Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Datum: 16 februari 2017, 23:38 ~ Bron: Volkskrant

Vervolg op Psychiatrie: na 7 jaar nog steeds stil (2013)

“Op de man aanvallen is het enige dat voorstanders van de psychiatrie kunnen. Laf en achterbaks persoonlijk aanvallen, belasteren, intimideren en bedreigen. Met woorden zijn ze niets.”

Voorstanders van de psychiatrie spelen het vaak op de man. Zie bijvoorbeeld professor Marcel Canoy, hoogleraar economie, die zich geroepen voelde er aandacht voor te vragen (dergelijke inmenging is niet gebruikelijk in de wetenschap).

Hoogleraar Marcel Canoy: ‘Stop dubieuze medicalisering bij ADHD’

Volgens Canoy krijgen mensen die de psychiatrie aan de kaak stellen ‘direct bakken stront over zich heen‘. Bijvoorbeeld Trudy Dehue en Laura Batstra.

‘Opvallend is dat in reacties vooral hun competentie betwijfeld wordt. Misschien omdat ze wel goede argumenten hebben?’

De Nederlandse arts Dr. Lidy Pelsser die bewees (The Lancet) dat 78% van alle kinderen met de diagnose ADHD kan worden verlost van de diagnose met een goedkoop te reproduceren dieet en opvoeding (dagritme en structuur) werd “uitgekotst op ADHD fora” en uitgescholden voor dierenarts die maar vooral haar muil moet dichthouden.

Anderen, zoals Dr. Laura Batstra kregen te maken met corrupte hoogleraren die probeerden om haar de mond te snoeren via de Universiteit. Ze had het geluk dat de Universiteit daar niet aan meewerkte.

Toen ik eind 2011 in NRC Next een kritische reactie schreef op een eerder stuk van zes hoogleraren Kinderpsychiatrie, schreef één van die hoogleraren een klaagbrief hierover naar het bestuur van de afdeling waar ik werk. Tevergeefs, want op de universiteit zitten we niet aan de touwtjes van de hoogleraren.

NO KIDDING

NO KIDDING tegen ADHD

Toen de organisatie tegen kindermishandeling NO KIDDING een campagne startte waarin zij de toediening van ADHD medicijnen een vorm van kindermishandeling noemden, kregen zij te maken met een stortvloed van boze reacties en bedreiging dat o.a. leidde tot het sluiten van hun social media en het vroegtijdig stoppen van de campagne. De ouders vervielen in woede en persoonlijke aanvallen. Er werd zelfs een anti-No Kidding collectief opgericht.

Vandaar de vaststelling dat voorstanders van de psychiatrie voornamelijk argumentum ad hominem – op de man aanvallen – als eerste strategie gebruiken. Het geeft voor de meeste mensen de indruk dat de psychiatrie blijkbaar geen goede argumenten heeft, en via diverse publieke discussies vanuit Zielenknijper.nl is geprobeerd om daarvan een inzicht te krijgen.

Psychiatrie al 10 jaar stil

Nog nooit heeft een psychiater kenbaar gemaakt het oneens te zijn met de informatie die op www.zielenknijper.nl wordt geboden. Het telefoonnummer en het adres van de redactie zijn bij alle media bekend. Nog nooit is de auteur gebeld, echt nog geen 1x. zielenknijper.nl is inmiddels door meer dan 1 miljoen Nederlanders gezien.

Zielenknijper.nl is meerdere keren aangehaald in kamervragen en gelinkt vanaf NOS.nl etc.

Ik heb aangeboden aan o.a. EenVandaag om de stelling te verdedigen dat de psychiatrie als vakgebied niet hoort te bestaan. Ik heb daarvoor goede argumenten, zowel meer diepgaande theorie als een grote hoeveelheid feiten. Aan de media ligt het zeker niet, het zijn de psychiaters en hoogleraren psychiatrie die ervoor kiezen om zich in stilzwijgen te verbergen terwijl journalisten aandringen op een repliek.

Zie bijvoorbeeld het relaas van journaliste Malou van Hintum: “Psychiaters zien kritiek in media als psychiatrie-bashing”

Ze vraagt zich het volgende af:

U laat het allemaal passeren en hult uzelf in stilzwijgen. Waarom?

Psychiaters houden zich bewust stil omdat ze weten dat het niet goed is waar ze mee bezig zijn. Ik heb dat bewezen met een juridische truck.

Juridische truck

Ik heb alles geprobeerd om een juridische weg te vinden. Ik was ook bereid om op TV of radio mijn verhaal te doen. Ik was bereid om mijn verantwoording te nemen en te investeren in een rechtszaak. Ik ben er echter achter gekomen dat het niet mogelijk is om een medisch vakgebied aan te klagen en dat enkel het OM dat zou kunnen doen. Je kunt enkel een individuele arts aanklagen voor veroorzaakte schade en enkel als directe betrokkene van een slachtoffer. Ik heb toen een truckje bedacht om de psychiatrie alsnog tot een juridisch proces te bewegen door patienten die via e-mail contact zochten met de redactie te adviseren om zich van de ‘medische behandeling’ te onttrekken, wat in Nederland strafbaar is. Het is in Nederland strafbaar om mensen van ‘noodzakelijk geachte medische behandeling’ af te houden, Jomanda is er bijvoorbeeld om vervolgd. De behandelend arts en familieleden zijn als CC bijgevoegd en in de e-mail werd de psychiater beschuldigd van wetenschapsfraude en werden patienten verteld dat het bewijs daarvan was dat de psychiater zich zou verbergen in stilzwijgen, wat ook zo was.

Zie voor details: Psychiatrie: na 7 jaar nog steeds stil

Ik heb de patienten natuurlijk wel gewaarschuwd dat het stoppen met medicijnen erg gevaarlijk is, en dat het belangrijk is om begeleiding te vinden bij een vertrouwde huisarts. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat het mogelijk is dat een publieke website / blog van een leek dat toen al door honderdduizenden mensen werd gelezen en aantoonbaar serieus werd genomen, mensen medische adviezen geeft.

Het is onmogelijk dat een oprechte arts die zich van geen kwaad bewust is geen juridische stappen neemt. Niet enkel vanwege zijn eer als arts maar temeer vanwege de kwetsbare groep mensen om wie het gaat. Een reactie bleef uit, de patienten en familieleden waren mij dankbaar. Het advies was natuurlijk wel gebaseerd op echte wetenschappelijke adviezen van betrouwbare geleerden met wie ik contact had.

Er is feitelijk nooit een psychiater geweest die via e-mail contact heeft opgenomen en heeft laten merken het oneens te zijn met bepaalde informatie. Wel een keer van professor Trudy Dehue, maar dat was vanwege een woordspeling. Zij wilde kritisch schrijven over het vakgebied en als zij met Zielenknijper werd geassocieerd dan gingen de deuren dicht dus zij wilde niet met de website kunnen worden gelieerd. En dr. Bram Bakker, die n.a.v. een kritisch bericht emotioneel vertelde “aan mijn kant te staan”. Maar verder nooit. Ik ben op straat ook nooit aangesproken, terwijl mijn naam, adres etc. bij alle redacties bekend zijn. Ik ben ook nooit gebeld of ge-emailed (wel in het begin, maar enkel van journalisten die aangaven te willen helpen of die informatie zochten).

Jutitie verwijtbaar

Wie is verantwoordelijk voor het feit dat strafbare feiten worden genegeerd? Natuurlijk kan het psychiaters worden verweten nalatig te zijn, maar het zijn niet de psychiaters die eind-verantwoordelijk zijn.

Het feit dat de overheid (lees: Justitie) de website compleet negeert en geen enkele poging heeft ondernomen voor een oprecht dialoog, is kwalijk, zeker gezien het feit dat strafbare feiten openlijk zijn gepleegd. Daaruit blijkt dat zij medeplichtig zijn aan het strafbare feit.

De overheid heeft zich jammerlijk genoeg meerdere keren schuldig gemaakt aan intimidatie en laster praktijken jegens de auteur en dat maakt het negeren van deze website misdadig. Wel intimideren en bedreigen en niet praten?

Jusititie is een corrupte boevenbende.

Ik heb o.a. geholpen om bij meer dan 100.000 mensen bekend te maken dat Justitie pedofiele topmensen en rechters jarenlang heeft beschermd. De pedorechters mochten met vervroegd pensioen terwijl klokkenluiders te maken kregen met bedreiging, in het gezicht spugen door medewerkers van Justitie, intimidatie en laster praktijken.

De lieve oude vrouw Yvonne Keuls werkte in een kinderopvang in Den Haag en ontdekte dat sommige van haar kinderen werden verkracht door een rechter. Toen zij als oprecht mens alles in haar macht deed om de rechter te laten vervolgen werd zij zwartgemaakt en geterroriseerd. Zij heeft meer dan 10 jaar in een hel geleefd. Zij durfde op een gegeven moment 4 maanden haar huis niet meer uit. Ze werd op straat in haar gezicht gespuugd door medewerkers van Justitie en ze werd verbaal bedreigd door de Officier van Justitie.

De pedofiele rechter kreeg vroeg pensioen en schudde bij zijn afscheid nog vriendelijk de hand van zijn collega’s.

“Terwijl nota bene in het Haagse Paleis van Justitie pedo-pornofoto’s werden gemaakt, keek Justitie de andere kant op. En werd niet de pedofiele rechter, maar klokkenluidster Yvonne Keuls belasterd en bedreigd. Aangiftes tegen de rechter werden geseponeerd.”

De rechter (Theo Reub) is nooit vervolgd en mocht met vervroegd pensioen terwijl Yvonne Keuls te maken kreeg met bedreiging.

De minister van Justitie was erbij betrokken. Het is al de 4e pedoseksuele rechter die wordt beschermd door zijn collega’s en Justitie.

Yvonne: “Minister Opstelten, die de pedo-rechter Joris Demmink steeds op opvallende wijze in bescherming heeft genomen, was een vriendje van de rechter.

Ik werd verguisd omdat ik als klokkenluider een kinderrechter heb aangeklaagd. Dat het intussen wel ging om iemand die de hoogste vorm van machtsmisbruik jegens kinderen had begaan, deed kennelijk niet ter zake.”

Yvonne Keuls had een rechter als vriend. De rechter nam ontslag uit protest maar durfde Yvonne niet publiek te helpen toen zij werd zwartgemaakt. Dat heeft haar vriendschap met hem verbroken.

Volkskrant: ‘Het is een absoluut onrecht wat er geschied is’

Yvonne: Vier maanden. Het was september, ik durfde de straat niet meer op. Het waren toch mensen met macht die me aanvielen.

Bron: Volkskrant

Advocaat Adèle van der Plas probeert op dit moment een van de rechters (de hoogste ambtenaar van Justitie) alsnog te laten vervolgen voor het verkrachten van kinderen. Justitie heeft de zaak in de doofpot gestopt en Adèle spreekt van klassenjustitie en wraakacties tegen klokkenluiders (zie NRC:
‘Strafexpedities’ tegen klokkenluiders door Justitie).

NRC Handelsblad: topman justitie pedo, minister Els Borst vermoord door Justitie

Stilzwijgen

Het is nu duidelijk dat de psychiatrie zich blijft verhullen in stilzwijgen en dat ze hebben gekozen om te blijven negeren. Ik kan daar na 10 jaar niets meer aan doen. Ik heb psychiaters nooit 1 haarbreedte in de weg gelegd. Ik heb ze enkel geprobeerd (juridisch) te forceren tot verantwoording waarvoor zij in verzuim zijn gebleven. Ik heb psychiaters altijd met respect behandeld, ik ben van nature geheel neutraal. Ik heb gewoon oprecht gezocht naar antwoorden.

Mijn vraag was: wat drijft een psychiater om te doen wat hij doet? Wat is de intentie (het lange termijn doel) t.b.v. de mensheid? Ik heb het antwoord niet kunnen vinden (zelfs geen aannemelijke theorie). Wel heb ik hard aangetoond dat elke individuele psychiater zich ervan bewust moet zijn dat het niet ‘goed’ is waar ze mee bezig zijn. Ze zien hun praktijk als een ‘noodzakelijk kwaad’, maar ik begrijp tot op de dag van vandaag niet wat dat kwaad precies te zoeken heeft in bijvoorbeeld de hersenen van meer dan 1 miljoen mensen met depressieve gevoelens of de hersenen van honderdduizenden drukke kinderen.

Als leek moet ik deze blog en poging tot vervolging van de psychiatrie afsluiten. De website zal zeker nog voor 10 jaar beschikbaar blijven als informatiebron. Ik hoop dat oprechte en effectieve behandelopties in de toekomst een kans zullen krijgen en dat geleerden zoals professor Loren Mosher niet meer zullen worden verdrukt.

Voor mensen die oprechte hulp zoeken wil ik meegeven dat er echt heel veel oprechte artsen zijn, maar als je ziet wat geleerden die krachtig in de media staan te verduren krijgen en dat zij ondanks alle media aandacht echt worden verdrukt (dat hun carrière en inkomsten wordt geschaad), dan kun je begrijpen dat een arts of hulpverlener die eenvoudigweg mensen wil helpen nog minder snel zich zal uitspreken. Het vergt een zoektocht, maar het is belangrijk om te weten dat er een grote kans is dat je een oprechte arts of hulpverlener zal kunnen vinden als je daar je best voor doet. Begin met het aanschrijven van geleerden die je vertrouwt en vraag om tips / advies.

Voor (het verhelpen van) de meest ernstige psychische problemen (psychose) kun je terecht bij het initiatief van professor Jim van Os: www.schizofreniebestaatniet.nl.

Veel success!

Groet,
Arjan

Zielenknijper.nl

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 
 • Alain Bos

  Waarom is je pagina http://www.zielenknijper.nl zo slecht afgebeeld in de chrome-browser, internet-explorer en de nieuwste microsoft-edge ?
  De enige die ik niet geprobeerd heb is firefox en opera en safari (mac).

  en dat is jammer….

 • Arjan

  bedankt voor de melding! het probleem zou inmiddels moeten zijn opgelost.

 • Alain Bos

  beterrrrrr !-)

 • Ammostriker

  Goed bezig jonge zet em op

Mogelijk interessante boeken

Wie is van hout ... Metanoia Met gezond verstand Afscheid van autisme en ADHD
 

Bijwerkingen antidepressiva verzwegen

Meer dan 1 miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Er is sprake van een depressie epidemie. De middelen blijken verslavend en hebben nare bijwerkingen.
Een fopspeen (actieve placebo) werkt 100% zo effectief. En er is helemaal geen bewijs voor een ziekte in de hersenen.
Daarbij veroorzaken antidepressiva juist meer zelfdodingen en extreem gewelddadig gedrag.
Argos op Radio 1 over antidepressiva

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Bron: VPRO/Vara

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net