Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 
Update MH17 Veterans Today: "MH17 aanslag was een valse vlag operatie" Reeds in 2014, kort na de aanslag, bekritiseerden veteranen de gang van zaken rond het onderzoek. In een officiële publicatie in 2021 wordt de aanslag een valse vlag operatie genoemd. Belangrijk: Wat is er gebeurd met luchtverkeersleider Carlos die zo moedig was om voor de waarheid op te komen? Hoe is het de piloten van Air India 113 en Indiase journalisten vergaan nadat ze aantoonden dat het Indiase ministerie loog over MH17?
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

Psychiaters starten demonisatie campagne tegen minister Klink

Datum: 13 september 2010, 08:12 ~ Bronnen: PubMed, Persbericht NVvP

Psychiaters zijn woedend op minister Ab Klink om een aangekondigde financiële maatregel voor het beroep psychiater. In een rechtszaak tegen de minister – die zij verloren hebben – voerden zij aan dat de korting zal moeten worden verhaald op de kwaliteit zorg voor patiënten. Zorg die volgens de minister reeds ver beneden maats is.

“De vraag [naar psychiatrische zorg] is gestegen en daarom wordt er meer uitgegeven aan zorg. Maar dat is toch niet onze fout? Wij vinden bovendien dat de minister er helemaal niets mee te maken heeft. Dit is iets tussen ons, de zorgautoriteit en de zorgverzekeraars”, zegt voorzitter Marleen Barth van GGZ Nederland. “Wij volgen de aangekondigde maatregel van de minister kritisch. Het heeft namelijk geen effect op zijn eigen begroting”, bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Zorgautoriteit.

“Het is nog helemaal niet mogelijk om de overschrijding te kunnen becijferen. De instellingen zijn momenteel nog bezig de rekeningen op te maken”, aldus een verontwaardigde Barth. “Bovendien, mensen krijgen alleen bij ons hulp als ze zijn doorverwezen door een huisarts bijvoorbeeld. Het is niet zo dat we die vraag zelf creëren.”

1 op de 4, valse propagandaNog geen 3 maanden later start GGZ Nederland vervolgens een miljoenen kostende propaganda campagne genaamd 1opde4.nl om de drempel voor psychiatrische zorg te verlagen.

Reclame Code Commissie: GGZ Nederland pleegt fraude, advertentie 1opde4.nl verboden

Psychiaters voelen zich gediscrimineerd

Het lijkt er op dat de psychiaters na het verliezen van de rechtszaak zijn gestart met een mediaoffensief waarin ze de minister trachten te demoniseren. In verschillende mediapublicaties houden zij het publiek voor dat de financiële maatregel stigmatiserend is voor kwetsbare psychiatrische patiënten die een chronische psychiatrische aandoening hebben omdat de maatregel bijvoorbeeld niet geldt voor patiënten met een chronische somatische aandoening.

“Deze discriminatoire bezuinigingsvoorstellen schieten ons in het verkeerde keelgat en we zullen hier dan ook krachtig tegen protesteren. Waarom moeten patiënten met een ernstige of chronische psychiatrische stoornis wel een eigen bijdrage betalen en patiënten met een ernstige of chronische somatische aandoening niet? Bovendien mag en hoeft besparen in de GGz niet ten koste van de patiënt; het alternatief ligt bij structurele ingrepen die meer bezuinigingswinst kunnen opleveren, zoals de ontschotting en stroomlijning van de financiering van de zorg”, aldus psychiater Rutger Jan van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Wat de NVvP hier niet vermeld is dat de psychiatrische behandeling de problemen vaak chronisch maakt terwijl oprechte hulp iemand minstens 90% kans geeft om van de meest complexe psychische problemen te herstellen.

Patiënten met het verzameletiket schizofrenie – wat volgens psychiaters een ‘onmeetbare’ ongeneeslijke hersenziekte is – hebben meer kans op herstel zonder behandeling tonen studies aan.

Lange termijn resultaten schizofrenie

Lange termijn resultaten schizofrenie, bron: Martin Harrow and Thomas Jobe. “Factors involved in Outcome and Recovery in Schizophrenia Patients Not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 195 (2007):406-414.

Bron: PubMed

Het zijn de psychiaters die de problemen vaak chronisch maken en het is dus niet de patiënt die wordt getroffen maar zijzelf. Want door de korting wordt men geforceerd om mensen daadwerkelijk te helpen herstellen, zoals met talloze alternatieven goed mogelijk is gebleken. Doordat de patiënten zelf een deel van de kosten moeten betalen krijgen zij ook meer macht om te kunnen beslissen welke zorg ze ontvangen, en dit zou kunnen leiden tot meer kansen voor de oprechte alternatieven.

Een voorbeeld van een alternatief is Soteria psychotherapie die 90+% kans biedt op goed herstel van de meest ernstige psychische problemen, terwijl de therapie nagenoeg zonder financiële steun is ontwikkeld en het dus veel beter kan als men daadwerkelijk op zoek zou zijn naar het ontwikkelen van dergelijke oprechte behandel methoden.

In Soteria psychotherapie worden geen psychiatrische medicijnen gebruikt, omdat deze de kans op herstel doen verminderen. Dat is waarom psychiaters de behandeling hebben verdrukt. De financiering werd stopgezet en de ontwikkelaar prof. dr. Loren Mosher, voormalig directeur schizofrenieonderzoek bij de NIMH in Amerika, zag zich uiteindelijk genoodzaakt om zijn titel psychiater op te geven uit afkeer tegen de zwendel met het destructieve antipsychotica.

Two random assignment studies of the Soteria model and its modification for long-term system clients reveal that roughly 85% to 90% of acute and long-term clients deemed in need of acute hospitalization can be returned to the community without use of conventional hospital treatment. Soteria, designed as a drugfree treatment environment, was as successful as anti-psychotic drug treatment in reducing psychotic symptoms in 6 weeks. In its modified form, in facilities called Crossing Place and McAuliffe House where so-called long-term “frequent flyers” were treated, alternative-treated subjects were found to be as clinically improved as hospital-treated patients, at considerably lower cost. Taken as a body of scientific evidence, it is clear that alternatives to acute psychiatric hospitalization are as, or more, effective than traditional hospital care in short-term reduction of psychopathology and longer- social adjustment. Data from the original drug-free, home-like, nonprofessionally staffed Soteria Project and its Bern, Switzerland, replication indicate that persons without extensive hospitalizations (<30 days) are especially responsive to the positive therapeutic effects of the well-defined, replicable Soteria-type special social environments. Reviews of other studies of diversion of persons deemed in need of hospitalization to “alternati-ve” programs have consistently shown equivalent or better program clinical results, at lower cost, from alternatives. Despite these clinical and cost data, alternatives to psychiatric hospitalization have not been widely implemented, indicative of a remarkable gap between available evidence and clinical practice. J Nerv Ment Dis 187:142-149, 1999

Prof. dr. Jim van Os zegt het volgende over psychiatrische behandeling:

In de VS, maar inmiddels ook hier, roeren de patiëntengroepen zich steeds luider, vertelt Van Os. “Want wat moet je met die diagnose? Stel dat je zoon dat van de dokter te horen krijgt. Een goede ouder zal zich verzetten, die kent het kind en zijn mogelijkheden, die weet dat er ook nog een andere identiteit is dan die van de zieke. Zo’n diagnose doet meer kwaad dan goed, het betekent een verwijzing naar de dagbehandeling en je beneemt er alle uitzicht op herstel mee. Terwijl dat wel mogelijk is, ook bij schizofrenie.

Cognitieve therapie, praten, dat helpt, vooral bij mensen die stemmen horen en daaraan denken te moeten gehoorzamen. Ze kunnen leren om de stemmen te negeren. Het probleem is dat de zorg daar niet op ingericht is. Wel op pillen, op medicatie, die is routinematig te verkrijgen.”

Als tweede punt ter weerlegging van de stelling van de NVvP dat de financiële maatregel kwetsbare patiënten zou schaden is het feit dat meer dan 40% van al het geld in de psychiatrie opgaat aan overhead, dat zijn kosten voor hoge psychiaters die geen patiënt meer zien en die zich bezighouden met zaken als marketing.

Toen minister Klink de financiële maatregel pas had aangekondigd in juni vorig jaar, toen startte psychiaters een rechtszaak tegen hem welke ze hebben verloren. In de rechtszaak stelden zij dat de maatregel ten koste zou gaan van de kwaliteit zorg voor patiënten en dat zij er “niets aan konden doen” dat er steeds meer psychiatrisch patiënten zijn.

“De vraag [naar psychiatrische zorg] is gestegen en daarom wordt er meer uitgegeven aan zorg. Maar dat is toch niet onze fout? Wij vinden bovendien dat de minister er helemaal niets mee te maken heeft. Dit is iets tussen ons, de zorgautoriteit en de zorgverzekeraars”, zegt voorzitter Marleen Barth van GGZ Nederland. “Wij volgen de aangekondigde maatregel van de minister kritisch. Het heeft namelijk geen effect op zijn eigen begroting”, bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Zorgautoriteit.

“Het is nog helemaal niet mogelijk om de overschrijding te kunnen becijferen. De instellingen zijn momenteel nog bezig de rekeningen op te maken”, aldus een verontwaardigde Barth. “Bovendien, mensen krijgen alleen bij ons hulp als ze zijn doorverwezen door een huisarts bijvoorbeeld. Het is niet zo dat we die vraag zelf creëren.

1 op de 4

1 op de 4

Nog geen 3 maanden na de rechtszaak startten de psychiaters vervolgens een miljoenen kostende nationale propaganda campagne om de drempel voor psychiatrische zorg te verlagen onder de naam www.1opde4.nl, welke volgens de Reclame Code Commissie misleidend was en is verboden.

Waarom zou je patiënten via ‘reclame’ door marketingsbedrijf “Maximum Recruitment Advertising” moeten werven, als er net een maatregel aangekondigd is die volgens eigen zeggen zal leiden tot slechtere kwaliteit zorg voor bestaande patiënten?

Het gaat psychiaters dus duidelijk om hun eigen belang. Ze probeerden de problemen te doen escaleren om zo hun toekomst veilig te stellen. Want simpel gesteld: zonder pillen geen psychiater. Soteria psychotherapie en andere alternatieven kunnen mensen echt helpen herstellen zonder psychiatrische medicijnen, en dat betekent dat er geen psychiater voor nodig is. Maar het benodigt mensen, dus hoe meer patiënten je hebt hoe kostbaarder dergelijke alternatieven – ogenschijnlijk – zullen zijn ten opzichte van psychiatrische behandeling.

Antipsychotica vermindert daarbij niet alleen de kans op herstel, ze verkorten ook het leven. De top 3 best verkochte antipsychotica (Seroquel, Risperdal en Zyprexa) komt overeen met de top 3 dodelijkste antipsychotica. Dat bleek in een recente studie die is gepubliceerd in The Lancet. De modernste antipsychotica zijn dus dodelijker dan oudere middelen. Dat is verdacht en toont weer aan dat het psychiaters om andere belangen te doen is dan het welzijn van patiënten.

Daarbij is de NVvP in de afgelopen jaren verschillende malen in opspraak geraakt om het verspreiden van misleidende berichten. Prof. dr. Flip Treffers stelde openlijk dat de NVvP fraude pleegde en werd daarop aangevallen door het gevestigde psychiatrische establishment:

Je schrijft naar eer en geweten een behandeling voor waarvan je denkt dat die werkzaam en veilig is en achteraf merk je dat je doelbewust misleid bent. Dat is zeer onaangenaam.`

Treffers riposteerde de aanval met de opmerking dat de NVvP het aanzien van de kinder- en jeugdpsychiatrie heeft geschaad ‘door het publiek zowel in 2004 als in april 2005 misleidende informatie te verschaffen over de werkzaamheid van ssri’s bij depressieve jongeren’.

Antidepressiva blijkt de kans op zelfmoord te verdubbelen bij jongeren tot 25 jaar en werken niet beter dan een neppil. Bij oudere mensen zijn hiervoor ook bewijzen gevonden. Desondanks werd in 2009 een richtlijn door de NVvP opgesteld die antidepressiva als eerste keus behandeling voorschreef voor depressieve kinderen. Ook hierin blijkt de psychiatrische behandeling de problemen chronisch te maken en is het de NVvP die de praktijk bewerkstelligt door misleidende berichten te verspreiden.

Dat de NVvP corrupt is werd ook duidelijk in aanloop van de begin dit jaar ingestelde richtlijn voor elektroshock bij depressieve ouderen:

NVvP verspreidt valse informatie

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) voerde afgelopen zomer een mediacampagne voor de inmiddels in werking gestelde nieuwe richtlijnen ECT. Het toepassingsgebied moet volgens de NVvP sterk worden verruimd. De therapie zou effectief en veilig zijn en zou weinig bijwerkingen hebben, zo luidde de boodschap. Elektroshock is volgens de NVvP levensreddend en veel meer mensen hebben daar recht op.

Elektroshock beschadigt hersenen en is levensgevaarlijk

Deviant – een vakblad – heeft de lezing bestreden. Elektroshock beschadigt de hersenen, wat leidt tot ernstige stoornissen aan geheugen en intellect. De risico’s van elektroshock therapie worden gebagatelliseerd en de voordelen worden overdreven. Er is geen bewijs dat door elektroshock suïcides voorkomen worden. De sterfte als gevolg van ECT-therapie is waarschijnlijk groter dan een eventueel levensreddend effect. De sterftecijfers worden echter geheim gehouden. De NVvP is sinds 2000 verantwoordelijk voor de registratie van shockpraktijken, maar publiceert geen gegevens en weigert elke toelichting.

Het is dus duidelijk dat de NVvP bewust en ongegeneerd valse berichten verspreidt onder het grote publiek omdat zowel een hoogleraar als een redactie dat stellen en onderbouwen. En gezien het feit dat er alternatieven zijn – waar geen psychiater voor nodig is – om mensen met ernstige psychische problemen te helpen herstellen, die minder geld kosten en die tot wel 90% van de patiënten kan helpen herstellen, zodat er geen sprake is van een “chronische aandoening”, is het duidelijk dat de psychiaters hier vechten voor hun eigen hachje en niet voor dat van de patiënten en dat zij wederom de problemen van mensen misbruiken voor eigen gewin.

Door een eigen bijdrage in te stellen zal men aangemoedigd zo niet gedwongen worden om voor de meest effectieve behandeling te kiezen waarmee mensen het best kunnen herstellen, en dan loont het niet meer om patiënten chronisch ziek te houden met antipsychotica.

Bron: Persbericht NVvP

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Psychiaters te koop? Wat je niet verteld is... De duisternis voorbij Haal je een moederband niet meer in?
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!
Open Dialoog psychotherapie
zonder stinkende isoleercel, dwang of medicijnen!
Tinkerbell Family
host bij Mihos.net
Betrouwbaar - Voordelig - Hulp en service
Mihos.net BV (sinds 2002)
De Striptekenaar 76
1336CM Almere
T 036 – 369 00 19
E info@mihosnet.nl
W www.mihos.net