Zielenknijper.nl

Een kritische kijk op de praktijk van de psychiatrie!
Schade door psychiatrische medicijnen?
Gratis juridische hulp: 0800-4445005
 
 

Moraliteit en "de betekenis van het leven"

"Wat is de betekenis van het leven?" is een vraag die velen tot wreedheden heeft gedreven, jegens zichzelf en jegens anderen.

Wanneer moraliteit wordt gereduceerd tot een empirische eigenschap van de sociale wetenschappen, welke theorie zou dan mogelijk het idee kunnen voorkomen dat moraliteit een illusie is?

Neem deel aan de discussie op forum.politics.be (NL) en onlinephilosophyclub.com (EN)
Stand.nl NCRV

“Psychiatrie is een malversatie en moet beëindigd worden“

Update: Psychiatrie: na 10 jaar nog steeds stil

“Psychiaters schrijven graag pillen voor omdat ze denken dat dat een echte dokter van ze maakt”

Datum: 10 november 2010, 20:01 ~ Bron: PSY
prof dr Flip Treffers

prof dr Flip Treffers

Hoogleraar Flip Treffers is woedend op de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) omdat zij het publiek met opzet misleidende informatie heeft verstrekt over de werkzaamheid en veiligheid van antidepressiva bij kinderen. Antidepressiva blijken de kans op zelfmoord te verdubbelen bij jongeren en toen prof. dr. Flip Treffers dat ontdekte en hij zich afvroeg hoe het kon dat zijn beroepsvereniging zo positief van toon was over het gebruik ervan bij kinderen, toen raakte hij in een strijd verwikkeld en werd hij uiteindelijk verdrukt door het gevestigde establishment.

‘Je schrijft naar eer en geweten een behandeling voor waarvan je denkt dat die werkzaam en veilig is en achteraf merk je dat je doelbewust misleid bent. Dat is zeer onaangenaam.’

Treffers stelt dat de NVvP ‘het publiek zowel in 2004 als in april 2005 misleidende informatie heeft verschaft over de werkzaamheid van ssri’s bij depressieve jongeren’.

Nu.nl: Antidepressiva verdubbelen risico op zelfmoord bij jongeren

De NVvP reageerde door Treffers als ongenuanceerde onrustzaaier af te schilderen en daarop werd hij door het gevestigde establishment de rug toegekeerd.

Treffers is er de man niet naar om zich door de aanval uit het veld te laten slaan. Strijdbaar stopt hij zijn pijpje en zegt: ‘Hier lig ik geen seconde wakker van.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Een zeer mooie conclusie van de hoogleraar in zijn strijd met zijn collega’s, van wie hij vindt dat zij hem belazerd hebben, is de volgende:

“Psychiaters schrijven graag pillen voor omdat ze denken dat dat een echte dokter van ze maakt”

Het is een treffende samenvatting van de motivatie die achter het psychiatrische handelen schuilt en waardoor mensen als prof. dr. Flip Treffers worden tegengewerkt of verdrukt. Want zonder medicijnen om voor te schrijven heeft het beroep psychiater geen reden om te bestaan. (kort samengevat: “zonder pillen geen psychiater“)

In plaats van mensen zoals prof. dr. Flip Treffers, prof. dr. Loren Mosher en vele anderen te verdrukken zouden psychiaters juist van deze mensen moeten leren en ze moeten respecteren. De reden dat dat niet gebeurt lijkt simpel: de psychiater wordt beloond om pillen voor te schrijven. Het gaat om het gemeenschappelijk belang van de beroepsgroep, en gezamenlijk wordt de koers dan altijd ten gunste van de medicijnen bepaald die zowel in een (essentiële) financiële beloning voorziet als in een beloning in de vorm van status en macht.

Dom pillen voorschrijven verwerft voor de psychiater het respect van de beroepsgroep, en dat is dus een eenvoudige en veilige keuze. Want wie kan je verwijten dom te zijn? Je doet gewoon wat je beroepsgroep van je verwacht. En als je gaat nadenken dan verlies je in het ergste geval je baan.

Klik hier om het verhaal van prof. dr. Flip Treffers te lezen.

Bron: PSY

Disclaimer deze publicatie bevat informatie, beeldmateriaal of professioneel geschreven artikelen uit externe bronnen die kunnen zijn vertaald, aangepast, uitgebreid, voorzien van links, foto's en videos, met als doel het onderwerp - soms vanuit een ander (beoogd duidelijker) perspectief - bespreekbaar te stellen.
 

Mogelijk interessante boeken

Psychiaters te koop? Medicijnen 2006-2007 Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen! Medicijnen 2008-2009
 

Hoogleraar: "ADHD is boerenbedrog"

Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek "Het einde van de psychotherapie", stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zon soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Labels

Links

Meta

Statistieken

Bezoekers (details)


Stichting PVP, vertrouwenspersonen in de zorg
0900 444 8888 (10 cent/pm)
helpdesk@pvp.nl
MindFreedom International (MFI) Nederlands Comite voor de Rechten van de Mens (NCRM) International Association Against Psychiatric Assault (IAAPA)
Emil Ratelband - Geef je kind geen pillen maar een Seminar!