Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychiaters verdienen het meeste bij

Datum: 9 september 2009, 17:17
Dit artikel is op verzoek geselecteerd uit het archief van hoogleraar Ivan Wolffers, en kan gedateerd zijn. Copyright © Ivan Wolffers

Farmaceutisch bijverdienenIn de New York Times van 26 juni 2007 wordt bericht over de geldstromen van de farmaceutische industrie naar artsen. Overal ter wereld wordt de kwaliteit van de zorg enigszins bedreigd door een al te hechte relatie tussen artsen en de makers van geneesmiddelen. Het blijkt namelijk dat zoiets de manier waarop artsen voorschrijven sterk beïnvloedt. Is dat erg?

Artsen worden in de watten gelegd door producenten van geneesmiddelen omdat artsen nu eenmaal een grote rol spelen in de keuzen van wat mensen slikken. Hoewel praktijken zoals het schenken van allerlei cadeautjes en het verspreiden van gratis monsters steeds meer aan banden wordt gelegd, blijven er natuurlijk andere financiële relaties mogelijk. Bijvoorbeeld een adviesrol voor een bedrijf waarvoor goed betaald wordt, een hoog honorarium voor een lezing of bijdrage aan een nascholingsprogramma, betaalde studiereizen, het doen van onderzoek dat gesponsord wordt door de industrie. In enkele staten in de Verenigde Staten zijn de relaties nu verplicht openbaar. Zo weet men in de staat Vermont precies wat artsen van de industrie ontvangen. Met name om de gunst van specialisten te winnen hebben makers van medicijnen veel over. Het zijn vooral psychiaters die veel ontvangen. Bedroegen de gemiddelde bijverdiensten van psychiaters bij de farmaceutische industrie in 2005 nog 20.835 dollar in 2006 was het gestegen tot 45.692.

En wat krijgt de maker van medicijnen daarvoor terug? De psychiaters die het meest ontvangen schrijven ook het vaakst atypische antipsychotica aan kinderen voor. Dat houdt risico’s in en het is daarom erg omstreden. Kinderen lopen dus risico’s omdat psychiaters onvoldoende in staat zijn om onafhankelijk te blijven en hun gedrag niet te laten beïnvloeden door partijen die belangen hebben die niet gelijk hoeven te zijn met die van patiënten.

Is het in Nederland veel anders? De situatie in ons land is in de basis gelijk. Het gaat om zaken die over de hele wereld de zelfde vorm hebben aangenomen. Ook in Nederland geeft de farmaceutische industrie twee keer zoveel uit aan dergelijke promotieactiviteiten – in de boeken als wetenschappelijke vorming, lezing, informatieverschaffing terug te vinden – dan aan onderzoek naar nieuwe middelen. Alleen ontbreekt in Nederland een systeem om het ook daadwerkelijk zichtbaar te maken.

Deze publicatie is onderdeel van het column van prof. dr. Ivan N. Wolffers, klik hier voor meer publicaties van de auteur.

 

Boeken van de auteur

Medicijnen 2004-2005 Medicijnen 2006-2007 Medicijnen 2008-2009 Top 100 van meest gebruikte medicijnen
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net