. Het gaat om de hersenen van 150.000 kinderen die behandeld worden, dus de gevolgen van eventueel bedrog zijn ernstig. Volgens de advocaten die ik sprak is het in Nederland echter niet mogelijk om een medisch specialisme aan te klagen, enkel het Openbaar Ministerie zou dat kunnen doen. Het is volgens de advocaten enkel mogelijk om individuele psychiaters aan te klagen voor veroorzaakte schade.

Door (als leek) individuele patiënten te adviseren zich van de behandeling te onttrekken en de behandelend psychiater als CC bij te voegen, was het alsnog mogelijk om psychiaters voor blok te zetten en te bewijzen dat ze zich bewust zijn dat het niet goed is waar ze mee bezig zijn, of indien ze dat niet zouden weten dan zou alsnog een juridisch proces volgen.

Inmiddels is het duidelijk dat een reactie van de psychiatrie uitblijft. Ze lijken ervoor te kiezen om te doen alsof er niets is gebeurd en kritiek te negeren.

Kat in het nauw

De strategie van de psychiatrie lijkt te zijn: negeren en doen alsof er niets is gebeurd. Maar wat als politici besluiten ‘tot hier en niet verder’? De eenvoudige eis dat fysiek bewijs aanwezig moet zijn voor het bestaan van een ziekte voordat de ziekte mag worden behandeld maakt in potentie een einde aan het medische specialisme psychiatrie.

De psychiatrie kan geen bewijs aanleveren voor het bestaan van ‘ziekten’ zoals ADHD en schizofrenie en verschillende hoogleraren hebben de psychiatrie beschuldigd van fraude.

Zie mijn twitter gesprek met prof. dr. Robert Vermeiren.

De psychiatrie heeft zich tot nu toe in stilzwijgen gehuld, ondanks de aantijgingen van fraude en beschuldigingen van onmenselijke wreedheden door politici en soms zelfs van alle politieke partijen samen (bijvoorbeeld tegen het ‘etiketten plakken’ bij kinderen of opsluiting in een isoleercel voor meer dan 1 jaar).

Stel dat de psychiatrie het recht om de hersenen van mensen te mogen behandelen wordt ontnomen? Er komt dan een moment dat hun stilzwijgen ze niet meer kan redden.

Sociale controle

Sociale controle is essentieel voor een veilige en welvarende samenleving. Wanneer er sociale problemen spelen of wanneer iemand doordraait dan moet snel kunnen worden ingegrepen. Op dit moment kan een psychiater een onmeetbare ziekte diagnosticeren en iemand laten afvoeren, in een isoleercel opsluiten en platspuiten of dwingen tot medicijn-gebruik.

Wanneer het diagnosticeren van een hersenziekte zonder bewijs wordt verboden dan komt de sociale controle in het geding.

De vraag is dus als eerste: hoe kan zonder de psychiatrie sociale controle worden gegarandeerd?

Ik heb er goed over nagedacht en mijn theoretische beredeneringen tonen aan dat de psychiatrie de problemen doet escaleren (de aanhoudende groeicijfers van 20-50%+ per jaar terwijl de leefomstandigheden steeds beter worden zijn daarvoor het bewijs). Het zou veel beter zijn wanneer maatregelen voor sociale controle zijn gebaseerd op bespreekbare regels (democratie), en dat mensen vanuit een respectvolle benadering tot verplichtingen worden gesteld ten behoeve van de gedeelde samenleving. Hierin ontstaat namelijk het potentieel en motivatie om het goed te doen voor de samenleving waarin de individu samen met anderen hetzelfde respect vindt. De maatregelen kunnen net zo streng en hard zijn als op dit moment via de psychiatrie (met zo nodig isoleercel), maar wanneer dat op basis van bespreekbare regels gebeurt dan leidt dat niet tot ontmenselijking omdat er de potentie (juridische en politieke mogelijkheden) bestaan om de regels op een ‘menselijke’ manier te veranderen (met woorden), in tegenstelling tot de huidige situatie waarin de maatregelen worden afgedwongen via de eenzijdige autoritaire mening van een omstreden arts.

Het onderzoek van de Amerikaanse hoogleraar Loren Mosher heeft aangetoond dat mensen die de diagnose schizofrenie krijgen 95% kans hebben op goed herstel met een psychotherapie dat is gebaseerd op het idee dat respectvolle intermenselijke relaties (vriendschap) psychische instabiliteit kan verhelpen. Zijn studies zijn verdrukt door de psychiatrie vanwege de multi-miljarden winsten van antipsychotica, het meest winstgevende medicijn van de farmaceutische industrie met een groeicijfer in Nederland van 49% in 2010. Het onderzoek van prof. dr. Mosher heeft aangetoond dat zijn (met een klein budget ontwikkelde) benadering significant betere uitkomsten geeft voor de persoon zelf en in het sociale en academische leven, en dat 95% kans op goed herstel mogelijk is, zonder hersenmedicijnen. Dit is een grote tegenstelling tot nooit meer kunnen herstellen (de rest van iemands leven dure medische behandeling), 30 jaar eerder overlijden en sterk aftakelen naarmate het gebruik van antipsychotica, met onderwijl een ernstig onderdrukt trauma door isoleercel of platspuit-sessies dat iemand tot een tijdbom kan maken. Iemand leert snel genoeg hoe hij uit de instelling geraakt: vrijwillig pillen slikken en ‘geloven’ in de ziekte. Maar eenmaal buiten de instelling zal deze willen stoppen met de ziekmakende hersenmedicijnen waarna het vaak fout gaat.

Naast de betere uitkomsten op het gebied van welzijn en het sociale leven van de persoon biedt een benadering op basis van respectvolle intermenselijke interactie experts een betere mogelijkheid om risico’s in te schatten.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Medisch journalist Robert Whitaker over het onderzoek: http://www.huffingtonpost.com/bruce-e-levine/congress-pummels-establis_b_117016.html

De psychiatrie is aantoonbaar niet efficiënt en niet nodig voor sociale controle. Er zijn alternatieven die minder geld kosten, die betere resultaten geven op alle gebieden (voor de persoon zelf en voor de samenleving) en die logischerwijs een gunstig effect hebben op het motiveren van mensen om op het rechte pad te blijven en echt goede dingen te verwezenlijken.

Vervolging op basis van psychiatrische diagnostiek

Een ander aspect waarin de psychiatrie een toenemende invloed heeft is het strafrecht (TBS). Er is een beweging die gelooft dat de mens te reduceren is tot toevallige chemie in de hersenen en dat er dus geen sprake is van een vrije wil of schuld. Idealiter wordt volgens deze beweging het strafrecht vervangen door psychiatrische behandeling en preventieve psychiatrische maatregelen.

Er is geen wetenschappelijke grond voor het idee dat de mens geen vrije wil heeft en psychiatrische diagnoses zijn aantoonbaar omstreden. Dit leidt tot een situatie van willekeur waartegen gezaghebbende advocaten in Nederland zich al jaren verzetten met onder meer een boycot van de TBS maatregel. Ook leidt het tot absurde toestanden waarbij in de media tientallen psychiaters debatteren of een dader de diagnose schizofrenie heeft of niet, zoals bijvoorbeeld bij de Belgische moordenaar Kim de Gelder en Leopold Storme. In het geval van Kim de Gelder hebben uiteindelijk 12 psychiaters tegenstrijdige diagnoses gesteld. Ook bij de Nederlandse zaak rond de bijenkorfmoeder kwam de willekeur tot uiting waarbij de moeder die haar kindje doodde door haar in de Bijenkorf van de balustrade te gooien werd gediagnosticeerd met een ‘eenmalige psychose’ (terug in de tijd), zodat zij geen straf kreeg én geen psychiatrische behandeling kreeg opgelegd, en dus eenvoudigweg op vrije voeten werd gesteld. Het OM sprak van een ‘gemankeerd psychiatrisch onderzoek

De Duitse postbode Gert Postel wilde na een desastreuze behandeling van zijn moeder aantonen dat de psychiatrie een zwendel is en infiltreerde met succes het gerechtspsychiatrische establishment en werd bijna benoemd tot hoogleraar gerechtspsychiatrie en directeur van een forensische kliniek met zelfverzonnen diagnoses.

Skepsis.nl: Postbode wordt gerechtspsychiater

Postel: ‘Men kan in de psychiatrie alles, maar dan ook alles op een plausibele manier verklaren: als psychiater kun je het tegendeel, maar ook het tegendeel van het tegendeel beweren. Wie het psychiatrische vocabulaire beheerst, kan eindeloos doorgaan met het debiteren van onzin en daarmee gestudeerde lieden inpakken.’

Postel: ‘Het is een kwestie van psychiatrische spraakacrobatiek en een beetje enscenering.’ Postel : ‘Ik dacht bij mezelf: wie is hier nou eigenlijk de oplichter: zij of ik?’ [meer]

Volgens de Verenigde Naties is selectieve vervolging op basis van een psychiatrische diagnose een vorm van discriminatie, en dus een misdrijf. Psychiatrische diagnoses zijn aantoonbaar omstreden, dat maakt het ook voor veroordeelden en mensen in de samenleving tot een onrechtvaardige praktijk.

Dezelfde ‘natte vinger’ die iemand levenslang kan geven, kan evenzo levenslang veroordeelden vervroegd op vrije voeten stellen. Logischerwijs, in theorie, komen de zwaarste criminelen het snelst weer vrij omdat zij sneller geneigd zullen zijn om mee te werken en de ‘inhumane’ psychiatrische behandeling te accepteren (bijvoorbeeld hersenbehandeling zonder bewijs voor een ziekte), terwijl iemand die vindt dat hij onterecht is bestraft zich sneller zal verzetten en daardoor levenslang gevangen blijft (zie bijvoorbeeld dit verhaal). Een voorbeeld is het verhaal van een 14 jarige jongen uit Den Haag die in een ruzie met leeftijdsgenoten dreigde met een zakmes en daarvoor jeugd-TBS kreeg opgelegd. Op zijn 18e verjaardag moest hij ‘bidden’ om weer vrij te mogen zijn. Onderwijl krijgen pedofielen enkele jaren celstraf en blijken levenslang veroordeelden via TBS uitzicht te hebben op vrijlating. Als voorbeeld is er de massamoordenaar Cevdet Y. die in 2009 ondanks een opgelegde levenslange celstraf al jaren vrij bleek te leven en een gezin had gesticht via psychiatrisch verlof.

ÉénVandaag: Psychiatrisch verlof voor levenslang veroordeelde moordenaar

Ook in de Peter R. de Vries reportage over de tot levenslang veroordeelde Koos H. die via TBS poogde “geruisloos terug te keren in de samenleving” kwam de situatie aan het licht.

De invloed van de psychiatrie binnen het juridische systeem heeft logischerwijs als uitwerking dat mensen het basale respect als mens al verloren hebben voordat zij een misdaad hebben begaan, waardoor zij een misdaad sneller daadwerkelijk zullen begaan. Het basale respect dat mensen delen is een emotionele drempel dat ervoor zorgt dat iemand iets te verliezen heeft en dat aanspoort tot medemenselijkheid.

Het is uitgesloten dat de menselijke geest het gevolg is van toevallige chemie. Het fysieke kan namelijk niet aan de basis staan van zichzelf. Het idee dat de mens een betekenisloos toevallig chemisch proces is waar de psychiatrie als wetenschap meester over kan worden is onzinnig.

In een recent onderzoek door de Universiteit van Oxford naar de link tussen de diagnose schizofrenie en crimineel gedrag onder 96.000 mensen is aangetoond dat het risico op geweldsmisdrijven amper 1,2x groter is in vergelijking met de ‘gewone’ populatie. Dat betekent dat er geen wetenschappelijke grond is voor selectieve vervolging van mensen op basis van een psychiatrische diagnose. Het risico op criminaliteit is bij ‘gewone’ mensen nagenoeg even groot.

http://www.ox.ac.uk/media/news_releases_for_journalists/090520.html

Mijn conclusie na 7 jaar

In de 7 jaar dat ik mij met de psychiatrie heb bezig gehouden was ik gedreven door de vraag: wat is de onderliggende drijfveer van het medische specialisme psychiatrie? Wat is hun ware motief of doel t.b.v. de mensheid? (dit heb ik mij neutraal afgevraagd) Hoewel ik inmiddels enkele theorieën heb bedacht heb ik nog steeds geen antwoord gevonden. Hetgeen psychiaters zelf telkens zeggen is “we kunnen niet beter”, alsof dat een verantwoording zou zijn voor hersenbehandeling. Als je respect hebt voor de toekomst van een kind dan kom je niet aan zijn of haar hersenen op basis van een omstreden hypothese en dan werk je zeker niet mee aan 20-30% groei per jaar in aantal voorschriften terwijl je door vooraanstaande hoogleraren wordt beschuldigd van bedrog.

Mijn conclusie na 7 jaar is dat de psychiatrie een malversatie is dat gebaseerd is op het absurde idee dat het leven toeval is en dat de psychiatrie in het licht van menselijke waarden zou moeten worden beëindigd.

De psychiatrie buit hetzelfde potentieel uit dat aan de basis ligt van God-religies: de menselijke onmacht om de betekenis van het leven te duiden, echter met de pretentie dat het leven geen betekenis heeft en dat menselijke emoties en gedrag (de geest) het gevolg zouden zijn van toevallige chemische processen in de hersenen.

Fixed state hersenbehandeling c.q. een medische benadering van de menselijke geest is onzinnig en leidt logischerwijs tot een escalatie van de problemen.

De eenvoudige eis dat fysiek bewijs moet kunnen worden aangeleverd voor de aanwezigheid van een ziekte voordat de ziekte mag worden behandeld betekent het einde van de psychiatrie.

Ik denk dat de macht om te bepalen wat goed en slecht is op het gebied van de geest en welke maatregelen er moeten worden toegepast om de veiligheid te garanderen en mensen te motiveren om te vechten om goede dingen te verwezenlijken democratisch zou moeten zijn.

Ik ben een peiling gestart op Stand.nl (NCRV radio 2) en het blijkt dat 56% van de stemmers het eens is met de stelling dat de psychiatrie zou moeten worden beëindigd.

http://www.stand.nl/stellingen/binnenland/psychiatrie-een-malversatie-en-moet-be%C3%ABindigd-worden

Gezien het aanhoudende stilzwijgen van de psychiatrie heb ik geen idee wat de psychiatrie van plan zou kunnen zijn. Ik denk echter niet dat ze het kunnen redden door te blijven doen alsof er niets is gebeurd.

 
 • Gerard Wensink

  2de dag in Helmerzijde Mediant Enschede:

  “Zou jij hier niet iedereen met een machinegeweer omverwillen schieten?”

  later: “Jij wilt mensen met een machinegeweer omverschieten, dat wordt Oldenkotte!”

  Trauma Based Mind Control

 • Gerard Wensink

  Als iemand insinueert dat ik gek zou zijn, dan wil ik hem overhoop schieten met een machinegeweer.

  Dat heeft de psychiatrie mij geleerd.

  En je moet gewoon kunnen zeggen wat je denkt he?

  Maar zelfs als je het niet zegt,
  liegen ze dat je het wel hebt gezegd.

  Waarom?

  Ik ga al die kankerhufters afmaken denk ik steeds…..

  Is toch normaal? Natuurlijk doe ik dat niet,

  maar Bill Gates zou ik wel een paar jaar willen martelen.

  Dat wil ik gewoon, omdat het zo’n vieze hufter is,

  maar ik doe het niet, maar ik zeg het wel!

  Gewoon aan zijn ballen ophangen,

 • Peter Kemmink

  das suggestief, die eerste vraag, je bent vrij om te antwoorden wat je wil zonder enige juridische consequentie

 • Arjan

  Er is een beweging die gelooft dat de mens te reduceren is tot toevallige chemie in de hersenen en dat er dus geen sprake is van een vrije wil of schuld. Idealiter wordt volgens deze beweging het strafrecht vervangen door psychiatrische behandeling en preventieve psychiatrische maatregelen.

  Er is geen wetenschappelijke grond voor het idee dat de mens geen vrije wil heeft en psychiatrische diagnoses zijn aantoonbaar omstreden. Dit leidt tot een situatie van willekeur waartegen gezaghebbende advocaten in Nederland zich al jaren verzetten met onder meer een boycot van de TBS maatregel.

  http://www.zielenknijper.nl/netwerk-tv-weg-met-tbs-merendeel-gezaghebbende-tbs-advocaten-ontraadt-tbs-onderzoek.html

  http://www.youtube.com/watch?v=MOEMCgim3mA

  Ook leidt het tot absurde toestanden waarbij in de media tientallen psychiaters debatteren of een dader de diagnose schizofrenie heeft of niet, zoals bijvoorbeeld bij de Belgische moordenaar Kim de Gelder en Leopold Storme. In het geval van Kim de Gelder hebben uiteindelijk 12 psychiaters tegenstrijdige diagnoses gesteld.

  http://www.zielenknijper.nl/psychiatrie-na-7-jaar-nog-steeds-stil.html

  Ook bij de Nederlandse zaak rond de bijenkorfmoeder kwam de willekeur tot uiting, waarbij de moeder die haar kindje doodde door haar in de Bijenkorf van de balustrade te gooien uiteindelijk werd gediagnosticeerd met een ‘eenmalige psychose’ (terug in de tijd), zodat zij geen straf én geen psychiatrische behandeling kon worden opgelegd, en dus eenvoudigweg op vrije voeten werd gesteld. Het OM sprak van een ‘gemankeerd psychiatrisch onderzoek‘

  http://rechtenforum.nl/forum/thread/p/175331/

 • Arianne van den Helzen

  Ik ken psychiaters in mijn kennissen- en vriendenkring maar
  die vinden het sop de kool niet waard en halen hun schouders op. Zij
  staan boven Dokelaar’s geleuter en haatzaaihetzes. Wel zijn ze het eens dat een pilletje in zijn geval geen kwaad zou kunnen en is de algemene conclusie: “hoogstwaarschijnlijk een paranoïde persoonlijkheidsstoornis die nodig behandeling behoeft”.

 • Arjan Dokelaar Paranoide

  Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

  Ga naar: navigatie, zoeken

  Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.

  Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.

  Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

  ICD-10
  F60.0

  DSM-IV
  301.0

  Portaal
  Geneeskunde

  De paranoïde persoonlijkheidsstoornis is een door een psycholoog gediagnosticeerde persoonlijkheidsstoornis met paranoïde kenmerken. De term paranoïde verwijst in dit verband niet naar verregaande wanen of psychosen,
  maar naar een aanhoudend en ongegrond wantrouwen in mensen. Vrienden,
  kennissen en collega’s worden vanwege dit wantrouwen met een zekere
  afstandelijkheid benaderd en de contacten worden pas wat hartelijker als
  blijkt dat zij geen kwade bijbedoelingen hebben. Vaak blijft de
  PPS-lijder echter wel op zijn hoede en kan fel reageren op een
  kleinigheid (bijvoorbeeld een grapje) die als persoonlijke aanval wordt
  geïnterpreteerd. Mocht de persoon daadwerkelijk slecht worden behandeld
  of opgelicht, kan de woede daarover soms jaren duren en mogelijk
  wraakgevoelens oproepen.

  Paranoïde persoonlijkheden wantrouwen vaak ook hun levenspartners. Op
  grond hiervan worden de activiteiten van de partner meer dan normaal in
  de gaten gehouden en kan de PPS’er zich soms streng of zelfs
  dictatoriaal opstellen.

  In bepaalde gevallen richt het wantrouwen zich tegen
  bevolkingsgroepen, instanties of overheden. Dit kan leiden tot
  vooroordelen of langdurige conflicten die volgens de omgeving slechts om
  kleinigheden gaan. Dit wordt wel querulantenwaan genoemd (hoewel er in dit geval geen sprake is van de echte waan).

  Het DSM-IV omschrijft de paranoïde persoonlijkheidsstoornis als volgt:

  A. Het zodanig wantrouwen of als verdacht beschouwen van anderen dat
  hun motieven worden gezien als kwaadwillend. De stoornis begint in de puberteit of jonge volwassenheid en doet zich voor als sprake is van vier of meer van de volgende gevallen:

  De persoon vermoedt zonder voldoende aanleiding dat anderen hem of haar misbruiken, schaden of misleiden.

  De persoon heeft sterke, onterechte twijfels over de loyaliteit of betrouwbaarheid van vrienden of kennissen.

  De persoon is terughoudend bij het in vertrouwen nemen van anderen
  vanwege de ongegronde angst dat de informatie ten nadele van hem of haar
  wordt gebruikt.

  De persoon ziet denigrerende of bedreigende betekenis in onschuldige opmerkingen of gebeurtenissen.

  De persoon koestert wrok en is niet vergevingsgezind over beledigingen, lichamelijk letsel of kleineringen.

  De persoon ziet aanvallen op zijn of haar persoon of reputatie die
  anderen niet opvallen, reageert kwaad of gaat in de tegenaanval.

  De persoon heeft regelmatig ongegronde verdenkingen over de trouw van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of seksuele partner.

  B. De stoornis treedt niet uitsluitend op als onderdeel van schizofrenie, een stemmingsstoornis
  met psychotische kenmerken of een andere psychische aandoening en is
  geen gevolg van directe fysiologische omstandigheden of algemeen
  medische aandoening.

 • zielenknijper

  Als dat zo is, waar blijven psychiaters dan? Het enige dat die
  laffaards kunnen is op de man spelen. Bedenk je wel dat als psychiaters
  oprecht zouden zijn dat zij geen moment zouden kunnen twijfelen om deze
  website aan te klagen. Dat durven ze niet omdat ze heel goed weten dat
  het niet deugt waar ze mee bezig zijn.

  Voorstanders van de
  psychiatrie spelen het vaak op de man. Zie prof. Marcel Canoy hierover
  http://www.artsennet.nl/Kennisbank/Dossiers/ADHD-5/118414/Stop-dubieuze-medicalisering-bij-ADHD.htm

 • Team Psychiaters

  Geachte heer Dokelaar,

  Wij als psychiatrie hebben het helemaal gehad met u. U kunt een rechtszaak verwachten. U heeft uw zogenaamde hoogleraren achter uw
  staan. Wij hebben een team van 40 psychiaters over het hele land verzameld om uw aan te klagen o.a. wegens het verspreiden van onzin, en daarbij behorend psychisch letsel, aangebracht bij patiënten.

  Wij zien u en uw ‘hoogleraren’ in de rechtszaal.

 • Henry van der Schut

  De waarheid over Arjan Dokelaar!!!!!!!

  Eerst nog even de feiten die we allemaal al kennen:

  – Noemt zich ook wel /Mitch Plat/Ace of Babes/Susumu Harimoto
  – Was psychiater van nu.nl, maar is daar af gegooid
  – Laat zich op meerdere forums zien, wordt er meestal ook meteen weer af gegooid
  – Zonder dat iemand er op zit te wachten opent hij allerlei topics waar niemand op zit te wachten

  Goed, hier komt de informatie die je misschien nog niet wist over onze held, de maker van deze site, zielenknijper.nl:

  ArjanDokelaar werd na een zware inzinking opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis te warnsveld. Hij had een goede baan, een leuke vrouw en 2 kinderen. Zijn vrouw ging op een gegeven moment vreemd, waarom is niet
  duidelijk. Hij mocht zijn kinderen nog maar 1 keer in de week zien, en raakte ook nog eens zijn baan kwijt. Er knapte iets, bij de toen nog geheel normale persoon Arjan Dokelaar. Na een zeer zware psychose werd hij opgenomen in Warnsveld. Hij had paranoïde wanen en weigerde medicatie, omdat hij dacht dat het zijn hersens zouden krimpen tot een de grootte van een tennisbal. (Hier komen ook zijn hersenkrimp verhalen vandaan die hij overal tentoon spreidt) De agressie tegen het personeel
  werd op een gegeven moment zo erg dat hij in de isoleercel werd gezet. Hier besloot de op dat moment 32 jarige Dokelaar dat hij alles zou doen om de psychiatrie terug te pakken, nog steeds compleet paranoïde. Omdat
  hij altijd medicatie en behandeling heeft geweigerd is Dokalaar nog steeds ernorm instabiel en zijn leven is gericht alleen maar op anti-psychiatrie. Hij heeft zelfs geen interesse meer in het andere geslacht, maar dat gevoel was inmiddels wederzijds geworden. Hij was
  ervan overtuigd dat dit zijn levenswerk was, de anti-psychiatrie. 3 jaarna zijn opname, bekeerde de eens zo katholieke Dokelaar zich ook nog eens tot de scientology kerk. Toen hij van nu.nl werd afgegooid en ook
  van meerdere fora werd afgegooid, besloot hij zielenknijper.nl op te richten. Tot op de dag van vandaag zet hij hier valse of gemanipuleerde informatie op, met verkeerde links en verkeerde geïnterpreteerde
  onderzoeken, of zelfs verzonnen onderzoeken. Al zijn tijd gaat hierin op, om mensen zijn rare gedachten op te dringen. Helaas zijn er altijd mensen die hierin trappen……

  Moraal van dit verhaal: Arjan Dokelaar is onbehandeld psychiatrisch patiënt van de scientology kerk en
  richt zijn leven op het verspreiden van leugens.

  Geloof deze man dus nooit. Hij is een meester in het manipuleren van mensen en ook zijn vrienden…..

  Groet,

  Een
  oude verstoten vriend van Dokelaar, uit de tijd dat het nog goed met hem ging. Kan niet meer aanzien hoe hij mensen op de kast jaagt. De waarheid moest boven tafel komen!!!!

 • Bewezen is dat de Ggz sinds 1940 een industrie des doods is.
  Mensen ontvluchten de Ggz kampen en springen voor de trein.
  Ggz geneest niet.
  Ggz haar grootste inkoper van isoleercellen is justitie, zodat ze mensen buiten de rechtsstaat Nederland kunnen houden en zo levenslang op kunnen leggen waarbij de psyche-haters blij zijn met weer zo’n lichaam om mee te kunnen experimenteren als Psyche-Haters/ Mengele klonen.
  Ggz mishandelingen verkorten de levensduur met 30 jaar,
  Ggz maakt stuk wat gezond is.
  Ggz is grove schendingen van de rechten van de mens.

 • Joseph Mengele werd zoals vele anderen nazi’s ook in veiligheid gebracht en kon door gaan met zijn moorden. Stierf in 1986 tijdens een zwempartij bij zijn riante villa in Brazillie. was ook nog verantwoordelijk voor oa. de receptuur van Softanon. De huidige psyche-haters zijn gewoon Mengel klonen.

 • En wie hebben LSD,XTC en meer van die troep op de markt gebracht ja de psyche-haters.

 • Waarom maken de Ggz de cijfers over sterfgevallen en zwaar hersenletsel na o.a. ECT mishandelingen niet openbaar.
  Waarom woorden de meeste sterfgevallen binnen de Ggz kampen benoemd als natUUUrlijke doodsoorzaak.

 • Fijn weekend.

 • ………..

 • Team psyche-haters

 • Peter Kemmink, alles wat een psyche-hater vindt wat jij gezegd hebt zal je levenslang tegen je gebruikt worden. Zelfs burgemeester en politie mogen dat in de media zetten. Ook als je het niet gezegd hebt. En vreemd dat als politici zich iets niet kunnen herinneren ( veelal zeer strafbare delicten)is dat geen probleem, maar als een burger zich iets niet zou herinneren en heb het dan niet over strafbare delicten krijgt hij/zij meteen de diagnose psychose en is dan een gevaar voor de maatschappij of zichzelf Raar he!

 • Peter Kemmink

  Ik ga er werk van maken, ik verklaar maandag de oorlog aan het OM, te beginnen in Amsterdam, we gaan een maandje pedo ambtenaren en psychiaters fysiek castreren, ik ben t zat.

 • Moet ik hier nog tekst bij plaatsen?

 • Facebook Sobibor de Leef

 • Laboratorium Rat

  wo 15 apr 2015, 07:11

  |

  lees voor

  Verboden experiment GGZ-patiënten

  In een GGZ-instelling in Heiloo zijn psychiatrische
  patiënten gebruikt om medicijnen te testen, terwijl dat volgens de
  regels niet mocht.

  Dat onthult het tv-programma Zembla woensdagavond.

  De
  patiënten die meewerkten aan het onderzoek hadden weliswaar zelf
  toestemming verleend, maar waren volgens begeleiders en familie niet
  wilsbekwaam. De onderzoeker mocht louter onderzoek doen bij ‘wilsbekwame
  ambulante patiënten’.

  Een begeleidster die de zaak bij de familie
  van een patiënt en de raad van bestuur van GGZ Noord-Holland aankaartte
  werd ontslagen. Pas na haar ontslag werden de families van alle
  deelnemende patiënten ingelicht over het onderzoek dat toen al een jaar
  bezig was.

 • Anoniem

  Vele psychiaters uit de tweede wereld oorlog hebben gewoon hun werk als psychiater kunnen uitoefenen,ze kregen gewoon een andere naam toegewezen om het nazi gedachtegoed te verdoezelen na de oorlog. Ik heb zelf in een ggz instelling gezeten van 2006 tot 2009 plus 6 maanden in mijn tiener jaren hebben ze autisme vastgesteld.
  Ik had een RM en werd op brancard plat gespoten en afgevoerd door politie en ambulance na dat ik thuis een rechtszitting had om de RM uit te vaardigen. Bij binnenkomst bij jeugdpsychiatrie was als protocol twee dagen isoleer !!

 • Dona Kohler

  Heb 30 jaar ervaring met de GGz, met tussenpozen, omdat ik 3x stopte met de behandeling na vele jaren. Ze weten zelf niet wat ze doen en rotzooien maar wat aan. Zielknijper heeft volkomen gelijk en kan kontakt met mij opnemen als hij mijn ervaringen wil weten. N.A.V. het verhaal hieronder om hem in diskrediet te brengen, bedankt voor de info, want als ervaringsdeskundige weet hij juist waar hij over praat en is daarom juist geloofwaardiger.

 • peter

  god is geodis/carthago.[t.a.v medich tucht college]
  ik schenk deze informatie aan john f kennedy/dr herz/wubbo ockels/andre kuipers,
  ter nagedachtenis wubbo ockels/john f kennedy/dr herz zwitserland jaren 60/70 vergiftigd.
  de pschygiatrie wereldweidt,pleegt samen met het:
  vaticaan/nasa/esa/roskosmos/atoomagentschappen,rijkswaterstaat,
  nederlandse aivd/unifil/defensie dutchbat kolonel karremans/mossad,
  de grootste volkerenmoord allertijde samen met de pschygiatrie dmv,
  [zij zijn dus geen haar beter dan de nazi,s]
  polarisatie veld fraude.alpha/beta/omega.mind control systemen.
  met mossad,aivd,unifil,vaticaan,eccelon tribal mind control systeem,
  en ook met de rijkswaterstaat politie/acp politie bond h.a.r.m,mindcontrol systeem,
  en ook het telefonie netwerk umts wordt gebruikt voor mind control,
  allemaal in samen werking yulius stichting die volkerenmoord plegen,
  in opdracht van de gelovige incest netwerken vaticaan.
  incest slachtoffers/politieke tegen standers en iedereen die,
  eccelon tribal mensen handel systeem kan pakken pakken ze ook,
  ook rijkswaterstaat politie defensie doen dit ook en verkopen zij hun slachtoffers voor,
  contant zwart geld aan de pschygiatrie.om dit volkeren moord systeem op te bouwen.
  moest john f kennedy en dr herz spectroscopie worden vermoord zodat de mossad/aivd,
  nederland samen met unifil de gestolen formules van josef mengele/en de vaticaan formules ommerto,
  konden installeren in de pschygiatrie met als doeleind vermoorden incest slachtoffers,
  politieke tegenstanders en slachtoffers facisme/racisme,want daar draait het om,
  het millitair team die josef mengele arresteerden,kopieerden de formules mengele,
  en maakte hier ook illgale party drugs van alsmede moord formules voor de pschygiatrie.
  zij doen ook expirimenten op incest mislukkingen met verboden hormoon preparaten.
  formule mengele=clozapine,formule zyprexa=formule ommerto.
  om de volkerenmoord te plegen cq fraude alpha omega polarisatie veld.
  hebben zij de dekmantel diagnostiek bedacht dsm 4/5.gaf 1/2..
  ook is iedere universiteit schuldig aan deze volkerenmoord.
  de yulius stichting is een stichting zodat zij onder de dekmantel mossad aivd,
  geld wit wassen,van de coruptie regering,politie,acp politie bond,defensie,rijkswaterstaat,
  de yulius stichting zit vol met mossad doktoren,zij geven hun patienten net zolang,
  medicatie totdat de patienten terminaal kanker hebben.dit doet iedere pschygiatrie in nederland,
  allemaal samen met vaticaan mossad aivd/mivd en alle bovegenoemde,het is allemaal bedacht door nederland.
  mossad,unifil,defensie,regering,aivd..zij werken ook met schadelijke ioniserende straling dmv,
  sattelieten/alziend oog,teken van oman veroorzaken in combinatie met pschygiatrie hormonen behandeling,
  kanker tumor explosies ook samen met de hormonen voedsel industrie.ook branden deze sattelieten,
  gaten in de ozonlaag waardoor er veel cosmiche straling in onze atmosfeer komt en kanker
  veroorzaakt,zodat men fraude kan plegen met de anti kanker behandeling bestraling….
  deze sattelieten zijn onderdeel star wars project samen met de pschygiatrie.
  ook stichting patienten vertrouwens persoon pleegt fraude deze stichting is mossad…
  —————————————————————————————————-
  de enige echte methode om de diagnose schizofrenie/bipolaire stoornis vast te stellen.
  komt van john f kennedy/dr herz[zwitserland jaren 60/70 spectroscopie neurologie]
  en de enige juiste medicijnen zijn,
  edelmetalen/mineralen/zouten/yodium/nitraten.ook de lithium formule is een fraude cq dekmantel,
  de lithium formule is de slechtste formule die ze gemaakt hebben.om op die manier volkerenmoord,
  te camofleren..nu leg ik u uit hoe het wel moet:john f kennedy/dr herz spectroscopie/wubbo ockels,
  eerst bloed afnemen om te kijken wat voor edelmetalen/mineralen etc in het bloed zitten want,
  hierdoor reageert het menselijk lichaam als een antenne op het polarisatie veld[elektro magnetich veld]
  aarde en daardoor,
  worden mensen schizofreen e.d.dan een meting doen met dr herz spectroscopie,
  om te meten de gevoeligheid van de patient,t.a.v polarisatie veld dus dan meet je de freqentie,
  en de golflengte,en bandbreedte van het singaal van de hersenen patient.
  daarna vergelijk je de resultaten met de horoscoop gegevens,astronomie gegevens,
  dan kan men berekenen met
  de gegevens van nasa,esa,atoom agentschappen,roscosmos[die nu nog fraude plegen] polarisatie veld met die berekening
  kan men een juist,
  medicijn in elkaar zetten van edelmetalen,mineralen,fosfaten,zouten,nitraten,de catalysator is meestal yodium,relanium..
  deze methode zorgt ervoor dat.
  negatieve polarisatie veld straling/cq bio elektrichiteit afgevoerdt worden in het lichaam patient.
  zonder hindelijke bijwerkingen…
  de getuige zijn o.a:andre kuipers astronaut,alsmede,interpol,mi5,fbi,en diverse misdaad bestrijding,
  ——————————————————————————————————–
  het is ook zo gelegen dat de formules van ommerto[vaticaan] via gelovige chemie bedrijven in de,
  voedsel industrie terecht komen en op die manier,kanker veroorzaken dit is ook een volkerenmoord.
  samen met de atoom agentschappen hebben zij de bestralings therapie uitgevonden die eigenlijk een fraude is,
  alles wat ik hier schrijf is fraude geneve verdrag en een misdaad tegen de mensheid.om dit tegen gaan,
  moet men geboorte beperking instellen per volk.dan heb je die volkerenmoord van de bovengenoemde ook niet nodig.
  nederland moet gewoon via een oorlogs tribunaal ge neutralliseert worden met o.a een incest verbod geloof.
  alle incest netwerken worden bestuurt door aivd/unifil/mossad/regering nederland/koningshuis…
  nederland neutralliseren werkt zo:grondwet artikel 1,koningshuis 5,interpol 8,krijgswet 9,bank 2,
  volk 3,economie 6,aivd 10,wetenschap 7,defensie 12,politie 11,regering 13,belastingdienst 4,coran 14,vaticaan 15…
  vaticaan zette ik op 15 wegens hun volkerenmoord/polarisatie veld fraude alpha omega defensie politie acp.
  de acp krijgt grote financiele giften van de incest kolonie nederland die acp betaalt politie agenten zwartgeld,
  voor het beschermen van hun.incest kolonie en proberen zij een superras te kweken dmv incest,nou alle mislukkingen,
  worden door de pschygiatrie vermoordt met die mengele/ommerto formules.en verboden hormonen..
  de yulius stichting is zeker markt leider in volkerenmoord,doktor/lieblein/ghosker/marie claire en diverse,
  zij sterriliseren/castreren stiekem allerlei mensen,met allerlei soorten overdosis,medicatie zoals truxal,clozapine,
  zyprexa,haldol,accurat,ook plegen de pschygiatrie fraude met euthenasie formulieren en vermoorden op die manier patienten,
  mogelijk gemaakt door els borst,waarschuw de cchr mensen rechten organisatie tegen de pschygiatrie..
  van peter menke politiek gevangene van de pschygiatrie.wat zouden ze willen mij aanklagen voor smaad?
  dat wordt lachen dan,want dan moeten ze eerst de diagnose opheffen en dan verliezen ze nog.
  fred ter meer is dus een zakenman die fraude pleegt/volkeren moord met de mossad/unifil/contraspionage netwerk,
  forrestlines/eccelon tribal/reederij muller/aivd/libanon vaticaan……
  ….

 • http://www.politiewilnietsmetaangiftedoen.wordpress.com
  En lees fake diagnose die Ggz op bevel van politie tegen mij gebruikte om mij met ECT te mishandelen en geheugen te wissen.

 • Richard van Emmerik

  Na 12 jaar strijd met de psychiatrie en justitie en een tussenperiode van 5 jaar ben ik twee weken geleden gediagnosticeerd met ptss. Het mag duidelijk zijn dat deze ziekte mij momenteel ernstig belemmert in mijn functioneren. Ik ben bezig een website te bouwen waarin ik mijn persoon en mijn strijd tegen ‘behandeling’ in de openbaring wil brengen. De site zal in ongeveer half jaar gereed zijn maar is al bereikbaar: http://www.remmerik.nl/

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... Metanoia Met gezond verstand Afscheid van autisme en ADHD
 

Netwerk: Weg met TBS?

Het merendeel van de gezaghebbende tbs-advocaten uit Nederland raden hun cliënten af om mee te werken aan een tbs-onderzoek. De advocaten hekelen de onrechtvaardige aard van TBS, de willekeur door psychiaters en de discriminatie op basis van wetenschappelijk ondeugdelijke diagnoses.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net