Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychiatrie is een ziekte: MPIS, Malign Professioneel Interpretatie Syndroom

Datum: 28 september 2009, 09:24

Gepubliceerd door apotheker Fernand Haesbrouck

Waarbij de M deze keer niet staat voor een ‘manneke’.
Ook de dames kunnen eraan lijden.


Symptomen:

– wetenschappelijk in de waan verkeren, dat eenzelfde actief dopingproduct in de ene stof selectief serotonine kan boosten, terwijl verpakt in een ander doosje selectief noradrenaline doet boomen,

– de patiënten bedriegen door selectief serotonine in grote hoeveelheden toe te voegen, terwijl die patiënten eerder ziek werden verklaard aan dopaminetekorten.

– dopaminetekorten vaststellen, zonder enige dosering van tekorten, maar alleen ‘op zeggen van’ het multidisciplinaire team dat enkel maar klaagt over een verminderd pedagogisch comfort bij zichzelf .

– vermeende dopaminetekorten behandelen, zonder dopamine toe te dienen.
Er is tot nu niemand die aantoont dat de gebruikte harddrugs de zogezegde dopaminetekorten zouden corrigeren en zelfs als dat zo zou zijn, dan verzwijgt men waarom harddrugs niet alleen dopamine, maar een algemene mobilisatie teweeg brengen, doordat het organisme met een gevarenreflex reageert op het toedienen van zenuwvergiften.

– toxische stoffen voorschrijven met de natte vinger, zonder daarbij tekorten eraan te meten en daarbij ter verantwoording verwijzen naar het gebruik van het giftige (wet 24.02.1921) insuline waar men wel tekorten meet om ongevallen te voorkomen.
Terwijl ADHD-medicatie juridisch (KB.31.12.1930) nog gevaarlijker is en strenger gereglementeerd omwille van de verslavende effecten, psychotische en cardiale neveneffecten.

– het op een schizofrene manier voor waar te verklaren dat het drogeren van kinderen met fluoxetine van Lilly volledig veilig en zonder gevaren kan gebeuren, terwijl drogeren met dezelfde fluoxetine, maar van andere bedrijven, heel gevaarlijk is en ervoor zorgt dat zelfmoordgedachten, agressie en psychotisch gedrag als bijwerkingen optreden.

– de karakterstoornissen en psychotisch gedrag bij behandeling van de aandoening als een comorbiteit van de aandoening uitleggen.
Maar als dit nu wel een comorbiteit zou zijn, is het dan verstandig om de aandoening met psychotica te behandelen in plaats van meteen met antipsychotica te starten?

– het robotachtig gedrag dat eigenlijk dwangmatig psychotisch en obsessioneel gedrag is, met wanen en andere waanzin, voorstellen als een therapeutische behandeling om de toekomst van de zieke veilig te stellen, terwijl dit gedrag met antipsychotica moet gecorrigeerd worden, wat de kans vergroot op fatale metabole aandoeningen en de levensverwachting met 25 tot 30% inkort.

– het promoten van een lucratief maatschappelijk project, GGZ dat staat voor: Goed Gek Zijn.

Zie ook : Psychiatry is a mental disorder.

Deze publicatie is onderdeel van het column van apotheker Fernand Haesbrouck, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

ADHD-medicatie
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net