Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: De psychiatrie houdt zich al 7 jaar stil

“Psychiatrie: De Wetenschap van Leugens” door prof. dr. Thomas S. Szasz (boek)

Datum: 15 oktober 2008, 10:45

Prof. Dr. Thomas S. Szasz, hoogleraar psychiatrie Voor meer dan 50 jaar heeft Thomas Szasz een groot deel van zijn carrière gewijd aan een radicale kritiek op de psychiatrie. Zijn laatste werk, Psychiatrie: De Wetenschap van Leugens, is een combinatie van zijn levenswerk: het portretteren van de integrale rol van misleiding in de geschiedenis en de praktijk van de psychiatrie.

Szasz beargumenteert dat de diagnosticering en behandeling van psychische problemen in dezelfde relatie staan tot lichamelijke ziekten als een vervalst schilderij tot een origineel werk staat. Kunst historici en het juridisch systeem zoeken naar mogelijkheden om vervalsingen te kunnen onderscheiden van originele werken. Degene die zich bezig houden met de medische wetenschap, de artsen, patiënten, politici, verzekeraars en jurisdisch professionals, nemen een tegenovergesteld standpunt aan wanneer ze worden geconfronteerd met de uitdaging om onderscheid te maken tussen dagelijkse problemen in het leven en lichamelijke ziekten, en authenticeren daarmee systematisch niet-ziekten als ziekten. De grens tussen ziekte en ‘niet ziekte’ – origineel en immitatie, waarheid en bedrog – wordt daardoor willekeurig en onzeker.

Er is geen glorie of winst te behalen in een juiste afbakening van hetgeen geldt als medische ziekten en medisch genezen en wat niet. Individuen en families die zich wensen te beschermen tegen medisch en politiek geauthenticeerde kwakzalverij worden aan hun eigen intellectuele en morale bronnen overgelaten om tot kritieke beslissingen te komen over menselijke dillema’s die onjuist gecategoriseerd zijn als “psychiatrische stoornissen” en over gemedicaliseerde reacties die ten onrechte zijn aangemerkt als “psychiatrische behandelingen”. Door zijn verfijnde analyse en lucide proza met een scherpe knowhow, daagt Szasz lezers met alle achtergronden uit.

***

Thomas Szasz is emeritus hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van New York. Enkele van zijn boeken zijn onder meer: Law, Liberty, and Psychiatry, The Manufacture of Madness, Ideology, and Insanity, Ceremonial Chemistry, The Myth of Psychotherapy, and Pharmacracy, allen gepubliceerd door Syracuse University Press.

***

Referenties

“Psychiatry: The Science of Lies makes an irresistible case that something is rotten in the institution of psychiatry. Thomas Szasz, the John Brown of psychiatric abolitionism, lays bare psychiatry’s deceptions with exquisitely chosen examples and powerfully eloquent arguments. He may start a new civil war — between moral responsibility and bogus science.”

David Ramsay Steele, author of Atheism Explained: From Folly to Philosophy

“It is as one expects a blistering critique of psychiatric practice as a form of ideological mischievousness. … On one point, for me the key point, there can be no doubt: the extraordinary faith of Szasz in the decencies of patients and their rights to the democratic tradition of which he speaks and to which they as citizens are entitled.”

Irving Louis Horowitz, Rutgers University

“[Thomas Szasz] is the preeminent critic of psychiatry in the world.”

Richard Vatz, Towson University

Klik hier voor meer informatie over het boek: http://www.szasz.com/lies.html

 

Mogelijk interessante boeken

Psychiatry Wie is van hout ... Metanoia Geneeskunde tussen Geleerdheid en Gezond Verstand
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!